Podunajské Biskupice
Mestská časť
Podunajské Biskupice

Vitajte v Podunajských Biskupiciach.

Miesto stvorené pre život, miesto ideálne pre vás. Šport, zábava, kultúra, rodina a práca na jednom mieste

Infolišta

Vítame Vás na našej novej web stránke!
Vyskúšajte novú mobilnú aplikáciu.

Miestny úrad

Úradné hodiny

Pondelok   8:00-11:30   12:30-17:00
Streda   7:30-11:30   12:30-16:30
Piatok   7:30-11:30    

Ústredňa: 45 248 088, 45 248 469, 45 257 900

Kontakt

EMAIL: sekretariat@mupb.sk

IBAN: SK80 1100 0000 0026 2700 5541

Sídlo: 
Miestny úrad Podunajské Biskupice
Trojičné nám.11 / Žiacka ul. č.2
821 06 Bratislava

IČO: 00641383 

MIESTNY ÚRAD

 • Miestny úrad je výkonným orgánom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice (ďalej len “miestne zastupiteľstvo”) a starostu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice (ďalej len “starosta”), zriadený Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice uznesením č. 15/90 dňa 19.12.1990 na základe § 7, ods. 5 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave.
 • Miestny úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh miestneho zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších orgánov miestneho zastupiteľstva. Miestny úrad najmä:
 • zabezpečuje písomnú agendu orgánov mestskej časti a miestneho zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností mestskej časti, 
 • pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií miestneho zastupiteľstva a na rokovania s územnými štátnymi a inými orgánmi, fyzickými a právnickými osobami,
 • pripravuje rozhodnutia starostu vydávané v správnom konaní,
 • vykonáva nariadenia mestskej časti, uznesenia miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a rozhodnutia starostu,
 • usmerňuje po odbornej stránke organizácie a zariadenia mestskej časti,
 • vykonáva agendu zabezpečujúcu výkon samosprávy mestskej časti,
 • zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy miestneho významu prenesených na mestskú časť,
 • zabezpečuje pre miestneho kontrolóra a jeho útvar materiálne a priestorové vybavenie a ďalšie činnosti v rozsahu funkčnej náplne oddelenia vnútornej správy.

Miestny úrad ďalej

 • zabezpečuje úlohy, ktoré vyplývajú zo spolupráce orgánov mestskej časti s politickými stranami a hnutiami vyvíjajúcimi činnosť v mestskej časti, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov mestskej časti,
 • zabezpečuje činnosti, ktoré vyplývajú z plnenia úloh spolupráce s podnikateľskými, právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v mestskej časti,
 • plní úlohy pri ochrane verejného poriadku, ochrane životného prostredia a pri výkone rozhodnutí starostu v súčinnosti s mestskou políciou, ak to vyžadujú okolnosti prípadu,
 • plní úlohy stanovené mu za brannej pohotovosti štátu, materiálne zabezpečuje neaktívne obyvateľstvo na úseku civilnej ochrany.
 • Miestny úrad spolupracuje pri plnení svojich úloh s Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy, s inými miestnymi úradmi a územne príslušnými orgánmi štátnej správy.
 • Súčinnosť podľa ods. 3 písm. c/ navrhne prednosta miestneho úradu starostovi. Podrobnosti upravuje osobitný predpis.

Všetky písomné podania – Kedy, kde a ako

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Dátum a čas

Dnes je utorok, 19.11.2019, 20:41:05

Aktuálne počasie

dnes, utorok 19. 11. 2019
13 °C 6 °C
streda 20. 11. 10/7 °C
štvrtok 21. 11. 12/10 °C
piatok 22. 11. 12/8 °C

Mobilná aplikácia

Aplikácia SOM Podunajské Biskupice

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Facebook

starosta