Podunajské Biskupice
Mestská časť
Podunajské Biskupice

Vitajte v Podunajských Biskupiciach.

Miesto stvorené pre život, miesto ideálne pre vás. Šport, zábava, kultúra, rodina a práca na jednom mieste

Funkcia starostu

V zmysle zákona 377/1990 Z. z. o hlavnom meste SR Bratislave a v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy starosta mestskej časti:

 • je výkonným orgánom mestskej časti, zastupuje ju navonok a má právo nosiť insígnie,
 • je volený obyvateľmi mestskej časti v priamych voľbách,
 • je štatutárnym orgánom mestskej časti a môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zástupcu starostu alebo zamestnanca mestskej časti, pričom poverený zástupca starostu alebo zamestnanec mestskej časti rozhoduje v mene mestskej časti v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení,
 • zvoláva a vedie zasadnutia miestneho zastupiteľstva a miestnej rady a podpisuje ich uznesenia,
 • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok miestneho úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov mestskej časti; informuje miestne zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku miestneho úradu.
 • je verejnou funkciou; je nezlučiteľnou s funkciou primátora, poslanca miestneho zastupiteľstva, zamestnanca mestskej časti, štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej mestskou časťou, predsedu samosprávneho kraja, vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy a s funkciou podľa osobitného predpisu

Starosta ďalej najmä

 • podpisuje nariadenia mestskej časti,
 • vykonáva správu mestskej časti,
 • zastupuje mestskú časť vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám a fyzickým osobám, ak zastupovaním v jednotlivých prípadoch nepoverí svojho zástupcu alebo zamestnancov mestskej časti,
 • podpisuje dohody, zmluvy a iné listiny, ktoré zakladajú záväzky alebo práva mestskej časti,
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy mestskej časti, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom vyhradené miestnemu zastupiteľstvu,
 • vykonáva zmeny rozpočtu v rozsahu určenom miestnym zastupiteľstvom,
 • predkladá miestnemu zastupiteľstvu návrh na vymenovanie a odvolanie riaditeľov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií mestskej časti a vymenúva a odvoláva prednostu miestneho úradu,
 • určuje plat alebo mzdu a priznáva odmeny zástupcovi starostu a prednostovi miestneho úradu,
 • určuje plat alebo mzdu a priznáva odmeny riaditeľom rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a vedúcim zariadení mestskej časti,
 • zriaďuje svoje poradné orgány,
 • udeľuje verejné uznanie za zásluhy,
 • vydáva písomné stanovisko k prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku nezvereného do správy mestskej časti

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Dátum a čas

Dnes je piatok, 9.6.2023, 3:59:05

Aktuálne počasie

dnes, piatok 9. 6. 2023
mierny dážď 24 °C 16 °C
sobota 10. 6. slabý dážď 24/15 °C
nedeľa 11. 6. slabý dážď 22/15 °C
pondelok 12. 6. jasná obloha 20/9 °C

Mobilná aplikácia

Aplikácia SOM Podunajské Biskupice

Facebook

LESNÝ CELOK BRATISLAVA

Logo-Lesy.sk

Sused Slovnaft

Sused Slovnaft