Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

VZN

Rok 2024

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice č. 1/2024 z dňa13.02.2024 schválené uznesením č. 154/2022-2026

20240213_VZN_1_2024_VZN o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BA-PodBiskupice_vr.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 179,49 kB

Rok 2023

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice č. 7/2023

zo dňa 12.12.2023 schválené uznesením č. 132/2022-2026, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice č. 3/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
20231212_VZN_7_2023 - VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 45,66 kB

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice č. 6/2023

zo dňa 26.09.2023 schválené uznesením č. 97/20222-2026, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice č. 14/2019 o miestnych daniach za psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na území Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
20230926_VZN_6_ 2023 - VZN o miestnych daniach za psa užívanie verejného priestranstva predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na území MČ Bratislava-PB_vr.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 208 kB

Všeobecne záväzného nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice č. 5/2023

zo dňa 27.06.2023 schválené uznesením č. 77/2022-2026, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice č. 11/2015 ktorým sa určujú pravidla nájmov v Dome kultúry Vetvár, v Dome kultúry Vesna a v priestoroch Cezhraničného informačného a impulzného centra
20230627_VZN_5_2023 - VZN ktorým sa určujú pravidla nájmov v Dome kultúry Vetvár_vr.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 124,34 kB

Všeobecne záväzného nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice č. 4/2023

zo dňa 27.06.2023 schválené uznesením č. 76/2022-2026 o poskytovaní finančného príspevku rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom a mnohodetným rodinám
20230627_VZN_4_2023 - VZN o príspevku mnohodetným rodinám a rodinám s ŤZP deťmi_vr.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 148,43 kB

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice č. 3/2023

zo dňa 27.06.2023 schválené uznesením č. 74/2022-2026, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice č. 2/2020 o cenovej regulácii nájomného za nebytové priestory, školské a predškolské zariadenia a prenájom pozemkov a o cenovej regulácii služieb spojených s užívaním nebytových priestorov a prenájmom pozemkov v majetku a v správe Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
20230627_VZN_3_2023 - VZN o cenovej regulácii nájomného MČ Podunajské Biskupice_vr.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 124,53 kB

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice č. 2/2023

zo dňa 27.06.2023 schválené uznesením č. 73/2022-2026, č. 2/2023 z dňa 27.06.2023 schválené uznesením č. 73/2022-2026, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice č. 6/2015 o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
20230627_VZN_2_2023 - VZN o zásadách hospodárenia s majetkom MČ Podunajské Biskupice_vr.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 124,77 kB

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice č. 1/2023

zo dňa 14.2.2023, ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách
VZN_1_2023_schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 157,28 kB

Všetky > Platné > Rok 2020

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020

Mestskej časti Bratislava -Podunajské Biskupice z 8. decembra 2020 o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie obyvateľov mestskej časti Bratislava -Podunajské Biskupice
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 6_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 490,67 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020

Mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice zo dňa 08.12. 2020, ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice č. 1/2011 o poskytovaní konzultačných, poradenských výkonov a organizovanie školiacich aktivít referátom Cezhraničného informačného a impulzného centra (ďalej len CIIC) a ich úhradách zo dňa 14.06.2011
VZN 5_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 368,5 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020

Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov, určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na rok 2021
Všeobecne záväzné nariadenie 4_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 384,4 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020

Mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice o miestnom poplatku za rozvoj na území Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice
Všeobecne záväzné nariadenie 3_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 381,96 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020

Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice zo dňa 22.09.2020 o cenovej regulácii nájomného za nebytové priestory, školské a predškolské zariadenia a prenájom pozemkov a o cenovej regulácii služieb spojených s užívaním nebytových priestorov a prenájmom pozemkov v majetku a v správe Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
04_VZN č. 2_2020 - shvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 241,03 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2020,

Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice zo dňa 26.05.2020, ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice č. 11/2009 o pravidlách prevádzkového poriadku Športového areálu Tryskáč Podunajské Biskupice zo dňa 15. 12. 2009
VZN 1_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 362,06 kB

Rok 2022

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice č. 7/2022

zo dňa 27.09.2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice zo dňa 03.10.2017 o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
VZN_zmena_VZN_4_2017_schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 67,91 kB

