Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Oznamy

Zobrazené 1-30 z 271
Jesenná deratizácia 2023 1

Jesenná deratizácia 2023

Dátum: 29. 9. 2023

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave vyzýva obce, fyzické osoby-podnikateľov, právnické osoby, fyzické osoby-občanov na vykonanie celoplošnej jesennej deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov) v období od 01.10.2023 do 30.11.2023.

ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM NEBEZPEČNÝCH LÁTOK 1

ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM NEBEZPEČNÝCH LÁTOK

Dátum: 14. 9. 2023

Pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov
uskutoční 14.10.2023 Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o. zber komunálnych odpadov s obsahom nebezpečných látok. Viac informácií v prílohe.

Aktualizácia OLO OZNAM - od 8.9.2023 je opätovne spustený príjem drobného stavebného odpadu na zberom dvore OLO do odvolania 1

Aktualizácia OLO OZNAM - od 8.9.2023 je opätovne spustený príjem drobného stavebného odpadu na zberom dvore OLO do odvolania

Dátum: 12. 9. 2023

Od 8.9. od 12:00 hod. je opäť možné na zbernom dvore OLO, Stará Ivanská cesta 2 odoberať a vážiť drobný stavebný odpad.

Imisná situácia v Podunajských Biskupiciach - August 2023 1

Imisná situácia v Podunajských Biskupiciach - August 2023

Dátum: 12. 9. 2023

V mesiaci bola 3x prekročená limitná hodnota pre O3 a 1x limitná hodnota pre SO2. Pre všetky ostatné znečisťujúce látky boli limitné hodnoty v mesiaci august dodržané.

OLO - Ako budeme odvážať odpad počas sviatku 15.9. a ako budú fungovať ostatné služby OLO?  1

OLO - Ako budeme odvážať odpad počas sviatku 15.9. a ako budú fungovať ostatné služby OLO?

Dátum: 12. 9. 2023

Odvoz zmesového komunálneho odpadu, triedeného odpadu, záhradného a kuchynského bioodpadu a jedlých olejov a tukov bude v piatok počas štátneho sviatku 15.septembra 2023 vykonávaný bez zmien, teda podľa bežného harmonogramu platného na tento deň.

Harmonogram jesenného čistenia - objemný odpad 1

Harmonogram jesenného čistenia - objemný odpad

Dátum: 4. 9. 2023

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice v záujme zabezpečenia čistoty verejných priestranstiev organizuje v spolupráci so spoločnosťou OLO a.s. jesenný zber objemného odpadu.

Informácia o činnostiach v rafinérií - SEPTEMBER 2023.

Informácia o činnostiach v rafinérií - SEPTEMBER 2023

Dátum: 4. 9. 2023

V mesiaci september Slovnaft, a.s. neplánuje odstaviť žiadnu z výrobných jednotiek. V petrochemickej časti rafinérie, plánuje štandardné odstávky výrobnej jednotky z dôvodu surovinovej bilancie a energetickej efektívnosti v dňoch 5. a 20. septembra 2023.

#

Informácia o činnostiach v rafinérii - AUGUST 2023

Dátum: 2. 8. 2023

V mesiaci august spoločnosť Slovnaft, a.s. neplánuje odstaviť žiadnu z výrobných jednotiek. V petrochemickej časti rafinérie, plánujú štandardné odstávky výrobnej jednotky z dôvodu surovinovej bilancie a energetickej efektívnosti.

Zberný dvor OLO bude 2.8.2023 zatvorený 1

Zberný dvor OLO bude 2.8.2023 zatvorený

Dátum: 31. 7. 2023

Z dôvodu odstávky elektrickej energie bude Zberný dvor OLO na Starej Ivanskej ceste 2 v stredu 2. augusta zatvorený celý deň. V tomto čase nebude možné vojsť do areálu a odovzdať odpad.

