Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Oznamy

Zobrazené 1-30 z 294
Imisná situácia v Podunajských Biskupiciach-Január 2024

Imisná situácia v Podunajských Biskupiciach-Január 2024

Dátum: 12. 2. 2024

Limitné hodnoty pre PM10 boli 2x prekročené, pre všetky ostatné znečisťujúce látky boli limitné hodnoty
dodržané.

Informácia o činnosti v rafinérii - Odstavenie Etylénovej jednotky 1

Informácia o činnosti v rafinérii - Odstavenie Etylénovej jednotky

Dátum: 7. 2. 2024

Z dôvodu odstavenia Etylénovej jednotky sa očakáva v týchto dňoch výrazné spaľovanie na poľných horákoch sprevádzané zvýšenou hladinou hluku a možným zvýšeným zápachom v závislosti od poveternostnej situácie. Všetky procesy sú riadené a bezpečné.

Informácia o činnostiach v rafinérií - FEBRUÁR 2024 1

Informácia o činnostiach v rafinérií - FEBRUÁR 2024

Dátum: 1. 2. 2024

Počas februára plánujú v rafinérskej časti odstávku jednej
výrobnej jednotky, ktorá potrvá od 21. do 23. februára. Odstávka bude sprevádzaná horením na poľných horákoch, hlukom a zápachom v závislosti od poveternostných podmienok a prúdenia vzduchu.

OLO OZNAM - Začíname s odvozom záhradného bioodpadu. Bude odvážaný celoročne so sezónnou zmenou intervalu.

OLO OZNAM - Začíname s odvozom záhradného bioodpadu. Bude odvážaný celoročne so sezónnou zmenou intervalu.

Dátum: 22. 1. 2024

OLO začína s odvozom biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad.

Imisná situácia v Podunajských Biskupiciach v mesiaci december 2023 1

Imisná situácia v Podunajských Biskupiciach v mesiaci december 2023

Dátum: 11. 1. 2024

Pre všetky znečisťujúce látky boli limitné hodnoty v mesiaci December dodržané.

Informácia o činnostiach v rafinérií - JANUÁR 2024

Informácia o činnostiach v rafinérií - JANUÁR 2024

Dátum: 8. 1. 2024

V mesiaci január plánuje spoločnosť Slovnaft, a.s. štandardné odstávky výrobnej jednotky v petrochemickej časti rafinérie a to dňa 17. januára 2024.

Rybárske lístky - zmena

Rybárske lístky - zmena

Dátum: 5. 1. 2024

Od januára 2024 sa rybárske lístky budú vydávať na Oddelení ekonomickom a správy majetku, Trojičné nám. 11, Bratislava v čase úradných hodín.

Imisná situácia v Podunajských Biskupiciach v mesiaci november 2023 1

Imisná situácia v Podunajských Biskupiciach v mesiaci november 2023

Dátum: 7. 12. 2023

Pre všetky znečisťujúce látky boli limitné hodnoty v mesiaci november 2023 dodržané.

Spoločnosť OLO upozorňuje na falošných koledníkov pred, počas a po Vianociach  1

Spoločnosť OLO upozorňuje na falošných koledníkov pred, počas a po Vianociach

Dátum: 6. 12. 2023

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) upozorňuje na podvodníkov, ktorí sa môžu vydávať za jej zamestnancov a od obyvateľov Bratislavy pýtajú finančnú odmenu.

INFORMÁCIA O ČINNOSTIACH V RAFINÉRII  V BRATISLAVE V DECEMBRI 2023 1

INFORMÁCIA O ČINNOSTIACH V RAFINÉRII V BRATISLAVE V DECEMBRI 2023

Dátum: 4. 12. 2023

V mesiaci december plánujú štandardné odstávky výrobnej jednotky v petrochemickej časti rafinérie a to dňa 18. decembra 2023.

Od 4. decembra sa v Bratislave bude kuchynský bioodpad odvážať jedenkrát za týždeň. Ide o sezónnu zmenu intervalu odvozov 1

Od 4. decembra sa v Bratislave bude kuchynský bioodpad odvážať jedenkrát za týždeň. Ide o sezónnu zmenu intervalu odvozov

Dátum: 27. 11. 2023

V týždni od 4.12.2023 sa mení interval odvozu kuchynského bioodpadu z 2x za 7 dní na 1x za 7 dní.

