Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Oznamy

Zobrazené 1-30 z 307
Informácia o činnostiach v rafinérií - JÚN 2024 1

Informácia o činnostiach v rafinérií - JÚN 2024

Dátum: 3. 6. 2024

Mesiac jún 2024 bude takmer celý v znamení ukončovania jarného cyklu Generálnych revízií a postupným prechodom na štandardný chod.

INFORMÁCIA O ČINNOSTIACH V RAFINÉRII V BRATISLAVE V MÁJI 2024

INFORMÁCIA O ČINNOSTIACH V RAFINÉRII V BRATISLAVE V MÁJI 2024

Dátum: 9. 5. 2024

V mesiaci máj spoločnosť zahajuje jarný cyklus Generálnych revízií.

OLO OZNAM - Distribúcia žltých a modrých vriec pre rodinné domy v roku 2024 1

OLO OZNAM - Distribúcia žltých a modrých vriec pre rodinné domy v roku 2024

Dátum: 2. 5. 2024

Od mája bude spoločnosť OLO, a.s. postupne distribuovať vrecia na triedený zber vo všetkých mestských častiach Bratislavy.

Ako budeme odvážať odpad počas sviatkov 1.5. a 8.5. a ako budú fungovať ostatné služby OLO? 1

Ako sa bude odvážať odpad počas sviatkov 1.5. a 8.5. a ako budú fungovať ostatné služby OLO?

Dátum: 26. 4. 2024

Odvoz zmesového odpadu, triedeného odpadu, kuchynského a záhradného bioodpadu a jedlých olejov a tukov bude počas sviatku 1. mája a 8. mája (stredy) prebiehať bez zmeny, teda podľa bežného harmonogramu platného na tieto dni.

Zber starých spotrebičov - jar2024 1

Zber starých spotrebičov - jar2024

Dátum: 17. 4. 2024

V sobotu 25. mája 2024 obyvateľom Podunajských Biskupíc bezplatne odvezieme nepotrebný elektroodpad na ekologickú recykláciu.

Jarná deratizácia 2024 1

Jarná deratizácia 2024

Dátum: 11. 4. 2024

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave vyzýva obce, fyzické osoby-podnikateľov, právnické osoby, fyzické osoby-občanov na vykonanie celoplošnej jarnej deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov) v období od 01.04.2024 do 31.05.2024.

Imisná situácia v Podunajských Biskupiciach-Marec 2024 1

Imisná situácia v Podunajských Biskupiciach-Marec 2024

Dátum: 4. 4. 2024

Limitné hodnoty pre PM10 boli 2x prekročené, pre všetky ostatné znečisťujúce látky boli limitné hodnoty
dodržané.

INFORMÁCIA O ČINNOSTIACH V RAFINÉRII  V BRATISLAVE V APRÍLI 2024 1

INFORMÁCIA O ČINNOSTIACH V RAFINÉRII V BRATISLAVE V APRÍLI 2024

Dátum: 2. 4. 2024

Začiatkom mesiaca budú pokračovať činnosti v petrochemickej časti rafinérie a to nábeh už odstavených výrobných jednotiek.

Harmonogram odvozu odpadu, náhradných odvozov a služby OLO počas veľkonočných sviatkov 2024 1

Harmonogram odvozu odpadu, náhradných odvozov a služby OLO počas veľkonočných sviatkov 2024

Dátum: 25. 3. 2024

Počas štátneho sviatku, Veľký piatok 29. marca 2024, bude odvoz odpadu prebiehať bez zmeny.

Počas Veľkonočného pondelka (01.04.2024) sa odvoz odpadu nevykonáva.

Zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok 1

Zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok

Dátum: 19. 3. 2024

Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) bude dňa 20.04.2024 (sobota) od 10:30 do 12:30 v našej mestskej časti v areáli miestneho úradu na Žiackej 2 vykonávať zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok.

