Podunajské Biskupice
Mestská časť
Podunajské Biskupice

Vitajte v Podunajských Biskupiciach.

Miesto stvorené pre život, miesto ideálne pre vás. Šport, zábava, kultúra, rodina a práca na jednom mieste

Infolišta

Vítame Vás na našej novej web stránke!
Vyskúšajte novú mobilnú aplikáciu.

Knižnica

Miestna knižnica Bratislava Podunajské Biskupice, Latorická 4, so svojou pobočkou na Biskupickej 1, je riadená oddelením kultúry, mládeže a športu mestskej časti a je včlenená do štruktúry miestneho úradu. Veľkosťou knižničného fondu - 24 643 ks kníh - sa zaraďuje medzi významnejšie ľudové knižnice v Bratislave.

Je verejnou knižnicou, ktorú charakterizuje voľný prístup čitateľov ku knižničnému fondu a univerzálne zloženie knižničného fondu. Poskytuje služby počas celého roka širokým vrstvám obyvateľstva mestskej časti, a tým zabezpečuje rozširovanie a sprístupňovanie informácií a kultúrne využívanie voľného času obyvateľov.

Pobočka na Latorickej 4 

Pobočka na Latorickej 4 sa nachádza v lokalite Dolné Hony v zrekonštruovaných priestoroch bývalých jaslí. Prekvapí veľkorysým riešením priestorov, príjemným prostredím, kvalitným vybavením a širokým výberom kníh.

Zloženie knižničného fondu: 26 851 knižničných jednotiek, z toho odborná literatúra pre dospelých 5 400 kn. j., krásna literatúra pre dospelých 13 352 kn. j., odborná literatúra pre deti 1 707 kn. j., krásna literatúra pre deti 6 392 kn. j.

Okrem kníh pre zábavu je v knižnici kvalitne vybudovaná študovňa umožňujúca pracovať s finančne náročnými knihami a encyklopédiami, a špecializované umenovedné oddelenie, kde nájdete knihy z oblasti maliarstva, architektúry a staršie videokazety. Poplatok za vypožičanie videokaziet je 0,70 € na dva dni.

Obe pobočky knižnice poskytujú čitateľom aj ústne bibliografické a faktografické informácie, v závislosti od obsahu svojich fondov.

V knižnici sú zabezpečené pre návštevníkov 4 tituly dennej tlače: Hospodárske noviny, Nový čas, Pravda, Sme

17 titulov časopisov : Kamarát, Zornička, Včielka, Dorka, Eva, Praktická žena, Slovenka, Žena a život, Život, Harmónia, Pamiatky a múzeá, Plus 7 dní, 100+1, VTM, Záhradkár, Zdravie, Knižná revue.

V letných mesiacoch (v závislosti od počasia) je otvorená pre čitateľov knižnice letná čitáreň počas výpožičných hodín.

Výpožičný čas na Latorickej 4:

pondelok, streda, štvrtok: 12.00 – 18.00 hod. 
utorok:     10.00 – 16.00 hod. 
piatok:      12.00 – 16.00 hod.

Počas letných mesiacov júl a august:

pondelok: 12.00 – 18.00 hod. 
utorok:       10.00 – 16.00 hod. 
streda :      12.00 – 17.00 hod. 
štvrtok:      12.00 – 16.00 hod. 
piatok:        10.00 – 13.00 hod.

Zápisné:

Deti do 15 rokov: 1,00 € 
Študenti, dôchodcovia: 1,40 € 
Dospelí: 2,40 €

Zápisné je rovnaké v obidvoch pobočkách.

Pobočka na Biskupickej ulici 1

Pobočka na Biskupickej ulici č. 1 sa nachádza v starej lokalite mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice v Dome kultúry Vesna. Knižničný fond je umiestnený v príjemnom prostredí knižnice. V knižnici sa nachádza 14 728 knižničných jednotiek z toho odborná literatúra pre dospelých 3 488 kn. j., krásna literatúra pre dospelých 6 668 kn. j., odborná literatúra pre deti 1 198 kn. j., krásna literatúra pre deti 3 374 kn. j.

V knižnici je umiestnené aj oddelenie maďarskej literatúry pre čitateľov maďarskej národnosti.

V knižnici sú k dispozícii nasledovné tituly dennej tlače: Nový čas, Pravda, Sme, Hospodárske noviny, Új szó a 14 titulov časopisov: Kamarát, Zornička, Včielka, Dorka, Eva, Praktická žena, Slovenka, Žena a život, Život, Harmónia, Pamiatky a múzeá, Plus 7 dní, Záhradkár, Zdravie.

 

POZOR ZMENA!

Výpožičný čas na Biskupickej 1 počas celého roka:

pondelok :  12.00 – 18.00 hod. 
utorok:        10.00 – 16.00 hod.
streda:         12.00 – 18.00 hod.
štvrtok:        12.00 – 18.00 hod.
piatok:          12.00 – 16.00 hod.

kniznica-01kniznica-02kniznica-03kniznica-04kniznica-05

starosta