Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Sčítanie 2021

Logo - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

VÝSLEDKY SČÍTANIA OBYVATEĽOV

VÝSLEDKY SČÍTANIA DOMOV A BYTOV

VÝSLEDKY SČÍTANIA (Štatistický úrad)

ASISTOVANÉ SČÍTANIE

03.05. - 13.06.2021

Asistované sčítanie obyvateľov bolo ukončené

Sčítanie obyvateľov je najvýznamnejším štátnym štatistickým zisťovaním, ktoré sa štandardne vykonáva každých 10 rokov. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. 

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

  • Sčítanie obyvateľov od 15.02.2021 – 31.03.2021

 sčítajte sa teraz

Prínos sčítania

Sčítanie domov a bytov

Sčítanie domov a bytov v roku 2021 v Slovenskej republike sa realizovalo podľa nového konceptu založeného na využití existujúcich dátových zdrojov a znížení administratívnej záťaže obyvateľov. 

Rozhodujúci okamih sčítania, na ktorý sa vzťahujú zisťované údaje, bola polnoc zo štvrtka 31.decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

  • Sčítanie domov a bytov sa realizovalo od 01.06.2020 –  do 12.02.2021

zodpovední: bez účasti obyvateľov, zabezpečovali ho obce resp. mestské časti v spolupráci so správcami bytových domov