Jarné čistenie 2024

Jarné čistenie 2024

Dátum: 6. 3. 2024

Jarné čistenie v Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice.

Informácia o činnostiach v rafinérií - MAREC 2024

Informácia o činnostiach v rafinérií - MAREC 2024

Dátum: 1. 3. 2024

V mesiaci marec neplánuje spoločnosť Slovnaft, a.s. odstávky, v prípade nábehov už odstavených jednotiek, budú informovať. V petrochemickej časti je aj naďalej odstavená jedna výrobná jednotka.

OZNAM OLO - Kuchynský a záhradný bioodpad sa bude odvážať častejšie. Sezónne sa mení interval odvozu.

OZNAM OLO - Kuchynský a záhradný bioodpad sa bude odvážať častejšie. Sezónne sa mení interval odvozu.

Dátum: 27. 2. 2024

V týždni od pondelka 4. marca 2024 sa interval odvozu kuchynského bioodpadu (KBRO) zmení na 2x za 7 dní.

Koncom februára a začiatkom marca bude záhradný bioodpad (BRO) odvážaný opäť v intervale 1x za 14 dní.

Imisná situácia v Podunajských Biskupiciach-Január 2024

Imisná situácia v Podunajských Biskupiciach-Január 2024

Dátum: 12. 2. 2024

Limitné hodnoty pre PM10 boli 2x prekročené, pre všetky ostatné znečisťujúce látky boli limitné hodnoty
dodržané.

Informácia o činnosti v rafinérii - Odstavenie Etylénovej jednotky 1

Informácia o činnosti v rafinérii - Odstavenie Etylénovej jednotky

Dátum: 7. 2. 2024

Z dôvodu odstavenia Etylénovej jednotky sa očakáva v týchto dňoch výrazné spaľovanie na poľných horákoch sprevádzané zvýšenou hladinou hluku a možným zvýšeným zápachom v závislosti od poveternostnej situácie. Všetky procesy sú riadené a bezpečné.

Informácia o činnostiach v rafinérií - FEBRUÁR 2024 1

Informácia o činnostiach v rafinérií - FEBRUÁR 2024

Dátum: 1. 2. 2024

Počas februára plánujú v rafinérskej časti odstávku jednej
výrobnej jednotky, ktorá potrvá od 21. do 23. februára. Odstávka bude sprevádzaná horením na poľných horákoch, hlukom a zápachom v závislosti od poveternostných podmienok a prúdenia vzduchu.

OLO OZNAM - Začíname s odvozom záhradného bioodpadu. Bude odvážaný celoročne so sezónnou zmenou intervalu.

OLO OZNAM - Začíname s odvozom záhradného bioodpadu. Bude odvážaný celoročne so sezónnou zmenou intervalu.

Dátum: 22. 1. 2024

OLO začína s odvozom biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad.

Imisná situácia v Podunajských Biskupiciach v mesiaci december 2023 1

Imisná situácia v Podunajských Biskupiciach v mesiaci december 2023

Dátum: 11. 1. 2024

Pre všetky znečisťujúce látky boli limitné hodnoty v mesiaci December dodržané.

Informácia o činnostiach v rafinérií - JANUÁR 2024

Informácia o činnostiach v rafinérií - JANUÁR 2024

Dátum: 8. 1. 2024

V mesiaci január plánuje spoločnosť Slovnaft, a.s. štandardné odstávky výrobnej jednotky v petrochemickej časti rafinérie a to dňa 17. januára 2024.

Rybárske lístky - zmena

Rybárske lístky - zmena

Dátum: 5. 1. 2024

Od januára 2024 sa rybárske lístky budú vydávať na Oddelení ekonomickom a správy majetku, Trojičné nám. 11, Bratislava v čase úradných hodín.

Imisná situácia v Podunajských Biskupiciach v mesiaci november 2023 1

Imisná situácia v Podunajských Biskupiciach v mesiaci november 2023

Dátum: 7. 12. 2023

Pre všetky znečisťujúce látky boli limitné hodnoty v mesiaci november 2023 dodržané.

