Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Podpora opatrovateľskej služby II v Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice

 

Podpora opatrovateľskej služby II v Mestskej časti Bratislava‑Podunajské Biskupice

Projekt „Podpora opatrovateľskej služby II v Mestskej časti Bratislava‑Podunajské Biskupice“ reflektuje potrebu v udržaní klienta v prirodzenom domácom prostredí. Zároveň podporuje inovatívny charakter poskytovania sociálnych služieb, ktoré sú zvlášť prispôsobené fyzickým osobám odkázaným na opatrovateľskú službu vykonávanú formou terénnej sociálnej práce. Služba kladie špecifické nároky na osobnosť i samotnú službu sociálneho pracovníka - opatrovateľky.

Cieľovou skupinou projektu sú:

  • deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby (klienti),
  • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore (opatrovateľky).
  • www.employment.gov.sk                   www.esf.gov.sk                   www.ludskezdroje.gov.sk