Podunajské Biskupice
Mestská časť
Podunajské Biskupice

Vitajte v Podunajských Biskupiciach.

Miesto stvorené pre život, miesto ideálne pre vás. Šport, zábava, kultúra, rodina a práca na jednom mieste

Infolišta

 

 

 

Oznamy

Zobrazeno 61-90 z 163
Slovnaft_logo

OZNAM

Dátum: 12. 10. 2020

Aktuálna informácia k činnostiam v rafinérii Slovnaft

Slovnaft

Kvalita ovzdušia v MČ Bratislava - Pod. Biskupice

Dátum: 9. 10. 2020

August 2020

Kvalita ovzdušia v MČ Podunajské Biskupice

Dátum: 16. 9. 2020

Júl 2020

Jesenné čistenie

Dátum: 7. 9. 2020

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice v záujme zabezpečenia čistoty verejných priestranstiev organizuje v spolupráci so spoločnosťou OLO a.s. zber objemného odpadu (drevený nábytok, matrace...). V žiadnom prípade do kontajnerov nepatria: batérie z automobilov, monočlánky, oleje, farby, laky, lieky, chladničky, mrazničky, biologicky rozložiteľný odpad, pneumatiky. Žiadame obyvateľov, aby neukladali odpad vedľa kontajnerov, ktoré budú umiestnené podľa nasledujúceho harmonogramu a odvezené na druhý deň odo dňa jeho pristavenia.

OZNAM

Dátum: 27. 8. 2020

Oznamujeme obyvateľom mestskej časti, že v zmysle prijatého všeobecne záväzného nariadenia hl.m. SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi sa od 1.9.2020 budú odoberať nádoby na papier a plasty zo zberných hniezd nachádzajúcich sa v rodinnej zástavbe. Žiadame obyvateľov rodinných domov, aby využívali zavedený vrecový systém zberu separovaného odpadu a nevytvárali nelegálne skládky pri zberných hniezdach, kde budú ponechané iba nádoby na sklo.

Predĺženie rekonštrukčných prác vozovky na ul. Lotyšská, Baltská

Dátum: 18. 8. 2020

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice oznamuje obyvateľom a širokej motoristickej verejnosti, že rekonštrukčné práce miestnych komunikácií na ul. Lotyšská a Baltská sa z dôvodu klimatických podmienok predlžujú do 21.08.2020.

Predĺženie rekonštrukčných prác - Lotyšská a Baltská

Dátum: 14. 8. 2020

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice oznamuje obyvateľom, že rekonštrukčné práce miestnych komunikácií na ul. Lotyšská a Baltská sa predlžujú do 17.08.2020.

Uzávera - zjazd z Prístavného mosta

Dátum: 6. 8. 2020

Oznamujeme obyvateľom, že o polnoci z piatka 7. augusta na sobotu 8. augusta konzorcium D4R7 uzatvorí zjazdy z Prístavného mosta z Petržalky v smere na Bajkalskú ulicu a v smere na Slovnaftskú ulicu. Uzávera je súčasťou prác D4R7 na výstavbe mimoúrovňovej križovatky Prievoz a na rekonštrukcii existujúceho mostného telesa na križovatke. Predpokladaný termín znovuotvorenia vyššie uvedených zjazdov je stanovený na 31.3. 2021. 

OZNAM - Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Lotyšská, Baltská

Dátum: 4. 8. 2020

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice oznamuje obyvateľom, že na ul. Lotyšská a Baltská sa bude realizovať rekonštrukcia asfaltobetónového krytu vozovky (frézovanie a pokládka).

Kvalita ovzdušia v MČ Podunajské Biskupice

Dátum: 21. 7. 2020

Jún 2020

Logo Slovnaft

Oznam

Dátum: 20. 7. 2020

Plánované generálne revízie spoločnosti Slovnaft, a.s., údržba, opravy a modernizácia niektorých výrobných jednotiek v rafinérii pokračujú podľa plánu.

OZNAM

Dátum: 1. 7. 2020

Otvorenie Vinohradníckej ulice

Zmena systému zberu triedeného odpadu z rodinných domov

Dátum: 1. 7. 2020

Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice bola zaradená do 1. etapy zberu triedených odpadov v rodinných domoch, ktorý úspešne funguje aj v Rakúsku či v Nemecku.

Kvalita ovzdušia v MČ Podunajské Biskupice

Dátum: 22. 6. 2020

Máj 2020

Logo Slovnaft

Informácia o činnostiach v rafinérii v Bratislave počas mesiaca jún 2020

Dátum: 10. 6. 2020

V mesiaci jún sú v rafinérii Slovnaft naplánované nasledovné činnosti:
- odstávka a nábeh výrobnej jednotky v petrochemickej časti rafinérie, a to z dôvodu surovinovej bilancie a energetickej efektívnosti. Uvedené plánované činnosti nebudú mať vplyv na komfort obyvateľov žijúcich v okolí rafinérie.
- odstávka piatich výrobných jednotiek z dôvodu ich plánovanej pravidelnej údržby v rámci generálnych revízií a nábeh dvoch výrobných jednotiek po ukončení prác. Odstavenie výrobných jednotiek je naplánované ku koncu mesiaca jún, pred zahájením prác bude spoločnosť Slovnaft obyvateľov informovať. Odstávka bude spojená so zvýšenou hladinou hluku, vznikom zápachu a spaľovaním na poľných horákoch.