Spoločnosť OLO upozorňuje na falošných koledníkov pred, počas a po Vianociach  1

Spoločnosť OLO upozorňuje na falošných koledníkov pred, počas a po Vianociach

Dátum: 6. 12. 2023

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) upozorňuje na podvodníkov, ktorí sa môžu vydávať za jej zamestnancov a od obyvateľov Bratislavy pýtajú finančnú odmenu.

INFORMÁCIA O ČINNOSTIACH V RAFINÉRII  V BRATISLAVE V DECEMBRI 2023 1

INFORMÁCIA O ČINNOSTIACH V RAFINÉRII V BRATISLAVE V DECEMBRI 2023

Dátum: 4. 12. 2023

V mesiaci december plánujú štandardné odstávky výrobnej jednotky v petrochemickej časti rafinérie a to dňa 18. decembra 2023.

Od 4. decembra sa v Bratislave bude kuchynský bioodpad odvážať jedenkrát za týždeň. Ide o sezónnu zmenu intervalu odvozov 1

Od 4. decembra sa v Bratislave bude kuchynský bioodpad odvážať jedenkrát za týždeň. Ide o sezónnu zmenu intervalu odvozov

Dátum: 27. 11. 2023

V týždni od 4.12.2023 sa mení interval odvozu kuchynského bioodpadu z 2x za 7 dní na 1x za 7 dní.

Správa o kvalite vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach za rok 2022 1

Správa o kvalite vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach za rok 2022

Dátum: 22. 11. 2023

V súlade so zákonom č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zverejnilo Správu o kvalite vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach za rok 2022.

OZNAM OLO - Odvoz záhradného bioodpadu z rodinných domov bude realizovaný do 1. decembra 2023 1

OZNAM OLO - Odvoz záhradného bioodpadu z rodinných domov bude realizovaný do 1. decembra 2023

Dátum: 22. 11. 2023

Blíži sa ukončenie sezónneho odvozu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, ktorý sa bude realizovať do 1. 12. 2023 (piatok). O začiatku odvozu v roku 2024 budeme včas informovať.

OLO - Ako budeme odvážať odpad počas sviatku 17.11. a ako budú fungovať ostatné služby OLO?  1

OLO - Ako budeme odvážať odpad počas sviatku 17.11. a ako budú fungovať ostatné služby OLO?

Dátum: 14. 11. 2023

Odvoz zmesového komunálneho odpadu, triedeného odpadu, záhradného a kuchynského bioodpadu a jedlých olejov a tukov 17.11.2023.

Imisná situácia v Podunajských Biskupiciach - október 2023 1

Imisná situácia v Podunajských Biskupiciach - október 2023

Dátum: 8. 11. 2023

Pre všetky znečisťujúce látky boli limitné hodnoty v mesiaci október 2023 dodržané.

Informácia o činnostiach v rafinérií - NOVEMBER 2023

Informácia o činnostiach v rafinérií - NOVEMBER 2023

Dátum: 2. 11. 2023

V mesiaci november je v pláne odstaviť dve výrobné jednotky. V petrochemickej časti rafinérie, plánujú štandardné odstávky výrobnej jednotky z dôvodu surovinovej bilancie a energetickej efektívnosti v dňoch 14. a 28. novembra 2023.

OLO - Ako budeme odvážať odpad počas sviatku 1.11. a ako budú fungovať ostatné služby OLO? 1

OLO - Ako budeme odvážať odpad počas sviatku 1.11. a ako budú fungovať ostatné služby OLO?

Dátum: 30. 10. 2023

Odvoz zmesového komunálneho odpadu, triedeného odpadu, záhradného a kuchynského bioodpadu a jedlých olejov a tukov bude v stredu počas štátneho sviatku 1.11.2023 vykonávaný bez zmien.

Zobrazené 1-30 z 307