Správa o kvalite vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach za rok 2022 1

Správa o kvalite vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach za rok 2022

Dátum: 22. 11. 2023

V súlade so zákonom č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zverejnilo Správu o kvalite vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach za rok 2022.

OZNAM OLO - Odvoz záhradného bioodpadu z rodinných domov bude realizovaný do 1. decembra 2023 1

OZNAM OLO - Odvoz záhradného bioodpadu z rodinných domov bude realizovaný do 1. decembra 2023

Dátum: 22. 11. 2023

Blíži sa ukončenie sezónneho odvozu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, ktorý sa bude realizovať do 1. 12. 2023 (piatok). O začiatku odvozu v roku 2024 budeme včas informovať.

OLO - Ako budeme odvážať odpad počas sviatku 17.11. a ako budú fungovať ostatné služby OLO?  1

OLO - Ako budeme odvážať odpad počas sviatku 17.11. a ako budú fungovať ostatné služby OLO?

Dátum: 14. 11. 2023

Odvoz zmesového komunálneho odpadu, triedeného odpadu, záhradného a kuchynského bioodpadu a jedlých olejov a tukov 17.11.2023.

Imisná situácia v Podunajských Biskupiciach - október 2023 1

Imisná situácia v Podunajských Biskupiciach - október 2023

Dátum: 8. 11. 2023

Pre všetky znečisťujúce látky boli limitné hodnoty v mesiaci október 2023 dodržané.

Informácia o činnostiach v rafinérií - NOVEMBER 2023

Informácia o činnostiach v rafinérií - NOVEMBER 2023

Dátum: 2. 11. 2023

V mesiaci november je v pláne odstaviť dve výrobné jednotky. V petrochemickej časti rafinérie, plánujú štandardné odstávky výrobnej jednotky z dôvodu surovinovej bilancie a energetickej efektívnosti v dňoch 14. a 28. novembra 2023.

OLO - Ako budeme odvážať odpad počas sviatku 1.11. a ako budú fungovať ostatné služby OLO? 1

OLO - Ako budeme odvážať odpad počas sviatku 1.11. a ako budú fungovať ostatné služby OLO?

Dátum: 30. 10. 2023

Odvoz zmesového komunálneho odpadu, triedeného odpadu, záhradného a kuchynského bioodpadu a jedlých olejov a tukov bude v stredu počas štátneho sviatku 1.11.2023 vykonávaný bez zmien.

Zber starých spotrebičov - jeseň 2023

Zber starých spotrebičov - jeseň 2023

Dátum: 19. 10. 2023

V sobotu 25. novembra 2023 obyvateľom Podunajských Biskupíc bezplatne odvezieme nepotrebný elektroodpad na ekologickú recykláciu.

OLO otvára KOLO 1

OLO otvára KOLO

Dátum: 19. 10. 2023

Bratislavské centrum opätovného použitia už 11.11.
Obnovený priestor ponúka aj novinky ako oddychovú zónu, dielňu či stály SWAP rastlín.

Takmer 90 % cintorínskeho odpadu sa dá triediť a následne recyklovať, no aj napriek tomu končí v ZEVO či na skládkach. Aké je riešenie? 1

Takmer 90 % cintorínskeho odpadu sa dá triediť a následne recyklovať, no aj napriek tomu končí v ZEVO či na skládkach. Aké je riešenie?

Dátum: 16. 10. 2023

Odvoz a likvidácia odpadu (OLO), MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, OZV NATUR-PACK a CEEV Živica spojili sily v hľadaní riešení nesprávneho zaobchádzania s odpadom na cintorínoch. Prinášajú praktické tipy k správnemu triedeniu tohto druhu odpadu.

