Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Zberný dvor

 

 

Zhodnocovanie odpadu (zberný dvor)

Zhodnocovanie odpadov od obyvateľov zabezpečuje mestská časť do 300 kg /domácnosť/ rok v priestoroch areálu A-Z STAV s.r.o. na Lieskovskej ceste. Odpad je prevzatý a elektronicky evidovaný len od obyvateľov mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice, ktorí sa preukážu adresou trvalého bydliska. Zhodnocovanie odpadu nie je určené pre odpad vznikajúci pri výkone podnikateľskej činnosti od fyzických resp. právnických osôb podnikajúcich v mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice.

Obyvatelia Podunajských Biskupíc môžu odovzdať: Papier, sklo, plasty, objemný odpad (nábytok, sedačky, koberce a pod.) a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (konáre, trávu, lístie). Množstvá odpadu nad limit a stavebný odpad budú odobraté iba za poplatok podľa platného cenníka A-Z STAV s.r.o. 

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov je otvorené

  • v pondelok až piatok od 7:00 do 16:00
  • v sobotu od 7:00 do 12:00.

V prípade otázok kontaktujte odd. ŽP,OaCH:
tel.kontakt: 02/40 20 72 25