Podunajské Biskupice
Mestská časť
Podunajské Biskupice

Vitajte v Podunajských Biskupiciach.

Miesto stvorené pre život, miesto ideálne pre vás. Šport, zábava, kultúra, rodina a práca na jednom mieste

Infolišta

Prajeme Vám šťastný nový rok! PF2020

Výzva pre občanov - členstvo v okrskových komisiách

Materské školy

Materská škola Estónska 3

(s  elokovanými pracoviskami na Estónskej 7 a Podzáhradnej 1), 821 06  Bratislava, www.estonacik.sk


 • Mgr. Miriam Vaverčáková - zástupkyňa riaditeľky pre elokované pracovisko na Estónskej 7
 • Telefón: 02/45 24 53 24, 0911 977 495
 • estonska7@gmail.com

 • Ľubica Žiaková  - zástupkyňa riaditeľky pre elokované pracovisko na Podzáhradnej 1
 • Telefón: 02/45 24 27 56, 0911 977 492
 • x.materskaskola@upcmail.sk

 

Materská škola Linzbothova 18

(s elokovanými   pracoviskami  na Latorickej 2 a Dudvážskej 4), 821 06  Bratislava, 
www.ms-linzbothova.skwww.ms-latoricka.sk, www.ms-dudvazska.sk


 • PhDr. Dagmar Kešjarová - zástupkyňa riaditeľky
 • Telefón: 02/45525562, 02/45243869

 • Mgr. Silvia Melichová - zástupkyňa riaditeľky pre elokované pracovisko na Latorickej 2
 • silvia.melichovaz@gmail.com
 • Telefón: 02/45242442

 • Eva Bacíková - zástupkyňa riaditeľky pre elokované pracovisko na Dudvážskej 4
 • msbadudvazska@gmail.com
 • Telefón: 02/45242449

 

Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským

– Alapiskola és Óvoda, 821 06 Bratislava, www.zsvetvarba.edupage.sk
Materská škola Staromlynská 51, 821 06 Bratislava (elokované pracovisko)


 

Materská škola - Óvoda, Komárovská 58, 821 06 Bratislava

starosta