Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

VZN

Rok 2024

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice č. 1/2024 z dňa13.02.2024 schválené uznesením č. 154/2022-2026

20240213_VZN_1_2024_VZN o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BA-PodBiskupice_vr.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 179,49 kB

Rok 2023

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice č. 7/2023

zo dňa 12.12.2023 schválené uznesením č. 132/2022-2026, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice č. 3/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
20231212_VZN_7_2023 - VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 45,66 kB

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice č. 6/2023

zo dňa 26.09.2023 schválené uznesením č. 97/20222-2026, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice č. 14/2019 o miestnych daniach za psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na území Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
20230926_VZN_6_ 2023 - VZN o miestnych daniach za psa užívanie verejného priestranstva predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na území MČ Bratislava-PB_vr.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 208 kB

Všeobecne záväzného nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice č. 5/2023

zo dňa 27.06.2023 schválené uznesením č. 77/2022-2026, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice č. 11/2015 ktorým sa určujú pravidla nájmov v Dome kultúry Vetvár, v Dome kultúry Vesna a v priestoroch Cezhraničného informačného a impulzného centra
20230627_VZN_5_2023 - VZN ktorým sa určujú pravidla nájmov v Dome kultúry Vetvár_vr.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 124,34 kB

Všeobecne záväzného nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice č. 4/2023

zo dňa 27.06.2023 schválené uznesením č. 76/2022-2026 o poskytovaní finančného príspevku rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom a mnohodetným rodinám
20230627_VZN_4_2023 - VZN o príspevku mnohodetným rodinám a rodinám s ŤZP deťmi_vr.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 148,43 kB

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice č. 3/2023

zo dňa 27.06.2023 schválené uznesením č. 74/2022-2026, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice č. 2/2020 o cenovej regulácii nájomného za nebytové priestory, školské a predškolské zariadenia a prenájom pozemkov a o cenovej regulácii služieb spojených s užívaním nebytových priestorov a prenájmom pozemkov v majetku a v správe Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
20230627_VZN_3_2023 - VZN o cenovej regulácii nájomného MČ Podunajské Biskupice_vr.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 124,53 kB

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice č. 2/2023

zo dňa 27.06.2023 schválené uznesením č. 73/2022-2026, č. 2/2023 z dňa 27.06.2023 schválené uznesením č. 73/2022-2026, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice č. 6/2015 o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
20230627_VZN_2_2023 - VZN o zásadách hospodárenia s majetkom MČ Podunajské Biskupice_vr.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 124,77 kB

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice č. 1/2023

zo dňa 14.2.2023, ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách
VZN_1_2023_schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 157,28 kB

Všetky > Platné > Rok 2020

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020

Mestskej časti Bratislava -Podunajské Biskupice z 8. decembra 2020 o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie obyvateľov mestskej časti Bratislava -Podunajské Biskupice
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 6_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 490,67 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020

Mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice zo dňa 08.12. 2020, ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice č. 1/2011 o poskytovaní konzultačných, poradenských výkonov a organizovanie školiacich aktivít referátom Cezhraničného informačného a impulzného centra (ďalej len CIIC) a ich úhradách zo dňa 14.06.2011
VZN 5_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 368,5 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020

Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov, určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na rok 2021
Všeobecne záväzné nariadenie 4_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 384,4 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020

Mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice o miestnom poplatku za rozvoj na území Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice
Všeobecne záväzné nariadenie 3_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 381,96 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020

Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice zo dňa 22.09.2020 o cenovej regulácii nájomného za nebytové priestory, školské a predškolské zariadenia a prenájom pozemkov a o cenovej regulácii služieb spojených s užívaním nebytových priestorov a prenájmom pozemkov v majetku a v správe Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
04_VZN č. 2_2020 - shvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 241,03 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2020,

Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice zo dňa 26.05.2020, ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice č. 11/2009 o pravidlách prevádzkového poriadku Športového areálu Tryskáč Podunajské Biskupice zo dňa 15. 12. 2009
VZN 1_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 362,06 kB

Rok 2022

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice č. 7/2022

zo dňa 27.09.2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice zo dňa 03.10.2017 o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
VZN_zmena_VZN_4_2017_schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 67,91 kB

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice č. 6/2022

zo dňa 27.09.2022 o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách v mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice.
VZN_plagátové plochy_schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 82,93 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice č. 6/2020 o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie obyvateľov mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
vzn strava dôchodci FINAL.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 127,18 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022

zo dňa 03.05.2022, ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice č. 2/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov zo dňa 12.12.1995
VZN č. 4_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 117,58 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022

mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice zo dňa 03.05.2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti
VZN č. 3_2022 - o pravidlách času predaja.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 103,82 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022

mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice zo dňa 03.05.2022 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
VZN č. 2_2022 o dodržiavaní čistoty_pripomienky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 210,75 kB
Zobrazené 1-20 z 59

Všeobecne záväzné nariadenia