Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia

Rok 2023

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice č. 6/2023

zo dňa 26.09.2023 schválené uznesením č. 97/20222-2026, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice č. 14/2019 o miestnych daniach za psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na území Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
20230926_VZN_6_ 2023 - VZN o miestnych daniach za psa užívanie verejného priestranstva predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na území MČ Bratislava-PB_vr.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 208 kB

Všeobecne záväzného nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice č. 5/2023

zo dňa 27.06.2023 schválené uznesením č. 77/2022-2026, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice č. 11/2015 ktorým sa určujú pravidla nájmov v Dome kultúry Vetvár, v Dome kultúry Vesna a v priestoroch Cezhraničného informačného a impulzného centra
20230627_VZN_5_2023 - VZN ktorým sa určujú pravidla nájmov v Dome kultúry Vetvár_vr.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 124,34 kB

Všeobecne záväzného nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice č. 4/2023

zo dňa 27.06.2023 schválené uznesením č. 76/2022-2026 o poskytovaní finančného príspevku rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom a mnohodetným rodinám
20230627_VZN_4_2023 - VZN o príspevku mnohodetným rodinám a rodinám s ŤZP deťmi_vr.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 148,43 kB

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice č. 3/2023

zo dňa 27.06.2023 schválené uznesením č. 74/2022-2026, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice č. 2/2020 o cenovej regulácii nájomného za nebytové priestory, školské a predškolské zariadenia a prenájom pozemkov a o cenovej regulácii služieb spojených s užívaním nebytových priestorov a prenájmom pozemkov v majetku a v správe Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
20230627_VZN_3_2023 - VZN o cenovej regulácii nájomného MČ Podunajské Biskupice_vr.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 124,53 kB

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice č. 2/2023

zo dňa 27.06.2023 schválené uznesením č. 73/2022-2026, č. 2/2023 z dňa 27.06.2023 schválené uznesením č. 73/2022-2026, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice č. 6/2015 o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
20230627_VZN_2_2023 - VZN o zásadách hospodárenia s majetkom MČ Podunajské Biskupice_vr.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 124,77 kB

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice č. 1/2023

zo dňa 14.2.2023, ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách
VZN_1_2023_schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 157,28 kB

Rok 2022

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice č. 7/2022

zo dňa 27.09.2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice zo dňa 03.10.2017 o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
VZN_zmena_VZN_4_2017_schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 67,91 kB

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice č. 6/2022

zo dňa 27.09.2022 o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách v mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice.
VZN_plagátové plochy_schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 82,93 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice č. 6/2020 o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie obyvateľov mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
vzn strava dôchodci FINAL.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 127,18 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022

zo dňa 03.05.2022, ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice č. 2/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov zo dňa 12.12.1995
VZN č. 4_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 117,58 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022

mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice zo dňa 03.05.2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti
VZN č. 3_2022 - o pravidlách času predaja.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 103,82 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022

mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice zo dňa 03.05.2022 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
VZN č. 2_2022 o dodržiavaní čistoty_pripomienky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 210,75 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022

mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice zo dňa 08. 02. 2022 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
VZN_určenie_spádových_MŠ_schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 82,84 kB

Rok 2021

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2021

mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice zo dňa 14.12.2021 o organizácii miestneho referenda
SCVALENE VZN_o organizácii miestneho referenda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 145,08 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2021

mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice zo dňa 28.09.2021 o nájme bytov vo vlastníctve a v správe mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č_6_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 189,76 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021

mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice zo dňa 22.6.2021 ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách
VZN 5_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 131,25 kB

Príloha č. 2 k VZN č. 4 / 2021

04_REGUL PRINCIPY_2000c.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 14,11 MB

Príloha č. 2 k VZN č. 4 / 2021

04-4_REGUL PRINCIPY_1000c.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8,96 MB

Príloha č. 1 k VZN č. 4 / 2021

UPN Z-PB_ZaD 4-2020-ZČ_c_JM 21_0505.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,29 MB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021

zo dňa 27. apríla 2021 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice č. 5/1996, v znení Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice č. 3/2001, v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice č. 1/2005 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice č. 5/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Centrum - Podunajské Biskupice.
Všeobecne záväzné nariadenie 4_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 205,53 kB
Zobrazené 1-20 z 57