OZNAM - oprava chodníka na Uzbeckej ul.

Dátum: 5. 6. 2020

Predĺženie termínu opravy chodníka

Kvalita ovzdušia v MČ Podunajské Biskupice

Dátum: 4. 6. 2020

Apríl 2020

Kvalita ovzdušia v MČ Podunajské Biskupice

Dátum: 4. 6. 2020

Marec 2020

OZNAM - výkopové práce na ul. Madáchova

Dátum: 2. 6. 2020

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice oznamuje obyvateľom, že na ul. Madáchova sa budú realizovať výkopové práce "Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Madáchova ulica".

OZNAM - oprava miestnej komunikácie na Biskupickej ul.

Dátum: 14. 5. 2020

Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie správy komunikácií (OSK) začne v pondelok  18.05.2020  opravovať Biskupickú ulicu v MČ Podunajské Biskupice v úseku od Vetvárskej ulice po Linzbothovú ulicu, v celej šírke vozovky a lokálnu opravu priľahlého chodníka.

ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK

Dátum: 11. 5. 2020

pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov
uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti,
spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o.

Logo Slovnaft

Informácia o činnostiach v rafinérii v Bratislave počas mesiaca máj 2020

Dátum: 6. 5. 2020

V mesiaci máj sú v rafinérii Slovnaft naplánované nasledovné činnosti:
- odstávka a nábeh výrobnej jednotky v petrochemickej časti rafinérie, a to z dôvodu surovinovej bilancie a energetickej efektívnosti,
- skúška výrobnej jednotky na produkciu hnojív.
Uvedené plánované činnosti nebudú mať vplyv na komfort obyvateľov žijúcich v okolí rafinérie.

OZNAM - oprava chodníka na Uzbeckej ul.

Dátum: 6. 5. 2020

Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie správy komunikácií (OSK) začína v utorok  05.05.2020  opravovať chodník na Uzbeckej ulici v MČ Podunajské Biskupice v úseku od Kazanskej ulice po Korytnickú ulicu.

OZNAM - oprava chodníka na Vrakunskej ul.

Dátum: 6. 5. 2020

Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie správy komunikácií (OSK)  v pondelok  18.05.2020 plánuje začať s opravou chodníka na Vrakunskej ulici v MČ Podunajské Biskupice v úseku od Komárovskej ulice po Uzbeckú ulicu.

HARMONOGRAM ODVOZU ODPADU POČAS MÁJOVÝCH SVIATKOV

Dátum: 30. 4. 2020

Počas májových sviatkov 1. 5. 2020 a 8. 5. 2020 bude OLO a. s. realizovať odvoz odpadu bez zmien

Oznámenie - Výkopové práce na ul. Linzbothova

Dátum: 20. 4. 2020

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice oznamuje obyvateľov, že na ul. Linzbothova sa budú realizovať výkopové práce "Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Linzbothova ulica".

Oznámenie - Jarná deratizácia

Dátum: 15. 4. 2020

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave vyzýva obce, fyzické osoby-podnikateľov, právnické osoby, fyzické osoby občanov na vykonanie celoplošnej jarnej deratizácie (regulácia Živočíšnych škodcov)v období od 01.04.2020 do 31.05.2020. Podnikatelia a právnické osoby deratizáciu môžu
uskutočňovať výlučne prostredníctvom firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie Živočíšnych škodcov. Fyzické osoby - občania deratizáciu môžu vykonať aj
svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Zber starých spotrebičov

Dátum: 15. 4. 2020

V sobotu 9. mája 2020 obyvatel'om
Podunajských Biskupíc
bezplatne odvezieme nepotrebný elektroodpad
na ekologickÚ recykláciu.

Oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín

Dátum: 15. 4. 2020

Vec: Oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín

Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“), týmto v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 82 ods. 3 zákona

Oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín

Dátum: 15. 4. 2020

Vec: Oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín

Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“), týmto v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 82 ods. 3 zákona

Zobrazeno 61-90 z 163

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 20.1.2022, 5:56:31

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 20. 1. 2022
sneženie 6 °C -2 °C
piatok 21. 1. sneženie 2/-3 °C
sobota 22. 1. takmer jasno 2/-3 °C
nedeľa 23. 1. polojasno 0/-4 °C

Mobilná aplikácia

Aplikácia SOM Podunajské Biskupice

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Facebook

LESNÝ CELOK BRATISLAVA

Logo-Lesy.sk

Sused Slovnaft

Sused Slovnaft

starosta