Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Symboly

Erb

Erb

Erb mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice tvorí postava biskupa v červenom neskorogotickom štýle držiac zlatú palicu, stojaceho na zelenom podklade. Pod štítom je nápis Bratislava-Podunajské Biskupice.

Erb Podunajských Biskupíc na listinách a pečiatkách používajú:

 • Miestne zastupiteľstvo Podunajské Biskupice
 • Miestna rada Podunajské Biskupice
 • Starosta mestskej časti Podunajské Biskupice
 • Miestny úrad, jeho prednosta a miestny kontrolór

Erb Podunajských Biskupíc sa používa:

 • na insígniách starostu mestskej časti Podunajské Biskupice,
 • v zasadacích a rokovacích miestnostiach orgánov samosprávy či na miestnych pamätníkoch,
 • na prístupových cestách do Podunajských Biskupíc spolu s označením mestskej časti,
 • pri významných podujatiach, ak s tým vysloví súhlas starosta mestskej časti alebo miestne zastupiteľstvo.

Zástava

Vlajka MČ Podunajské Biskupice

Zástava mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice je bielej, zelenej, žltej a červenej farby a ukončená je dvojitým zástrihom siahajúcim do 1/3 dĺžky.

 • Zástava mestskej časti sa používa pri príležitosti štátnych sviatkov a dní významných pre mestskú čast'.
 • Zástavu mestskej časti možno použiť na výzdobu i pri inej príležitosti. Výzvu na takéto použitie vydáva starosta mestskej časti.
 • Zástava mestskej časti sa používa bez ozdôb, nápisov, vyobrazení a pod.
 • Ak sa pri výzdobe použijú i štátne zástavy spolu so zástavou mestskej časti, sú všetky umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom sa zástava mestskej časti umiestňuje vždy vpravo z čelného pohľadu.
 • Ak sa pri výzdobe použijú so zástavou mestskej časti i zástavy iných miest, alebo mestských častí, umiestni sa zástava mestskej časti Podunajské Biskupice vždy na najčestnejšom mieste takýmto spôsobom:
  • pri nepárnom počte zástav sa zástava mestskej časti Podunajské  Biskupice umiestní uprostred
  • pri párnom počte zástav sa zástava mestskej časti umiestni vždy vľavo.
 • Zástavu mestskej časti je možno použiť i ako vlajku. Pri zvislom umiestnení vlajky je červená časť vždy vľavo z čelného pohľadu.
 • Na stožiari sa neumiestňujú nijaké ozdoby, nápisy, vyobrazenia, stuhy a pod. Stožiar vlajky na verejnom priestranstve sa umiestňuje vpravo od rečníckeho pultu.
 • Vlajka sa nesmie zväzovať do ružice.

Pečať

Pečať mestskej časti Bratislava-Podunajské  Biskupice tvorí erb mestskej časti s kruhopisom Bratislava-Podunajské  Biskupice.