Nový zásobník etylénu zredukuje pravidelné flérovanie na polovicu 1

Nový zásobník etylénu zredukuje pravidelné flérovanie na polovicu

Dátum: 16. 10. 2023

Spoločnosť Slovnaft spúšťa do prevádzky nový zásobník na etylén. Investícia v celkovej výške takmer 70 miliónov eur zníži potrebu pravidelného odstavovania výrobnej jednotky na výrobu polyetylénu LDPE4 o polovicu. Zníži sa tak objem emisií CO2 aj spotreba elektrickej energie

Imisná situácia v Podunajských Biskupiciach v mesiaci september 2023 1

Imisná situácia v Podunajských Biskupiciach v mesiaci september 2023

Dátum: 11. 10. 2023

V mesiaci bola 1x prekročená limitná hodnota pre O3. Pre všetky ostatné znečisťujúce látky boli limitné hodnoty v mesiaci September dodržané.

Informácia o činnostiach v rafinérií - OKTÓBER 2023 1

Informácia o činnostiach v rafinérií - OKTÓBER 2023

Dátum: 3. 10. 2023

V mesiaci október plánuje spoločnosť odstaviť jednu výrobnú jednotku. V petrochemickej časti rafinérie plánujú štandardné odstávky výrobnej jednotky z dôvodu surovinovej bilancie a energetickej efektívnosti v dňoch 10. a 21. októbra 2023. Kompletný kalendár a viac informácií nájdete v prílohe.

Jesenná deratizácia 2023 1

Jesenná deratizácia 2023

Dátum: 29. 9. 2023

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave vyzýva obce, fyzické osoby-podnikateľov, právnické osoby, fyzické osoby-občanov na vykonanie celoplošnej jesennej deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov) v období od 01.10.2023 do 30.11.2023.

ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM NEBEZPEČNÝCH LÁTOK 1

ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM NEBEZPEČNÝCH LÁTOK

Dátum: 14. 9. 2023

Pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov
uskutoční 14.10.2023 Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o. zber komunálnych odpadov s obsahom nebezpečných látok. Viac informácií v prílohe.

Aktualizácia OLO OZNAM - od 8.9.2023 je opätovne spustený príjem drobného stavebného odpadu na zberom dvore OLO do odvolania 1

Aktualizácia OLO OZNAM - od 8.9.2023 je opätovne spustený príjem drobného stavebného odpadu na zberom dvore OLO do odvolania

Dátum: 12. 9. 2023

Od 8.9. od 12:00 hod. je opäť možné na zbernom dvore OLO, Stará Ivanská cesta 2 odoberať a vážiť drobný stavebný odpad.

Imisná situácia v Podunajských Biskupiciach - August 2023 1

Imisná situácia v Podunajských Biskupiciach - August 2023

Dátum: 12. 9. 2023

V mesiaci bola 3x prekročená limitná hodnota pre O3 a 1x limitná hodnota pre SO2. Pre všetky ostatné znečisťujúce látky boli limitné hodnoty v mesiaci august dodržané.

OLO - Ako budeme odvážať odpad počas sviatku 15.9. a ako budú fungovať ostatné služby OLO?  1

OLO - Ako budeme odvážať odpad počas sviatku 15.9. a ako budú fungovať ostatné služby OLO?

Dátum: 12. 9. 2023

Odvoz zmesového komunálneho odpadu, triedeného odpadu, záhradného a kuchynského bioodpadu a jedlých olejov a tukov bude v piatok počas štátneho sviatku 15.septembra 2023 vykonávaný bez zmien, teda podľa bežného harmonogramu platného na tento deň.

Harmonogram jesenného čistenia - objemný odpad 1

Harmonogram jesenného čistenia - objemný odpad

Dátum: 4. 9. 2023

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice v záujme zabezpečenia čistoty verejných priestranstiev organizuje v spolupráci so spoločnosťou OLO a.s. jesenný zber objemného odpadu.

Informácia o činnostiach v rafinérií - SEPTEMBER 2023.

Informácia o činnostiach v rafinérií - SEPTEMBER 2023

Dátum: 4. 9. 2023

V mesiaci september Slovnaft, a.s. neplánuje odstaviť žiadnu z výrobných jednotiek. V petrochemickej časti rafinérie, plánuje štandardné odstávky výrobnej jednotky z dôvodu surovinovej bilancie a energetickej efektívnosti v dňoch 5. a 20. septembra 2023.

Zobrazené 1-30 z 294

Miestny úrad

Mobilná aplikácia

Aplikácia SOM Podunajské Biskupice

Sused Slovnaft

Sused Slovnaft