Podunajské Biskupice
Mestská časť
Podunajské Biskupice

Vitajte v Podunajských Biskupiciach.

Miesto stvorené pre život, miesto ideálne pre vás. Šport, zábava, kultúra, rodina a práca na jednom mieste

Infolišta

 

Dňa 20.5.2022 bude matričný úrad z technických príčin zatvorený.

Dotácie z rozpočtu mestskej časti - Výzvy na predkladanie žiadostí na rok 2022

 

Oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín 1

Oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín rastúcich na pozemkoch „C-KN“ s parc. č. 5478/23 v k. ú. Podunajské Biskupice

          Mestská časť Bratislava–Podunajské Biskupice ako príslušný orgán štátnej správy (ďalej len „správny orgán“)  v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a § 69, § 47 ods. 3, § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v spojení so zákonom SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov a čl. 69 bod 2 písm. a) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým bola táto pôsobnosť obce Hlavného mesta SR Bratislavy delegovaná na mestské časti, na základe žiadosti: Hl. Mesto SR Bratislava, Primaciálne nám 1 814 99  Bratislava (ďalej len žiadateľ), zo dňa 15.11.2021 v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov Vám týmto

oznamuje začatie konania
a súčasne v zmysle § 21 ods. 1 správneho poriadku nariaďuje
ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou

vo veci vydania rozhodnutia na výrub 13 ks drevín rastúcich na pozemkoch „C-KN“ s parc. č. 5478/23 v k. ú. Podunajské Biskupice z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

Oznamujeme Vám, že ústne konanie spojené s ohliadkou sa uskutoční dňa 28.12.2021 (streda) na mieste plánovaného výrubu o 10,00 h na Uzbeckej ulici - Podunajské Biskupice.

Na pojednávanie prizýva Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice všetkých účastníkov konania. Združenie s právnou subjektivitou, ktorého predmetom činnosti najmenej jeden rok je ochrany prírody a krajiny a ktorého podmienky sú splnené ustanovením v § 82 ods.5 zákona, ktoré v stanovenej lehote do 5 pracovných dní od dátumu zverejnenia informácie o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona písomne na adresu Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice, Trojičné nám. 11, 825 61 Bratislava, alebo  elektronicky na mailovú adresu: alexander.gubar@mupb.sk, potvrdili svoj záujem byť účastníkom konania.

Ústne pojednávanie je neverejné. Prizývané subjekty pozývame zabezpečiť na konaní účasť osôb oprávnených v ich mene konať a uplatniť v prejednávanej veci pripomienky a návrhy. Ak sa dá účastník konania zastúpiť, splnomocnenec sa musí preukázať dohodou  o plnomocenstve v súlade s § 82 ods.5 zákona, v ktorej podpis splnomocnenca musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.  

Poverenie fyzickej osoby /zamestnanca/ konať za právnickú osobu musí byť vydané jej štatutárom a obsahovať rozsah právomocí poverenia.

Nazrieť do spisu podľa § 23 ods. 1 správneho poriadku je možné v sídle Miestneho úradu na Žiackej ul. 2 v miestnosti počas stránkových hodín.

Po: 8.00-11.30    12.30-17.00hod.
St:  7.30-11.30    12.30-16.30 hod.
Pi:  7.30-11.30 hod.

Prílohy

Oznam

začatie správneho konania - výrub.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 110,32 kB
Dátum vloženia: 14. 12. 2021 20:03
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 12. 2021 20:12
Autor: Správca Webu

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Dátum a čas

Dnes je streda, 18.5.2022, 21:59:35

Aktuálne počasie

dnes, streda 18. 5. 2022
takmer jasno 20 °C 11 °C
štvrtok 19. 5. jasná obloha 22/7 °C
piatok 20. 5. slabý dážď 26/10 °C
sobota 21. 5. slabý dážď 26/14 °C

Mobilná aplikácia

Aplikácia SOM Podunajské Biskupice

Facebook

LESNÝ CELOK BRATISLAVA

Logo-Lesy.sk

Sused Slovnaft

Sused Slovnaft

starosta