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice č. 6/2022

zo dňa 27.09.2022 o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách v mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice.
VZN_plagátové plochy_schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 82,93 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice č. 6/2020 o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie obyvateľov mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
vzn strava dôchodci FINAL.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 127,18 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022

zo dňa 03.05.2022, ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice č. 2/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov zo dňa 12.12.1995
VZN č. 4_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 117,58 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022

mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice zo dňa 03.05.2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti
VZN č. 3_2022 - o pravidlách času predaja.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 103,82 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022

mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice zo dňa 03.05.2022 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
VZN č. 2_2022 o dodržiavaní čistoty_pripomienky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 210,75 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022

mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice zo dňa 08. 02. 2022 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
VZN_určenie_spádových_MŠ_schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 82,84 kB

Rok 2019

Všeobecne záväzné nariadenie 14/2019

o miestnych daniach za psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na území Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
VZN č. 14_ 2019 - miestne dane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 429,04 kB

Všeobecne záväzné nariadenie 12/2019

ktorým sa upravujú podmienky a postup pri poskytovaní finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice účinnosť 15.10.2019
vzn_12_2019-o-príspevku-na-dopravu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 173,76 kB

Všeobecne záväzné nariadenie 10/2019

ktorým sa upravujú podmienky a postup pri poskytovaní finančného príspevku pri narodení dieťaťa (ďalej len „príspevok") obyvateľom s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice účinnosť 15.10.2019
vzn_10_2019-o-príspevku-pri-narodení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 226,82 kB

Všeobecne záväzné nariadenie 9/2019

ktorým sa upravujú podmienky a stanovujú pravidlá poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a poskytovania peňažnej a vecnej pomoci v čase náhlej núdze obyvateľom s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice na preklenutie nepriaznivej sociálnej situácie a pri zabezpečovaní základných životných podmienok účinnosť 15.10.2019
vzn_9_2019-o-poskytovaní-jednorazovej-dávky-v-hmotnej-núdzi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 212,14 kB

Všeobecne záväzné nariadenie 6/2019

o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice účinnosť 15.10.2019
vzn619-fin.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,96 MB

Rok 2018

Všeobecne záväzné nariadenie 3/2018

o poskytovaní opatrovateľskej, prepravnej o odľahčovacej služby a ich úhradách účinnosť 27.6.2018
vzn0318.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,11 MB

Všeobecne záväzné nariadenie 5/2018

o miestnych daniach za psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na území Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice a jeho dodatku č.1 schváleného VZN č. 1/2018 účinnosť 27.6.2018
vzn0518.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 438,06 kB

Rok 2017

Všeobecne záväzné nariadenie 1/2017

ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice a spoločné školské obvody pre obec Rovinka, s ktorou má Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice uzatvorenú dohodu. účinnosť 11.5.2017
vzn0117.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,79 MB

Všeobecne záväzné nariadenie 2/2017

ktorým sa zriad'uje Školská jedáleň, Komárovská 58, Bratislava, ako súčast' Materskej školy - Óvoda, Komárovská 58, Bratislava účinnosť 11.5.2017
vzn0217.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 741,27 kB

Všeobecne záväzné nariadenie 4/2017

o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice (v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2022 - účinnosť 27.09.2022)
Všeobecne záväzné nariadenie 4_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 143,5 kB

Rok 2016

Všeobecne záväzné nariadenie 3/2016

ktorým sa zriaďuje Materská škola, Komárovská ulica č.58, Bratislava účinnosť 5.1.2017
vzn0316.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 425,43 kB

Rok 2015

Všeobecne záväzné nariadenie 2/2015

ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy na území mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice účinnosť 1.3.2015
vzn22015.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 352,67 kB

Všeobecne záväzné nariadenie 3/2015

o pravidlách určovania času predaja v obchodných prevádzkach a času poskytovania služieb v prevádzkach služieb na území mestskej časti účinnosť 1.3.2015
vzn32015.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 83,81 kB

