Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti

Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základných a materských škôl za školský rok 2015/2016.

V školskom roku 2015/2016 sa výchovno-vzdelávací proces uskutočňoval v základných a materských školách. V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sú štyri základné školy s právnou subjektivitou a dve materské školy s právnou subjektivitou.

Základná škola, Bieloruská č. 1, 821 06 Bratislava

Základná škola, Biskupická 21, 821 06 Bratislava

Základná škola, Podzáhradná ul. č. 51, 821 07 Bratislava

Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Alapiskola és Óvoda, Vetvárska 7, 821 06 Bratislava

Materská škola Estónska 3 (s elokovanými pracoviskami na Estónskej 7 a Podzáhradnej 1)

Materská škola Linzbothova 18, 821 06 Bratislava (s elokovanými pracoviskami na Latorickej 2 a Dudvážskej 4)

Materské a základné školy každoročne vypracúvajú Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti. Prioritným východiskom pre riaditeľov škôl pri vypracovaní správy je Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. zo 16. 12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z.z.

Ďalšími podkladmi je plán práce školy, výkazy o základnej a materskej škole, vyhodnotenie plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových komisií, vypracovaná koncepcia škôl, informácie o činnosti rady školy, údaje o projektoch, vyhodnotenie všetkých aktivít, podujatí počas školského roka a údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení školy.

Správu za predchádzajúci školský rok predkladá riaditeľ školy po jej prerokovaní v pedagogickej rade orgánu školskej samosprávy do 15. októbra príslušného kalendárneho roka a na schválenie zriaďovateľovi do 31. októbra príslušného roka.

Správy škôl sú zverejnené v školách na verejne dostupnom mieste a na internetovej stránke jednotlivých škôl.

Prílohy

správa zš bieloruská.pdf

správa zš bieloruská.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 646,28 kB

správa zš biskupická.pdf

správa zš biskupická.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 754,34 kB

správa zš podzáhradná.pdf

správa zš podzáhradná.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,36 MB

správa zš vetvárska.pdf

správa zš vetvárska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 542,53 kB

správa mš staromlynská.pdf

správa mš staromlynská.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 338,37 kB

sprava mš estonska.pdf

sprava mš estonska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 392,93 kB

správa mš linzbothova.pdf

správa mš linzbothova.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 299,6 kB
Dátum vloženia: 27. 10. 2016 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 10. 2019 13:11
Autor: Správca Webu

Miestny úrad

Mobilná aplikácia

Aplikácia SOM Podunajské Biskupice

Sused Slovnaft

Sused Slovnaft