Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Kronika

Písomné zápisy udalostí a faktov zo života mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice a jej obyvateľov sa zaznamenávajú do kroniky.

Kronika našej mestskej časti od roku 2001 obsahuje deväť dielov, ktoré sú uložené na oddelení školstva a kultúry.

Na základe písomnej požiadavky môže byť kronika sprístupnená a to formou prezenčnej výpožičky v priestoroch knižnice.

Kronika

FOTOKRONIKA ako príloha ku kronike - zaznamenáva

Rok 2001/1 diel,  rok 2002/1 diel,  rok 2003/1 diel,  rok 2004/1 diel, rok 2005/1 diel,  rok 2006/3 diely, 2007/1 diel, 2008/1 diel,   2009/2 diely, 2010/3 diely, 2011/2 diel, 2012/2 diely, 2013/2 diely, rok  2014/2 diely, rok 2015/2 diely, rok 2016/2 diely, rok 2017/2 diely.

Kronikou  sú písomné zápisy udalostí a faktov zo života mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice a jej obyvateľov. Zhotovuje ju kronikár. 

Objednávateľom zhotovenia kroniky je Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice a zhotoviteľom kronikár.

Do 15. marca 2018 v zmysle Zmluvy o vykonaní umeleckého diela bola kronikárkou Valéria Takáčová. 

Od 3. júla 2018 je kronikárkou  Mgr. Andrea Kvintová. 

Kronikárka Mgr. Andrea Kvintová (rod. Kelemenová) sa narodila v Bratislave 28.8.1979. Celý  život žila v Bratislave, od roku 2003 trvalo v Podunajských Biskupiciach. V tejto mestskej časti  strávila veľkú časť detstva u svojej rodiny. Žije na Dolných honoch spolu s manželom a synom Alexandrom a dcérou Izabelou.

Vyštudovala Školu knihovníckych a informačných štúdií v Bratislave odbor vedecko-technické informácie a služby. Následne od roku 1998 študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii história– estetika. V diplomovej práci sa venovala britským parlamentným dejinám v 19. storočí, následne sa začala zaoberať regionálnou históriou a výskumu minulosti Podunajských Biskupíc. V roku 2017 a 2018 sa zúčastnila archeologických vykopávok v Podunajských Biskupiciach v rámci záchranného archeologického výskumu pri prácach na stavbe D4/R7.

Po ukončení vysokoškolského štúdia pracovala ako zástupkyňa šéfredaktorky kultúrneho týždenníka Kedy Kam a následne ako šéfredaktorka viacerých lifestylových a kultúrnych webov. Pravidelne publikuje v printových i on-line médiách.

Od roku 2011 vedie občianske združenie Materské centrum Podunajské Biskupice, kde pôsobí aj ako poradkyňa a dobrovoľníčka. V roku 2018 založila občianske združenie Historická spoločnosť Podunajské Biskupice zamerané na výskum a propagáciu minulosti Podunajských Biskupíc.

S podporou Bratislavského samosprávneho kraja pripravila niekoľko projektov zameraných na najnovšie dejiny Podunajských Biskupíc, hlavne na rozhovory a zbieranie spomienok žijúcich Biskupičanov i významných osobností našej mestskej časti.

Kontakty a informácie

02/ 45 24 26 53

02/ 45 52 27 65

beata.biksadska@mupb.sk

www.biskupice.sk