Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Verejné osvetlenie

Správcom a prevádzkovateľom verejného osvetlenia Bratislavy je mestský podnik Technické siete Bratislava, a.s.

Medzi základné úlohy správcu verejného osvetlenia patrí manažment zabezpečovania prevádzky a údržby verejného osvetlenia, modernizácie, rekonštrukcie a novej výstavby verejného osvetlenia, evidencia a správa majetku (zariadení verejného osvetlenia). Správca verejného osvetlenia tiež poskytuje stanoviská k činnostiam, ktoré majú presah na zariadenie verejného osvetlenia (napr. stavebná činnosť, inštalácia zariadení na stĺpy verejného osvetlenia, atď.)

Zámerom hlavného mesta bola tiež realizácia komplexnej obnovy verejného osvetlenia na území mesta s cieľom zvýšenia energetickej efektívnosti zariadenia a zníženia poruchovosti zariadenia. Na tieto účely bola založená akciová spoločnosť Technické siete Bratislava (TSB), pričom hlavné mesto je jediným akcionárom tejto spoločnosti. Cieľom TSB je poskytovanie prevádzky verejného osvetlenia, ako aj komplexná modernizácia verejného osvetlenia s využitím energeticky efektívnej LED technológie - tieto opatrenia v kombinácii so zavedením pokročilého systému riadenia osvetlenia prinesú mestu úspory viac ako 60% spotreby elektrickej energie pre verejné osvetlenie.

Viac na: https://bratislava.sk/zivotne-prostredie-a-vystavba/verejne-osvetlenie

Poruchy na verejnom osvetlení je možné nahlásiť na podnety@tsb.sk, info@tsb.sk