Podunajské Biskupice
Mestská časť
Podunajské Biskupice

Vitajte v Podunajských Biskupiciach.

Miesto stvorené pre život, miesto ideálne pre vás. Šport, zábava, kultúra, rodina a práca na jednom mieste

Knižnica

Miestna knižnica Bratislava Podunajské Biskupice, Latorická 4, so svojou pobočkou na Biskupickej 1, je riadená oddelením kultúry, mládeže a športu mestskej časti a je včlenená do štruktúry miestneho úradu. Veľkosťou knižničného fondu - 24 643 ks kníh - sa zaraďuje medzi významnejšie ľudové knižnice v Bratislave.

Je verejnou knižnicou, ktorú charakterizuje voľný prístup čitateľov ku knižničnému fondu a univerzálne zloženie knižničného fondu. Poskytuje služby počas celého roka širokým vrstvám obyvateľstva mestskej časti, a tým zabezpečuje rozširovanie a sprístupňovanie informácií a kultúrne využívanie voľného času obyvateľov.

Pobočka na Latorickej 4 

Pobočka na Latorickej 4 sa nachádza v lokalite Dolné Hony v zrekonštruovaných priestoroch bývalých jaslí. Prekvapí veľkorysým riešením priestorov, príjemným prostredím, kvalitným vybavením a širokým výberom kníh.

Zloženie knižničného fondu: 26 851 knižničných jednotiek, z toho odborná literatúra pre dospelých 5 400 kn. j., krásna literatúra pre dospelých 13 352 kn. j., odborná literatúra pre deti 1 707 kn. j., krásna literatúra pre deti 6 392 kn. j.

Okrem kníh pre zábavu je v knižnici kvalitne vybudovaná študovňa umožňujúca pracovať s finančne náročnými knihami a encyklopédiami, a špecializované umenovedné oddelenie, kde nájdete knihy z oblasti maliarstva, architektúry a staršie videokazety. Poplatok za vypožičanie videokaziet je 0,70 € na dva dni.

Obe pobočky knižnice poskytujú čitateľom aj ústne bibliografické a faktografické informácie, v závislosti od obsahu svojich fondov.

V knižnici sú zabezpečené pre návštevníkov 4 tituly dennej tlače: Hospodárske noviny, Nový čas, Pravda, Sme

17 titulov časopisov : Kamarát, Zornička, Včielka, Dorka, Eva, Praktická žena, Slovenka, Žena a život, Život, Harmónia, Pamiatky a múzeá, Plus 7 dní, 100+1, VTM, Záhradkár, Zdravie, Knižná revue.

V letných mesiacoch (v závislosti od počasia) je otvorená pre čitateľov knižnice letná čitáreň počas výpožičných hodín.

Výpožičný čas na Latorickej 4:

pondelok, streda, štvrtok: 12.00 – 18.00 hod. 
utorok:     10.00 – 16.00 hod. 
piatok:      12.00 – 16.00 hod.

Počas letných mesiacov júl a august:

pondelok: 12.00 – 18.00 hod. 
utorok:       10.00 – 16.00 hod. 
streda :      12.00 – 17.00 hod. 
štvrtok:      12.00 – 16.00 hod. 
piatok:        10.00 – 13.00 hod.

Zápisné:

Deti do 15 rokov: 1,00 € 
Študenti, dôchodcovia: 1,40 € 
Dospelí: 2,40 €

Zápisné je rovnaké v obidvoch pobočkách.

Pobočka na Biskupickej ulici 1

Pobočka na Biskupickej ulici č. 1 sa nachádza v starej lokalite mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice v Dome kultúry Vesna. Knižničný fond je umiestnený v príjemnom prostredí knižnice. V knižnici sa nachádza 14 728 knižničných jednotiek z toho odborná literatúra pre dospelých 3 488 kn. j., krásna literatúra pre dospelých 6 668 kn. j., odborná literatúra pre deti 1 198 kn. j., krásna literatúra pre deti 3 374 kn. j.

V knižnici je umiestnené aj oddelenie maďarskej literatúry pre čitateľov maďarskej národnosti.

V knižnici sú k dispozícii nasledovné tituly dennej tlače: Nový čas, Pravda, Sme, Hospodárske noviny, Új szó a 14 titulov časopisov: Kamarát, Zornička, Včielka, Dorka, Eva, Praktická žena, Slovenka, Žena a život, Život, Harmónia, Pamiatky a múzeá, Plus 7 dní, Záhradkár, Zdravie.

 

POZOR ZMENA!

Výpožičný čas na Biskupickej 1 počas celého roka:

pondelok :  12.00 – 18.00 hod. 
utorok:        10.00 – 16.00 hod.
streda:         12.00 – 18.00 hod.
štvrtok:        12.00 – 18.00 hod.
piatok:          12.00 – 16.00 hod.

kniznica-01kniznica-02kniznica-03kniznica-04kniznica-05

starosta