Podunajské Biskupice
Mestská časť
Podunajské Biskupice

Vitajte v Podunajských Biskupiciach.

Miesto stvorené pre život, miesto ideálne pre vás. Šport, zábava, kultúra, rodina a práca na jednom mieste

Funkcia starostu

V zmysle zákona 377/1990 Z. z. o hlavnom meste SR Bratislave a v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy starosta mestskej časti:

 • je výkonným orgánom mestskej časti, zastupuje ju navonok a má právo nosiť insígnie,
 • je volený obyvateľmi mestskej časti v priamych voľbách,
 • je štatutárnym orgánom mestskej časti a môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zástupcu starostu alebo zamestnanca mestskej časti, pričom poverený zástupca starostu alebo zamestnanec mestskej časti rozhoduje v mene mestskej časti v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení,
 • zvoláva a vedie zasadnutia miestneho zastupiteľstva a miestnej rady a podpisuje ich uznesenia,
 • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok miestneho úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov mestskej časti; informuje miestne zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku miestneho úradu.
 • je verejnou funkciou; je nezlučiteľnou s funkciou primátora, poslanca miestneho zastupiteľstva, zamestnanca mestskej časti, štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej mestskou časťou, predsedu samosprávneho kraja, vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy a s funkciou podľa osobitného predpisu

Starosta ďalej najmä

 • podpisuje nariadenia mestskej časti,
 • vykonáva správu mestskej časti,
 • zastupuje mestskú časť vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám a fyzickým osobám, ak zastupovaním v jednotlivých prípadoch nepoverí svojho zástupcu alebo zamestnancov mestskej časti,
 • podpisuje dohody, zmluvy a iné listiny, ktoré zakladajú záväzky alebo práva mestskej časti,
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy mestskej časti, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom vyhradené miestnemu zastupiteľstvu,
 • vykonáva zmeny rozpočtu v rozsahu určenom miestnym zastupiteľstvom,
 • predkladá miestnemu zastupiteľstvu návrh na vymenovanie a odvolanie riaditeľov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií mestskej časti a vymenúva a odvoláva prednostu miestneho úradu,
 • určuje plat alebo mzdu a priznáva odmeny zástupcovi starostu a prednostovi miestneho úradu,
 • určuje plat alebo mzdu a priznáva odmeny riaditeľom rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a vedúcim zariadení mestskej časti,
 • zriaďuje svoje poradné orgány,
 • udeľuje verejné uznanie za zásluhy,
 • vydáva písomné stanovisko k prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku nezvereného do správy mestskej časti

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Dátum a čas

Dnes je sobota, 1.10.2022, 20:32:25

Aktuálne počasie

dnes, sobota 1. 10. 2022
slabý dážď 16 °C 12 °C
nedeľa 2. 10. slabý dážď 18/12 °C
pondelok 3. 10. jasná obloha 17/11 °C
utorok 4. 10. jasná obloha 17/11 °C

Mobilná aplikácia

Aplikácia SOM Podunajské Biskupice

Facebook

LESNÝ CELOK BRATISLAVA

Logo-Lesy.sk

Sused Slovnaft

Sused Slovnaft

starosta