Kvalita ovzdušia v mestskej časti Podunajské Biskupice v mesiaci jún 2023

Kvalita ovzdušia v mestskej časti Podunajské Biskupice v mesiaci jún 2023

Dátum: 18. 7. 2023

V mesiaci bola 4 krát prekročená limitná hodnota pre O3. Pre všetky ostatné znečisťujúce látky boli limitné hodnoty v mesiaci Jún dodržané.

logo_slovnaft

Informácia o činnostiach v rafinérii - JÚN 2023

Dátum: 31. 5. 2023

V mesiaci jún plánujeme odstaviť 3 výrobné jednotky. Plánujeme aj štandardné odstávky výrobnej jednotky v petrochemickej časti rafinérie z dôvodu surovinovej bilancie a energetickej efektívnosti. Budú u nás prebiehať aj údržbárske práce.

Zmena intervalu odvozu vrecového zberu triedeného odpadu z rodinných domov od júna 2023

Zmena intervalu odvozu vrecového zberu triedeného odpadu z rodinných domov od júna 2023

Dátum: 24. 5. 2023

Hlavné mesto v spolupráci so spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) mení od júna 2023 interval odvozu triedeného odpadu z rodinných domov formou vrecového zberu (D2D) z 2x mesačne na 1x za 28 dní. Odvoz modrých aj žltých vriec bude prebiehať vždy v rovnaký deň v týždni - každých 28 dní.

Kvalita ovzdušia v mestskej časti Podunajské Biskupice v mesiaci apríl 20223

Kvalita ovzdušia v mestskej časti Podunajské Biskupice v mesiaci apríl 2023

Dátum: 19. 5. 2023

Kvalita ovzdušia v mestskej časti Podunajské Biskupice v mesiaci apríl 20223

Dočasné zberné miesto pred KOLO

Dočasné zberné miesto pred KOLO

Dátum: 19. 5. 2023

Dočasné zberné miesto pred KOLO je k dispozícii od 18. mája 2023.

Oznam

Oznam

Dátum: 17. 5. 2023

Oznamujeme obyvateľom mestskej časti, že zariadenie na zhodnocovanie odpadov spoločnosti A-Z STAV s.r.o. na Lieskovskej ceste - zberný dvor bude dňa 25.5.2023 z technických príčin zatvorený.

KOLO je od 14.05.2023 dočasne zatvorené z dôvodu požiaru

KOLO je od 14.05.2023 dočasne zatvorené z dôvodu požiaru

Dátum: 15. 5. 2023

Dobrý deň,
chceli by sme vás informovať, že z dôvodu požiaru v areáli OC KORZO bude od 14.05.2023 KOLO – Bratislavské centrum opätovného použitia zatvorené.
Viac informácií nájdete na webovej stránke: https://www.olo.sk/kolo-je-od-14-5-2023-docasne-zatvorene/

Energia z odpadu už vykuruje bratislavské domácnosti.

Energia z odpadu už vykuruje bratislavské domácnosti.

Dátum: 4. 5. 2023

Zariadenie na energetické využitie odpadu prešlo po desaťročiach prevádzky významnou zmenou – pripojením sa na systém centralizovaného zásobovania teplom (SCZT).

logo_slovnaft

Informácia o činnostiach v rafinérii - MÁJ 2023

Dátum: 2. 5. 2023

Na začiatku mesiaca budú prebiehať nábehové činnosti po jarnom cykle generálnych revízií, v rámci ktorých plánujeme postupne prevziať po údržbe 7 výrobných jednotiek a postupne ich nabehnúť na riadny prevádzkový režim.

Služby OLO počas štátnych sviatkov 1. a 8. mája 2023

Služby OLO počas štátnych sviatkov 1. a 8. mája 2023

Dátum: 27. 4. 2023

Radi by sme Vás informovali, že odvoz zmesového odpadu, triedeného odpadu, kuchynského a záhradného bioodpadu a jedlých olejov a tukov bude počas sviatku 1. mája a 8. mája (pondelky) prebiehať bez zmeny, teda podľa bežného harmonogramu platného na tieto dni.

