Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

MOaPS – Miestna občianska a preventívna služba

logo web

Názov projektu: MOaPS Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice

Trvanie projektu: 02/2024 – 07/2026

Nenávratný finančný príspevok: 333 489,31 €

Riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

V zastúpení sprostredkovateľským orgánom: Úrad vlády Slovenskej republiky

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu +.

Financované Európskou Úniou

www.romovia.vlada.gov.sk   www.biskupice.sk

 

„MOaPS Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice“

Hlavným cieľom využitia Miestnej občianskej a preventívnej služby Bratislava časť - Podunajské Biskupiceje posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, zníženie páchania protispoločenských činností, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, kde sa najviac sústreďujú a bývajú obyvatelia MRK, ale aj celých Podunajských Biskupíc.

Typ projektu: Dopytovo orientovaný       Výška NFP: 333 489, 31 Eur