Podunajské Biskupice
Mestská časť
Podunajské Biskupice

Vitajte v Podunajských Biskupiciach.

Miesto stvorené pre život, miesto ideálne pre vás. Šport, zábava, kultúra, rodina a práca na jednom mieste

Miestny úrad

 • Miestny úrad je výkonným orgánom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava‑Podunajské Biskupice (ďalej len “miestne zastupiteľstvo”) a starostu mestskej časti Bratislava‑Podunajské Biskupice (ďalej len “starosta”), zriadený Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava‑Podunajské Biskupice uznesením č. 15/90 dňa 19.12.1990 na základe § 7, ods. 5 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave.
 • Miestny úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh miestneho zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších orgánov miestneho zastupiteľstva. Miestny úrad najmä:
 • zabezpečuje písomnú agendu orgánov mestskej časti a miestneho zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností mestskej časti, 
 • pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií miestneho zastupiteľstva a na rokovania s územnými štátnymi a inými orgánmi, fyzickými a právnickými osobami,
 • pripravuje rozhodnutia starostu vydávané v správnom konaní,
 • vykonáva nariadenia mestskej časti, uznesenia miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a rozhodnutia starostu,
 • usmerňuje po odbornej stránke organizácie a zariadenia mestskej časti,
 • vykonáva agendu zabezpečujúcu výkon samosprávy mestskej časti,
 • zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy miestneho významu prenesených na mestskú časť,
 • zabezpečuje pre miestneho kontrolóra a jeho útvar materiálne a priestorové vybavenie a ďalšie činnosti v rozsahu funkčnej náplne oddelenia vnútornej správy.

Miestny úrad ďalej

 • zabezpečuje úlohy, ktoré vyplývajú zo spolupráce orgánov mestskej časti s politickými stranami a hnutiami vyvíjajúcimi činnosť v mestskej časti, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov mestskej časti,
 • zabezpečuje činnosti, ktoré vyplývajú z plnenia úloh spolupráce s podnikateľskými, právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v mestskej časti,
 • plní úlohy pri ochrane verejného poriadku, ochrane životného prostredia a pri výkone rozhodnutí starostu v súčinnosti s mestskou políciou, ak to vyžadujú okolnosti prípadu,
 • plní úlohy stanovené mu za brannej pohotovosti štátu, materiálne zabezpečuje neaktívne obyvateľstvo na úseku civilnej ochrany.
 • Miestny úrad spolupracuje pri plnení svojich úloh s Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy, s inými miestnymi úradmi a územne príslušnými orgánmi štátnej správy.
 • Súčinnosť podľa ods. 3 písm. c) navrhne prednosta miestneho úradu starostovi. Podrobnosti upravuje osobitný predpis.

Informácie o kontaktoch a úradných hodinách - kliknite tu.

Všetky písomné podania – Kedy, kde a ako

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Dátum a čas

Dnes je piatok, 9.6.2023, 4:28:57

Aktuálne počasie

dnes, piatok 9. 6. 2023
mierny dážď 24 °C 16 °C
sobota 10. 6. slabý dážď 24/15 °C
nedeľa 11. 6. slabý dážď 22/15 °C
pondelok 12. 6. jasná obloha 20/9 °C

Mobilná aplikácia

Aplikácia SOM Podunajské Biskupice

Facebook

LESNÝ CELOK BRATISLAVA

Logo-Lesy.sk

Sused Slovnaft

Sused Slovnaft