Podunajské Biskupice
Mestská časť
Podunajské Biskupice

Vitajte v Podunajských Biskupiciach.

Miesto stvorené pre život, miesto ideálne pre vás. Šport, zábava, kultúra, rodina a práca na jednom mieste

Infolišta

Prajeme Vám šťastný nový rok! PF2020

Výzva pre občanov - členstvo v okrskových komisiách

Popis oddelenia

1. Matričná agenda: je vedená v zmysle zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov. 

VYBAVUJEME 

Matričné doklady:

V rámci e-Govermentu verejnej správy pracujeme s centrálnym informačným systémom matrík – CISMA, t.j. občan si môže vybaviť duplikáty matričných dokladov z ktoréhokoľvek matričnému úradu u nás,  alebo aj na inom matričnom úrade, než miestne príslušnom.

 • - duplikáty rodných listov občanov, narodených od roku 1907 v Podunajských Biskupiciach, ako aj tých občanov, ktorí sa narodili do roku 1950 vo Vrakuni,
 • - duplikáty sobášnych listov,  občanov, zosobášených v Podunajských Biskupiciach od roku 1907,civilnou  aj cirkevnou formou,
 • - duplikáty úmrtných listov občanov, ktorí zomreli na území Podunajských Biskupíc od roku 1907,
 • rodný, sobášny a úmrtný list – pre použitie v zahraničí s viacjazyčným štandardným formulárom s prekladom v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady / EÚ /.

Zápis narodenia, uzavretia manželstva a úmrtia občana, pre obyvateľov s trvalým pobytom v Podunajských Biskupiciach, ak narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie nastalo v zahraničí.

Zmena mena a priezviska v zmysle § 7, ods. 1 písmeno a,b,c, ods.2 písmeno a,b, c, d, e,f, g, h – bez rozhodnutia.

Späť prijatie priezviska v lehote do troch mesiacov po právoplatnom rozvode manželstva, ktoré bolo uzavreté v Podunajských Biskupiciach.

Určenie otcovstva pred narodením dieťaťa nezosobášených rodičov, z ktorých aspoň jeden má trvalý pobyt v Podunajských Biskupiciach.

 

Uzavretie manželstva

Manželstvo sa uzatvára na základe žiadosti o uzavretie manželstva, ktorú osobne podávajú obidvaja snúbenci. Termín o uzavretie manželstva si dohodnete na matričnom úrade.

 

Úmrtie

Ak zomrie občan Slovenskej republiky, alebo aj cudzinec na území mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice, úmrtný list vystavíme u nás na matričnom úrade. Nebohého občana SR odhlásime z trvalého pobytu v informačnom systéme REGOB, odovzdáme občiansky preukaz na príslušné policajne riaditeľstvo. Oznámenie o úmrtí zašleme na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, na Daňový úrad, do Sociálnej poisťovne a na Okresný súd podľa posledného trvalého pobytu nebohého, aby mohlo byť začaté dedičské konanie. Oznámenie o úmrtí cudzinca a jeho pas zasielame na príslušné veľvyslanectvo.

Všetky potrebné tlačivá nájdete na stránke: TLAČIVÁ.

2. Agenda hlásenia pobytov: je vedená v zmysle zákona č.253/1998 Z.z. o              hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR  v znení neskorších                predpisov.                                            

VYBAVUJEME

Evidenciu pobytu obyvateľov – EPO: prihlasovanie k trvalému a prechodnému pobytu          občanov Slovenskej republiky, ktorí chcú bývať v Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice.

 • - prihlásenie občanov SR na trvalý pobyt
 • - prihlásenie občanov SR na prechodný pobyt
 • - zrušenie pobytu
 • - potvrdenie o pobyte
 • - informáciu o pobyte osoby na základe písomnej žiadosti
 • - ukončenie trvalého pobytu na území SR, ak sa občan zdržiava viac ako 90 dní v zahraničí
 • - prihlásenie dieťaťa, narodeného v cudzine, ktoré má už vybavený slovenský rodný list

 

3. Agenda osvedčovania podpisov a fotokópií listín: je vedená v zmysle zákona  č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a      obcami v znení neskorších predpisov.

VYBAVUJEME

Osvedčovanie podpisov a fotokópie listín

 • - osvedčenie podpisu na listine alebo rovnopise
 • - osvedčenie odpisu /fotokópie/ listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove

4. Agenda IOMO – integrované obslužné miesto občana: je vedená v zmysle        zákona č.305/2013 Z.z. o e-Governmente v znení neskorších predpisov.

VYBAVUJEME 

      – odpis z listu vlastníctva
      – odpis z obchodného registra
      – výpis a odpis z registra trestov 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Dátum a čas

Dnes je sobota, 18.1.2020, 18:57:15

Aktuálne počasie

dnes, sobota 18. 1. 2020
3 °C -1 °C
nedeľa 19. 1. 2/1 °C
pondelok 20. 1. 4/0 °C
utorok 21. 1. 5/-1 °C

Mobilná aplikácia

Aplikácia SOM Podunajské Biskupice

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Facebook

starosta