Všeobecne záväzné nariadenie 5/2015

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Podunajské Biskupice - Centrum, v znení zmien a doplnkov účinnosť 5.6.2015
vzn 5-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 242,83 kB

Všeobecne záväzné nariadenie 6/2015

o zásadách hospodárenia s majetkom Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice a s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice účinnost 1.7.2015
vzn62015.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 163,85 kB

Všeobecne záväzné nariadenie 7/2015

o miestnych daniach za psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na území Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice účinnosť 15.10.2015
vzn715.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 199,62 kB

Všeobecne záväzné nariadenie 8/2015

o podmienkach držania psov na území Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice účinnosť 10.10.2015
vzn0815.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 270,35 kB

Všeobecne záväzné nariadenie 11/2015

ktorým sa určujú pravidlá nájmov v Dome kultúry Vetvár, v Dome kultúry Vesna a v priestoroch Cezhraničného informačného a impulzného centra účinnosť 1.1.2016
vzn1115.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,18 MB

Všeobecne záväzné nariadenie 12/2015

o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava- Podunajské Biskupice účinnosť 1.1.2016
vzn1215.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,21 MB

Rok 2014

Všeobecne záväzné nariadenie 4/2014

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice. účinnosť 1.12.2014
vzn42014.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 304,82 kB

Rok 2006

Všeobecne záväzné nariadenie 1/2006

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2003 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice účinnosť 11.5.2006
vzn12006.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 36,79 kB

Rok 2005

Všeobecne záväzné nariadenie 1/2005

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Podunajské Biskupice - Centrum účinnosť 22.11.2005
vzn12005.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 48,64 kB

Rok 2003

Všeobecne záväzné nariadenie 2/2003

o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice účinnosť 22.9.2003
vzn22003e.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 112,34 kB

Všeobecne záväzné nariadenie 3/2003

ktorým sa mení a dopĺna VZN 2/2003 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice účinnosť 22.9.2003
vzn32003.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 36,43 kB

Rok 2001

Všeobecne záväzné nariadenie 3/2001

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu - zóny Centrum Podunajské Biskupice účinnosť 18.9.2001
vzn32001.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 48,34 kB

Rok 1996

Všeobecne záväzné nariadenie 5/1996

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN - Z Centrum Podunajské Biskupice účinnosť 25.6.1996
vzn51996.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 201,02 kB

Rok 1995

Všeobecne záväzné nariadenie 2/1995

o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov účinnosť10.1.1996
vzn21995.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 37,27 kB

Rok 1994

Všeobecne záväzné nariadenie 6/1994

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice o symboloch Podunajských Biskupíc a o ich používaní účinnosť 3.11.1994
vzn61994.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 69,61 kB

Všetky > Neplatné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021

mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice zo dňa 22.6.2021 ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách
VZN 5_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 131,25 kB

Rok 2021

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2021

mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice zo dňa 14.12.2021 o organizácii miestneho referenda
SCVALENE VZN_o organizácii miestneho referenda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 145,08 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2021

mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice zo dňa 28.09.2021 o nájme bytov vo vlastníctve a v správe mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č_6_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 189,76 kB

Príloha č. 2 k VZN č. 4 / 2021

04_REGUL PRINCIPY_2000c.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 14,11 MB

Príloha č. 2 k VZN č. 4 / 2021

04-4_REGUL PRINCIPY_1000c.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8,96 MB

Príloha č. 1 k VZN č. 4 / 2021

UPN Z-PB_ZaD 4-2020-ZČ_c_JM 21_0505.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,29 MB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021

zo dňa 27. apríla 2021 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice č. 5/1996, v znení Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice č. 3/2001, v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice č. 1/2005 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice č. 5/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Centrum - Podunajské Biskupice.
Všeobecne záväzné nariadenie 4_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 205,53 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021

mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice z 27. apríla 2021 o bližších podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
VZN 3_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 488,35 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021

mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice číslo 2 / 2021 z 27. apríla 2021 o poskytovaní finančného príspevku rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom a mnohodetným rodinám
VZN 2_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 395,37 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021

mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice z 27. apríla 2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice
VZN 1_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 543,85 kB

Všeobecne záväzné nariadenia