Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Centrálnu evidenciu sťažností a petícií adresovaných orgánom samosprávy mestskej časti vedie Sekretariát starostu mestskej časti.

Petície

1/2022 - Petícia za zrušenie detského opatrovateľského centra na ulici Monardova

Petícia_zrušenie DOC_odpoveď.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 146,52 kB
Vložené: 26. 7. 2022

2/2021 - Petícia Za zachovanie ihriska na Baltskej ulici Pri vŕbe

Petícia_zachovanie ihriska Baltska_odpoveď.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 94,13 kB
Vložené: 12. 1. 2022

1/2021 - Petícia za zastavenie konania o zmene č. 4/2020 územného plánu zóny Centrum - Podunajské Biskupice

Odpoved_peticia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,08 MB
Vložené: 4. 3. 2021

Petícia je spôsob uplatnenia práva občana, ktorým sa sám alebo spoločne s inými obracia vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na orgány územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami.

Podmienky podania petície upravuje zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. 

Smernica č. 4/2019 upravujúca zásady pri vybavovaní petícií v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice

Informácie o vybavení petícií

V zmysle § 5 ods. 7 zákona o petičnom práve: „Orgán verejnej moci je povinný zverejniť výsledok vybavenia petície na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na elektronickej úradnej tabuli, ak to technické podmienky umožňujú, a to do desiatich pracovných dní od jej vybavenia.“

Predmet petície : Petícia za zrušenie detského opatrovateľského centra na ulici Monardova
Dátum doručenia: 29.06.2022
Počet podpisov : 63
Petíciu vybavil : Miestny úrad
Výsledok : Mestská časť petícii nevyhovela
Dokument :Odpoveď 

Predmet petície : Petícia za zachovanie ihriska na Baltskej ulici Pri vŕbe
Dátum doručenia: 2.12.2021
Počet podpisov : 112
Petíciu vybavil : Miestny úrad
Výsledok : Mestská časť petícii vyhovela
Dokument :Odpoveď

Predmet petície : Petícia za zastavenie konania o zmene č. 4/2020 územného plánu zóny Centrum-Podunajské Biskupice
Dátum doručenia: 27.1.2021
Počet podpisov : 109
Petíciu vybavil : Stavebný úrad
Výsledok : Mestská časť petícii nevyhovela
Dokument :Odpoveď

Predmet petície : Petícia proti výstavbe navrhovanej stavby: Obytný súbor Viliana, rodinný dom - typ C
Dátum doručenia: 17.10.2019
Počet podpisov : 65
Petíciu vybavil : Stavebný úrad
Výsledok : Mestská časť petícii vyhovela
Dokument : Odpoveď 

 

Predmet petície : Zrušenie oploteného výbehu psov na Lotyšskej ulici v MČ Bratislava - Podunajské Biskupice
Dátum doručenia: 5.6.2017
Počet podpisov : 74
Petíciu vybavil : referát životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva
Výsledok : Mestská časť petícii nevyhovela
Dokument : Odpoveď 

 

Predmet petície : Ukončenie stavebných prác v byte č. 16 na Bieloruskej ulici č. 28 
Dátum doručenia: 23.1.2017
Počet podpisov : 15
Petíciu vybavil : Stavebný úrad
Výsledok : Mestská časť petícii nevyhovela
Dokument : Odpoveď

 

Predmet petície : Petícia za odstránenie zábran z chodníka na Estónskej ul. č. 52-60;
Dátum doručenia: 15.12.2016
Počet podpisov : 62
Petíciu vybavil : Referát životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva
Výsledok : Mestská časť petícii nevyhovela
Dokument : Odpoveď