Podunajské Biskupice
Mestská časť
Podunajské Biskupice

Vitajte v Podunajských Biskupiciach.

Miesto stvorené pre život, miesto ideálne pre vás. Šport, zábava, kultúra, rodina a práca na jednom mieste

Oznamy

Zobrazené 121-150 z 209
Logo Slovnaft

Informácia o činnostiach v rafinérii v Bratislave počas mesiaca jún 2020

Dátum: 10. 6. 2020

V mesiaci jún sú v rafinérii Slovnaft naplánované nasledovné činnosti:
- odstávka a nábeh výrobnej jednotky v petrochemickej časti rafinérie, a to z dôvodu surovinovej bilancie a energetickej efektívnosti. Uvedené plánované činnosti nebudú mať vplyv na komfort obyvateľov žijúcich v okolí rafinérie.
- odstávka piatich výrobných jednotiek z dôvodu ich plánovanej pravidelnej údržby v rámci generálnych revízií a nábeh dvoch výrobných jednotiek po ukončení prác. Odstavenie výrobných jednotiek je naplánované ku koncu mesiaca jún, pred zahájením prác bude spoločnosť Slovnaft obyvateľov informovať. Odstávka bude spojená so zvýšenou hladinou hluku, vznikom zápachu a spaľovaním na poľných horákoch.

OZNAM - oprava chodníka na Uzbeckej ul.

Dátum: 5. 6. 2020

Predĺženie termínu opravy chodníka

Kvalita ovzdušia v MČ Podunajské Biskupice

Dátum: 4. 6. 2020

Apríl 2020

Kvalita ovzdušia v MČ Podunajské Biskupice

Dátum: 4. 6. 2020

Marec 2020

OZNAM - výkopové práce na ul. Madáchova

Dátum: 2. 6. 2020

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice oznamuje obyvateľom, že na ul. Madáchova sa budú realizovať výkopové práce "Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Madáchova ulica".

OZNAM - oprava miestnej komunikácie na Biskupickej ul.

Dátum: 14. 5. 2020

Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie správy komunikácií (OSK) začne v pondelok  18.05.2020  opravovať Biskupickú ulicu v MČ Podunajské Biskupice v úseku od Vetvárskej ulice po Linzbothovú ulicu, v celej šírke vozovky a lokálnu opravu priľahlého chodníka.

ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK

Dátum: 11. 5. 2020

pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov
uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti,
spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o.

Logo Slovnaft

Informácia o činnostiach v rafinérii v Bratislave počas mesiaca máj 2020

Dátum: 6. 5. 2020

V mesiaci máj sú v rafinérii Slovnaft naplánované nasledovné činnosti:
- odstávka a nábeh výrobnej jednotky v petrochemickej časti rafinérie, a to z dôvodu surovinovej bilancie a energetickej efektívnosti,
- skúška výrobnej jednotky na produkciu hnojív.
Uvedené plánované činnosti nebudú mať vplyv na komfort obyvateľov žijúcich v okolí rafinérie.

OZNAM - oprava chodníka na Uzbeckej ul.

Dátum: 6. 5. 2020

Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie správy komunikácií (OSK) začína v utorok  05.05.2020  opravovať chodník na Uzbeckej ulici v MČ Podunajské Biskupice v úseku od Kazanskej ulice po Korytnickú ulicu.

OZNAM - oprava chodníka na Vrakunskej ul.

Dátum: 6. 5. 2020

Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie správy komunikácií (OSK)  v pondelok  18.05.2020 plánuje začať s opravou chodníka na Vrakunskej ulici v MČ Podunajské Biskupice v úseku od Komárovskej ulice po Uzbeckú ulicu.

HARMONOGRAM ODVOZU ODPADU POČAS MÁJOVÝCH SVIATKOV

Dátum: 30. 4. 2020

Počas májových sviatkov 1. 5. 2020 a 8. 5. 2020 bude OLO a. s. realizovať odvoz odpadu bez zmien

Oznámenie - Výkopové práce na ul. Linzbothova

Dátum: 20. 4. 2020

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice oznamuje obyvateľov, že na ul. Linzbothova sa budú realizovať výkopové práce "Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Linzbothova ulica".

Oznámenie - Jarná deratizácia

Dátum: 15. 4. 2020

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave vyzýva obce, fyzické osoby-podnikateľov, právnické osoby, fyzické osoby občanov na vykonanie celoplošnej jarnej deratizácie (regulácia Živočíšnych škodcov)v období od 01.04.2020 do 31.05.2020. Podnikatelia a právnické osoby deratizáciu môžu
uskutočňovať výlučne prostredníctvom firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie Živočíšnych škodcov. Fyzické osoby - občania deratizáciu môžu vykonať aj
svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Zber starých spotrebičov

Dátum: 15. 4. 2020

V sobotu 9. mája 2020 obyvatel'om
Podunajských Biskupíc
bezplatne odvezieme nepotrebný elektroodpad
na ekologickÚ recykláciu.

Oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín

Dátum: 15. 4. 2020

Vec: Oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín

Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“), týmto v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 82 ods. 3 zákona

Oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín

Dátum: 15. 4. 2020

Vec: Oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín

Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“), týmto v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 82 ods. 3 zákona

Oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín

Dátum: 15. 4. 2020

Vec: Oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín

Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“), týmto v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 82 ods. 3 zákona

Oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín

Dátum: 15. 4. 2020

Vec: Oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín

Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“), týmto v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 82 ods. 3 zákona

Oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín

Dátum: 15. 4. 2020

Vec: Oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín

Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“), týmto v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 82 ods. 3 zákona

Oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín

Dátum: 15. 4. 2020

Vec: Oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín

Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“), týmto v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 82 ods. 3 zákona

Oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín

Dátum: 15. 4. 2020

Vec: Oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín

Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“), týmto v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 82 ods. 3 zákona

Oznámenie - Zberný dvor

Dátum: 7. 4. 2020

Oznamujeme obyvateľom mestskej časti, že zberný dvor v areáli A-Z STAV-u na Lieskovskej ceste bude dňa 11.04.2020 z technických príčin zatvorený.

Kvalita ovzdušia v Mč Podunajské Biskupice

Dátum: 2. 4. 2020

Február 2020

Oznámenie - výkopové práce na ul. Lotyšská

Dátum: 17. 3. 2020

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice oznamuje obyvateľov, že na ul. Lotyšská, sa budú realizovať výkopové práce "Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Lotyšská UO00092".

Informácia o činnostiach v rafinérii v Bratislave počas mesiaca marec 2020

Dátum: 16. 3. 2020

dovoľujem si Vám poslať informáciu o činnostiach v rafinérii v Bratislave v mesiaci marec, ako aj správu o meraní hluku v mesiaci február.

Výsledky merania hluku majú informatívny charakter.

Zároveň pripájam aktuálnu informáciu o opatreniach spoločnosti Slovnaft na ochranu svojich zamestnancov, spolupracovníkov a zákazníkov pred šírením koronavírusu.

Informovanie o spaľovaní na poľných horákoch

Dátum: 26. 2. 2020

Zvýšená aktivita na poľných horákoch bude prebiehať od dnes (25.2.) do piatka (28.2).

Kvalita ovzdušia v MČ Podunajské Biskupice

Dátum: 24. 2. 2020

január 2020

Jarné čistenie v Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice 2020

Dátum: 17. 2. 2020

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice v záujme zabezpečenia čistoty verejných priestranstiev organizuje v spolupráci so spoločnosťou OLO a.s. zber objemného odpadu (drevený nábytok, matrace...). V žiadnom prípade do kontajnerov nepatria: batérie z automobilov, monočlánky, oleje, farby, laky, lieky, chladničky, mrazničky, biologicky rozložiteľný odpad, pneumatiky. Žiadame obyvateľov, aby neukladali odpad vedľa kontajnerov, ktoré budú umiestnené podľa nasledujúceho harmonogramu a odvezené na druhý deň odo dňa jeho pristavenia.

Informácia o činnostiach v rafinérii v Bratislave počas mesiaca február 2020

Dátum: 17. 2. 2020

V mesiaci február sú v rafinérii Slovnaft naplánované odstávky a nábeh troch výrobných jednotiek. Tie môže sprevádzať zvýšená miera hluku a zápachu. Cieľom spoločnosti Slovnaft je skrátiť negatívne vplyvy znižujúce pohodlie obyvateľov žijúcich v okolí rafinérie na nevyhnutné minimum.

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín Podunajské Biskupice

Dátum: 27. 1. 2020

Vec: Oznámenie o začatí konania

Mestská časť Bratislava – Lamač, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny, konkrétne vo veci ochrany drevín v súlade s §18 ods. 3 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov

Zobrazené 121-150 z 209

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Dátum a čas

Dnes je sobota, 1.10.2022, 18:55:12

Aktuálne počasie

dnes, sobota 1. 10. 2022
slabý dážď 16 °C 12 °C
nedeľa 2. 10. slabý dážď 18/12 °C
pondelok 3. 10. jasná obloha 17/11 °C
utorok 4. 10. jasná obloha 17/11 °C

Mobilná aplikácia

Aplikácia SOM Podunajské Biskupice

Facebook

LESNÝ CELOK BRATISLAVA

Logo-Lesy.sk

Sused Slovnaft

Sused Slovnaft

starosta