Podunajské Biskupice
Mestská časť
Podunajské Biskupice

Vitajte v Podunajských Biskupiciach.

Miesto stvorené pre život, miesto ideálne pre vás. Šport, zábava, kultúra, rodina a práca na jednom mieste

Infolišta

Prajeme Vám šťastný nový rok! PF2020

Výzva pre občanov - členstvo v okrskových komisiách

Oznamy

Zobrazeno 1-30 z 59

KvaIita ovzdušia v MČ Podunajské Biskupice

Dátum: 20. 1. 2020

December 2019

Informácia o činnostiach v rafinérii v Bratislave počas mesiaca január 2020

Dátum: 14. 1. 2020

V mesiaci január nie sú v rafinérii Slovnaft naplánované odstávky výrobných zariadení, ani činnosti, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na život obyvateľov okolitých mestských častí a obcí a ich komfort.

Oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín

Dátum: 10. 1. 2020

Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“), týmto v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 82 ods. 3 zákona

Oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín

Dátum: 2. 1. 2020

Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“), týmto v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 82 ods. 3 zákona

Kvalita ovzdušia v MČ Podunajské Biskupice

Dátum: 2. 1. 2020

November 2019

Oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín

Dátum: 20. 12. 2019

Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“), týmto v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 82 ods. 3 zákona

Petrochemická výroba v Slovnafte je po generálnych revíziách opäť v prevádzke

Dátum: 19. 12. 2019

BRATISLAVA, 19. decembra 2019 – Petrochemická časť rafinérie Slovnaft je po jesenných generálnych revíziách opäť v štandardnej prevádzke. Údržba a modernizácia na troch výrobných jednotkách si vyžiadali investície takmer 38 miliónov eur, súčasťou prác bol aj projekt na zníženie emisií oxidov dusíka.

Informácia o činnostiach v rafinérii v Bratislave počas mesiaca december 2019

Dátum: 5. 12. 2019

V mesiaci december je v rafinérii Slovnaft naplánované odstavenie jednej výrobnej jednotky a nábeh petrochemických výrobných jednotiek po ukončení prác v rámci jesennej časti generálnych revízií. Cieľom jesenných generálnych revízií, ktoré sa realizovali od októbra, bolo splniť legislatívou nariadené inšpekcie, vyčistiť zariadenia a vykonať opravy, ktoré nie je možné urobiť počas chodu zariadenia.

Kvalita ovzdušia v MČ

Dátum: 2. 12. 2019

- október 2019

Informácia o činnostiach v rafinérii v Bratislave počas mesiaca november 2019

Dátum: 11. 11. 2019

V mesiaci november pokračujú v rafinérii generálne revízie na jednej z výrobných jednotiek a plánovaný je nábeh troch výrobných jednotiek. Počas prác a nábehov môže byť zvýšená hladina hluku, či dôjsť k vzniku zápachu a spaľovaniu na poľných horákoch. Cieľom spoločnosti Slovnaft je skrátiť negatívne vplyvy znižujúce pohodlie obyvateľov žijúcich v okolí rafinérie na nevyhnutné minimum.

Oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín

Dátum: 16. 10. 2019

Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“), týmto v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej
len „správny poriadok“) a § 82 ods. 3 zákona

Zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok

Dátum: 14. 10. 2019

Náhradný termín zberu komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok.

Slovnaft - jesenné odstávky v petrochemickej časti rafinérie

Dátum: 10. 10. 2019

Spoločnosť Slovnaft pokračuje na jeseň v údržbe a modernizácii svojich výrobných zariadení. Od štvrtka 10. októbra sa v rámci generálnych revízií odstaví petrochemickú časť rafinérie, jej opätovné spustenie je plánované na začiatok decembra.

Kvalita ovzdušia v MČ

Dátum: 8. 10. 2019

- september 2019

Informácia o činnostiach v Slovnafte

Dátum: 7. 10. 2019

- október 2019

Oznámenie o začati správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín

Dátum: 2. 10. 2019

Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“), týmto v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej
len „správny poriadok“) a § 82 ods. 3 zákona...

ZBER STARÝCH SPOTREBIČOV

Dátum: 2. 10. 2019

V sobotu 16. novembra 2019 obyvateľom Podunajských Biskupíc bezplatne odvezieme nepotrebný elektroodpad na ekologickú recykláciu.

Jesenné čistenie

Dátum: 2. 10. 2019

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice v záujme zabezpečenia čistoty verejných priestranstiev organizuje v spolupráci so spoločnosťou OLO a.s. zber objemného odpadu (drevený nábytok, matrace...).

Oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín

Dátum: 25. 9. 2019

Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice ako príslušný orgán ochrany prírody podľa §69 ods. 1 písm. a) zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“), týmto v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej
len „správny poriadok“) a § 82 ods. 3 zákona

Kvalita ovzdušia v MČ

Dátum: 23. 9. 2019

- august 2019

Oznam - kosenie - Kopáč

Dátum: 17. 9. 2019

Biskupické lužné lesy sa nachádzajú na západe Žitného ostrova a sú súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy. Predstavujú svetový unikát a boli vyhlásené za územie európskeho významu Biskupické luhy.

ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ

Dátum: 9. 9. 2019

s obsahom škodlivých látok pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o.

Informácia o činnostiach v Slovnafte - september 2019

Dátum: 9. 9. 2019

V mesiaci september nie sú v rafinérii Slovnaft naplánované odstávky výrobných zariadení, ani
činnosti, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na život obyvateľov okolitých mestských častí a obcí a
ich komfort.

Kvalita ovzdušia v MČ - júl 2019

Dátum: 28. 8. 2019

júl 2019

Mimoriadna informácia o činnostiach v Slovnafte

Dátum: 28. 8. 2019

V dňoch 28. augusta – 4. septembra 2019 je v rafinérii Slovnaft plánovaný nábeh jednej z výrobných
jednotiek. Sprevádzať ho môže spaľovanie na poľných horákoch, zvýšená hladina hluku a prípadný
zápach. Za nepríjemnosti a zníženie komfortu sa obyvateľom ospravedlňujeme.

OLO spravodaj 02/2019

Dátum: 27. 8. 2019

02/2019

Oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín

Dátum: 22. 8. 2019

Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“), týmto v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej
len „správny poriadok“) a § 82 ods. 3 zákona...

Oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín

Dátum: 22. 8. 2019

Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice ako príslušný orgán ochrany prírody podľa §69 ods. 1 písm. a) zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“), týmto v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej
len „správny poriadok“) a § 82 ods. 3 zákona...

Slovnaft hluk - stanovisko

Dátum: 21. 8. 2019

Na základe podnetu oddelenia životného prostredia MiÚ BA Podunajské Biskupice, sme preverovali výrobné jednotky v rafinérii, či nie sú zdrojom zvýšeného hluku. Ide najmä o nočné hodiny, kedy môžeme odizolovať aj prirodzený hluk dopravy, či rôznych zvukov mesta. Po generálnych revíziách v ostatných týždňoch nabiehali výrobné jednotky do štandardného režimu. Samotný nábeh niektorých zariadení mohol spôsobiť krátkodobé mimoriadne zvýšenie hluku, ide však o nárazové situácie.

Informácia o činnostiach v Slovnafte - august 2019

Dátum: 8. 8. 2019

V dňoch 8. až 12. augusta 2019 budú v rafinérii Slovnaft prebiehať nábehové činnosti na troch výrobných jednotkách. Pri týchto činnostiach je možné očakávať zvýšenú mieru hluku, zápachu a spaľovanie na poľných horákoch.

Zobrazeno 1-30 z 59
starosta