Podunajské Biskupice
Mestská časť
Podunajské Biskupice

Vitajte v Podunajských Biskupiciach.

Miesto stvorené pre život, miesto ideálne pre vás. Šport, zábava, kultúra, rodina a práca na jednom mieste

Športový areál Tryskáč

Moderný športový areál Tryskáč vyrástol zo starého ihriska na Ulici Padlých hrdinov. Na 4 500m² pozemku vybudovala mestská časť z vlastných finančných prostriedkov malé futbalové ihrisko s umelou futbalovou trávou, viacúčelové ihrisko s umelým tartanovým povrchom na tenis, basketbal, volejbal a streetbal a bedmintonové ihrisko z odpruženého tartanu.

Športový areál bol slávnostne otvorený 10. októbra 2009 
(Biskupické noviny november 2009).

Športový areál Tryskáč poskytuje priestor na realizovanie športových záľub.

Pravidlá prenájmov ustanovuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice č.11/ 2009 , ktoré bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom dňa 15. októbra 2009 Uznesením č.90/2009/MZ.

Informácie o športovom areáli  v čase úradných hodín vám poskytne Oddelenie školstva a kultúry Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice.

Informácie o  voľných termínoch športového areálu na t.č. 0905 / 549 337

 

starosta