Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Športový areál Tryskáč

Moderný športový areál Tryskáč vyrástol zo starého ihriska na Ulici Padlých hrdinov. Na 4 500m² pozemku vybudovala mestská časť z vlastných finančných prostriedkov malé futbalové ihrisko s umelou futbalovou trávou, viacúčelové ihrisko s umelým tartanovým povrchom na tenis, basketbal, volejbal a streetbal a bedmintonové ihrisko z odpruženého tartanu.

Športový areál bol slávnostne otvorený 10. októbra 2009 
(Biskupické noviny november 2009).

Športový areál Tryskáč poskytuje priestor na realizovanie športových záľub.

Pravidlá prenájmov ustanovuje prevádzkový poriadok, ktorý bol schválený Miestnym zastupiteľstvom.

Informácie o športovom areáli  v čase úradných hodín vám poskytne Oddelenie kultúry  a športu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice.

Od 13. mája 2020 je spustený REZERVAČNÝ SYSTÉM

Pomocou jednoduchého kalendára si môžete online rezervovať termín na športovanie.

Informácie o prenájme športového areálu na:

kultura@mupb.sk , t.č. 02/40207236  alebo +421 917  214 705. 

Po 15.00 h - kontaktujte nasledovné mobilné telefónne číslo +421 905 549 337  

Mestská časť si vyhradzuje právo na schválenie, odmietnutie rezervácie.
Rezervácia je platná až po odsúhlasení termínu zodpovedným pracovníkom.
Dôvody:
- vzhľadom na to, že termíny je možné objednať online, osobne alebo telefonicky môže nastať duplicita rezervácie),
- objednávateľ zadal neúplné informácie pri rezervácii,
- objednávateľ nedodržal podmienky rezervácie.

Rezerváciu je možné zrušiť max. 1 deň pred začiatkom rezervácie.
Rezerváciu je možné vytvoriť min. 1 deň pred začiatkom termínu. Potvrdenie o schválení rezervácie bude objednávateľovi poslané najneskôr v deň termínu (podľa toho, v akom čase pred termínom bola rezervácia vytvorená).

Prevádzkové a platobné  podmienky platné od 11.06.2020:

Prevádzkový čas:

    Počas celého roka
pondelok   od 15,00   do 21,00
utorok   od 15,00   do 21,00
streda   od 15,00   do 21,00
štvrtok   od 15,00   do 21,00
piatok   od 15,00   do 21,00
sobota   od 09,00   do 21,00
nedeľa   od 09,00   do 14,00

Cenník:

      od 15.00 do 17.00 od 17.00 do 21.00 sobota, nedeľa
Futbalové ihrisko  skupina hodina 15,- € 20,- € 20,- €
Viacúčelové ihrisko tenis  skupina hodina 6,- € 8,- € 8,- €
Viacúčelové ihrisko loptové hry  skupina hodina 6,- € 8,- € 8,- €
Športový areál celok  skupina hodina 25,- € 30,- € 30,- €
   

Celý deň (9.00-21.00) pondelok - piatok 
v cene energie, WC a správca k dispozícii

Celý deň (9.00-21.00) sobota, nedeľa 
v cene energie, WC a správca k dispozícii

Futbalové ihrisko  skupina 400,- € 450,- €
Viacúčelové ihrisko tenis  skupina 300,- € 350,- €
Viacúčelové ihrisko loptové hry  skupina 300,- € 350,- €
Športový areál celok  skupina 500,- € 550,- €

 

PLATBY:
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK80 1100 0000 0026 2700 5541
VS: pridelené číslo rezervácie (povinný údaj)
Poznámka: meno a priezvisko

Platby môžu byť realizované:
prevodom na účet prenajímateľa (objednávateľ uhradí poplatok vopred a poverenému zamestnancovi zriaďovateľa sa preukáže dokladom o zaplatení a to osobne alebo prostredníctvom mailu: kultura@mupb.sk)
platbou v pokladni miestneho úradu v hotovosti len pri platbách do výšky 300 Eur (objednávateľ uhradí poplatok vopred a poverenému zamestnancovi zriaďovateľa sa preukáže dokladom o zaplatení a to osobne alebo prostredníctvom mailu: kultura@mupb.sk),
platbou v hotovosti (cenina) na mieste, v areáli ŠA,
platobnou kartou na mieste, v areáli ŠA.