Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Osobnosť Podunajských Biskupíc

O ČOM JE OSOBNOSŤ PODUNAJSKÝCH BISKUPÍC?

Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice organizuje slávnostné podujatie Osobnosť Podunajských Biskupíc, počas ktorého sa snažíme prejaviť vďaku a úctu tým, ktorí sa natrvalo zapísali do histórie Podunajských Biskupíc, prispeli k šíreniu jej dobrého mena a rozvoju, zlepšili spolunažívanie jej obyvateľov i návštevníkov, alebo skvalitnili ich život.

Poznáte Biskupičanku alebo Biskupičana, ktorý dosiahol významné úspechy? Napíšte nám, zaslúži si verejné uznanie! Ak poznáte výnimočného človeka, ktorý šíri dobré meno našej mestskej časti doma i v zahraničí a ktorý významným spôsobom prispel k rozvoju Biskupíc v oblasti školstva, kultúry, športu, vo vede či v inej oblasti, neváhajte a napíšte nám o ňom.

Nominovať svojho favorita môžu do 15. októbra 2023 neziskové organizácie a verejné inštitúcie, ktoré majú sídlo v mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice, ale aj samotní obyvatelia mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice.

Prosíme vás o zasielanie vašich písomných návrhov, ktoré budú obsahovať meno
a priezvisko predkladateľa, jeho kontaktné údaje (telefón, e-mail), meno a priezvisko
navrhovanej osobnosti, jej adresu, spolu s telefonickým a e-mailovým kontaktom
a krátku charakteristiku navrhovanej osobnosti, v čom vidí navrhovateľ jej osobitný
prínos k rozvoju mestskej časti alebo akým spôsobom šíri dobré meno Podunajských Biskupíc doma i v zahraničí.

Ocenenie môže byť za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne
zásluhy vo vedeckej, pedagogickej, výchovnej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti, ako aj za činnosť, ktorou sa významným spôsobom nominovaná osobnosť pričinila o kultúrny rozvoj mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice alebo za činnosť pri záchrane ľudských životov.

Návrhy je možné zasielať v písomnej forme poštou na adresu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice, Trojičné námestie 11, 821 06 Bratislava, doručiť osobne do podateľne miestneho úradu, alebo poslať elektronicky na e-mailovú adresu sekretariat@mupb.sk

Následne zo všetkých vašich návrhov vyberú členovia komisie školstva a komisie kultúry, mládeže a športu nominovaných, ktorých navrhnú starostovi mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice na ocenenie. Vyvrcholením bude slávnostné udelenie ocenenia v rámci vybraného kultúrneho podujatia mestskej časti.

Štatút_Ocenenia mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice

Nominačný list a súhlas GDPR