Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Denné centrá

  • Denné centrum Odeská 35, vedúca: Elena Pecsuková
  • Denné centrum Latorická 4, vedúca:  Elena Krchňáková
  • Denné centrum Estónska 3/A, vedúca: Viera Brocková

V dennom centre poskytujeme sociálnu službu počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.

V dennom centre sa najmä poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť. 

Ekonomicky oprávnené náklady za sociálnu službu - denné centrum za rok 2019

Ekonomicky oprávnené náklady za sociálnu službu - denné centrum za rok 2020

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022 za sociálnu službu v DC Estónska

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022 za sociálnu službu v DC Latorická

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022 za sociálnu službu v DC Odeská

Miestny úrad

Mobilná aplikácia

Aplikácia SOM Podunajské Biskupice

Sused Slovnaft

Sused Slovnaft