Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Údaje o školách

Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 2022/2023

Dátum: 22. 1. 2024

V školskom roku sa výchovno-vzdelávací proces uskutočňoval v základných a materských školách.

Počet žiakov a detí v školskom roku 2023/2024

Dátum: 22. 1. 2024

Údaje o počtoch žiakov a detí sú spracované podľa stavu k 15. 09. 2023 na základe výkazov základných a materských škôl

Počet žiakov a detí v školskom roku 2022/2023

Dátum: 6. 2. 2023

Údaje o počtoch žiakov a detí sú spracované podľa stavu k 15. 09. 2022 na základe výkazov základných a materských škôl

Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 2021/2022

Dátum: 6. 2. 2023

V školskom roku sa výchovno-vzdelávací proces uskutočňoval v základných a materských školách.

Počet žiakov a detí v školskom roku 2021/2022

Dátum: 21. 12. 2021

Údaje o počtoch žiakov a detí sú spracované podľa stavu k 15.09. 2021 na základe výkazov základných a materských škôl

Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 2020/2021.

Dátum: 21. 12. 2021

V školskom roku sa výchovno-vzdelávací proces uskutočňoval v základných a materských školách

Počet žiakov a detí v školskom roku 2020/2021

Dátum: 26. 2. 2021

Údaje o počtoch sú spracované na základe Protokolu o zbere údajov pre normatívne financovanie 2020 a na základe výkazov o základnej škole podľa stavu k 15.09. 2020 a výkazov o materskej škole podľa stavu k 15.09.2020.

SPRÁVY O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 2019/2020

Dátum: 26. 2. 2021

V školskom roku 2019/2020 sa výchovno-vzdelávací proces uskutočňoval v základných a materských školách:

SPRÁVY O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 2018/2019

Dátum: 13. 2. 2020

V školskom roku 2018/2019 sa výchovno-vzdelávací proces uskutočňoval v základných a materských školách

Počet žiakov a detí v školskom roku 2019/2020

Dátum: 13. 2. 2020

Údaje o počtoch sú spracované na základe Protokolu o zbere údajov pre normatívne financovanie 2019 a na základe výkazov o základnej škole podľa stavu k 15.09. 2019 a výkazov o materskej škole podľa stavu k 15.09.2019.

Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 2017-2018

Dátum: 11. 2. 2019

.

Počet žiakov a detí v školskom roku 2018/2019

Dátum: 7. 11. 2018

Údaje o počtoch sú spracované na základe Protokolu o zbere údajov pre normatívne financovanie 2018 a na základe výkazov o základnej škole podľa stavu k 15.09. 2018 a výkazov o materskej škole podľa stavu k 15.09.2018.

Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 2016/2017

Dátum: 11. 12. 2017

V školskom roku 2016/2017 sa výchovno-vzdelávací proces uskutočňoval v základných a materských školách.V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sú štyri základné školy s právnou subjektivitou a dve materské školy s právnou subjektivitou.

Počet žiakov a detí v školskom roku 2017-2018

Dátum: 23. 10. 2017

Údaje o počtoch sú spracované na základe Protokolu o zbere údajov pre normatívne financovanie 2017 a na základe výkazov o základnej škole podľa stavu k 15.09. 2017 a výkazov o materskej škole podľa stavu k 15.09.2017.

Počet žiakov a detí

Dátum: 17. 1. 2017

Údaje o počtoch sú spracované na základe Protokolu o zbere údajov pre normatívne financovanie 2016 a na základe výkazov o základnej škole podľa stavu k 15.09. 2016 a výkazov o materskej škole podľa stavu k 15.09.2016.

Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti

Dátum: 27. 10. 2016

Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základných a materských škôl za školský rok 2015/2016.