Podunajské Biskupice
Mestská časť
Podunajské Biskupice

Vitajte v Podunajských Biskupiciach.

Miesto stvorené pre život, miesto ideálne pre vás. Šport, zábava, kultúra, rodina a práca na jednom mieste

Infolišta

Prajeme Vám šťastný nový rok! PF2020

Výzva pre občanov - členstvo v okrskových komisiách

Základné školy


Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava - Podunajské Biskupice

Základná škola, Bieloruská č.1

8210 06 Bratislava, www.zsbieloruska.edupage.org 

Základná škola, Biskupická 21

821 06 Bratislava,  www.zsbiskupicka.stranka.info


  • Mgr. Želmíra Urminská - zástupkyňa riaditeľky
  • zsbiskupicka@gmail.com
  • Telefón: 02 / 456 447 13, 02 / 456 447 15, 02 / 456 447 14

 

Základná škola, Podzáhradná 51

821 07, Bratislava, www.zspodzaba.sk  • Mgr. Vladimíra Ondrušová - zástupkyňa riaditeľky pre 2.stupeň
  • ondrusova@zspodzaba.sk
  • Telefón: 02/4524 3151

 

Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola és Óvoda

821 06 Bratislava, https://zsvetvarba.edupage.org/


  • Mgr. Katarína Bitterová - zástupkyňa riaditeľky
  • skola.vetvar@gmail.com
  • Telefón: 02/45248667, 0911256648

Materská škola Staromlynská 51, 821 06 Bratislava (elokované pracovisko)


 

starosta