Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Popis

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mestskej časti, mandátová a imunitná:

  1. prijíma od starostu a poslancov oznámenia o ich funkciách, zamestnaniach, činnostiach a majetkových pomeroch,
  2. je oprávnená po preskúmaní oznámenia v prípade pochybností o jeho úplnosti, alebo pravdivosti požiadať poslanca o vysvetlenie, ak komisia nepovažuje podané vysvetlenie za dostatočné, je oprávnená podať  podnet na začatie konania podľa osobitného predpisu,
  3. prijíma oznámenia o výsledkoch konania od orgánu (miestne zastupiteľstvo), ktorý uskutočnil konanie podľa osobitného predpisu,
  4. poskytuje informácie o oznámeniach podľa písmena a) každej osobe spôsobom a v rozsahu ustanovenom zákonom o slobodnom prístupe k informáciám,
  5. udeľuje výnimky zo zákazov podľa čl. 8, ods. 1 až 3 Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, udelení výnimky spolu s odôvodnením zverejňuje podľa čl. 7, ods. 7 Ústavného zákona.