Distribúcia kompostovateľných vreciek na zber kuchynského bioodpadu

Distribúcia kompostovateľných vreciek na zber kuchynského bioodpadu prebieha už aj v našej mestskej časti

Dátum: 24. 4. 2023

DISTRIBÚCIA KOMPOSTOVATEĽNÝCH VRECIEK NA ZBER KUCHYNSKÉHO BIOODPADU PREBIEHA UŽ AJ V NAŠEJ MESTSKEJ ČASTI.

Zber KO s obsahom nebezpečných látok.

ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM NEBEZPEČNÝCH LÁTOK.

Dátum: 24. 4. 2023

pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov
uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o.. Bližšie informácie nájdete v priloženej prílohe.

Zber starých spotrebičov

Zber starých spotrebičov

Dátum: 24. 4. 2023

V sobotu 27. mája 2023 obyvateľom Podunajských Biskupíc
bezplatne odvezieme nepotrebný elektroodpad na ekologickú recykláciu. Bližšie informácie nájdete v priloženej prílohe.

Informácia o činnostiach v rafinérii - APRÍL 2023

Informácia o činnostiach v rafinérii - APRÍL 2023

Dátum: 11. 4. 2023

V druhej polovici apríla 2023 máme v rafinérii Slovnaft naplánované odstávky 10 výrobných jednotiek. Viac o plánovaných činnostiach a ich vplyve na okolie nájdete v priloženej informácii.
Výsledky merania hluku za uplynulý mesiac majú informatívny charakter.

Imisná situácia v Podunajských Biskupiciach v mesiaci marec 2023

Kvalita ovzdušia v MČ Podunajské Biskupice

Dátum: 11. 4. 2023

Imisná situácia v Podunajských Biskupiciach v mesiaci marec 2023

Náhradné odvozy za Veľkonočný pondelok a služby OLO počas veľkonočných sviatkov 2023

Náhradné odvozy za Veľkonočný pondelok a služby OLO počas veľkonočných sviatkov 2023

Dátum: 3. 4. 2023

Radi by sme Vás informovali o odvoze zmesového komunálneho odpadu, triedeného odpadu a kuchynského biologicky rozložiteľného bioodpadu počas tohtoročných veľkonočných sviatkov.

Jarná deratizácia

Jarná deratizácia 2023

Dátum: 28. 3. 2023

Podľa §12 ods. 2 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych škodcov.

Jarné čistenie 2023

Jarné čistenie 2023

Dátum: 23. 3. 2023

Jarné čistenie v Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice.

Vyzbierané vianočné stromčeky sa vrátia Bratislave v podobe recyklovaných knižníc.

Vyzbierané vianočné stromčeky sa vrátia Bratislave v podobe recyklovaných knižníc. 150 kusov poslúži organizáciám venujúcim sa deťom, seniorom či ľuďom bez domova

Dátum: 23. 3. 2023

Bratislava, 21. marec 2023 – Hlavné mesto, Odvoz a likvidácia odpadu (OLO), Komunálny podnik, spoločnosť BUČINA EKO a nábytkárska spoločnosť IKEA spojili sily v projekte zberu tohtoročných vianočných stromčekov.

Najväčšie re-use centrum na Slovensku rozširuje zber zachovalých vecí do celej Bratislavy

Najväčšie re-use centrum na Slovensku rozširuje zber zachovalých vecí do celej Bratislavy

Dátum: 22. 3. 2023

Bratislava, 20. marec 2023 – Hlavné mesto a spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) prichádzajú so zbernými miestami KOLO bližšie k obyvateľom. Počas celého apríla tak môžu svoje zachovalé predmety odovzdať na opätovné použitie priamo vo svojej mestskej časti.

Kvalita ovzdušia v Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice - február 2023

Kvalita ovzdušia v MČ Podunajské Biskupice

Dátum: 7. 3. 2023

Imisná situácia v Podunajských Biskupiciach v mesiaci február 2023.

Zobrazené 1-30 z 271

Miestny úrad

Mobilná aplikácia

Aplikácia SOM Podunajské Biskupice

Sused Slovnaft

Sused Slovnaft