Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Informácia k ohláseniu samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR)

Informácia k ohláseniu samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR) 1

Osvedčenie o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka vydáva Magistrát hl. mesta Bratislavy SR, Referát legislatívy a právneho poradenstva.

Kontakt:
Oddelenie legislatívno-právne, 2. poschodie, č. dverí 208
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava
(podacia adresa - korešpondenčná adresa)

fax: +421 259 356 430
pevná linka: +421 259 356 323
pevná linka: +421 259 356 450
e-mail: olp@bratislava.sk

 

Príslušný orgán zapíše SHR do evidencie na základe jeho ohlásenia. V evidencii je uvedené meno a priezvisko SHR, miesto jeho trvalého bydliska, rodné číslo, prípadne údaje o osobitnom oprávnení alebo povolení, pokiaľ sa na určitý druh činnosti podľa osobitných predpisov vyžadujú.

Občania, ktorí sú vedení v zozname samostatne hospodáriacich roľníkov /SHR/a túto činnosť neukončili, musia  všetky zmeny, prípadne ukončenie činnosti  vybaviť na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava /už nie na miestnom úrade/.

Bližšie informácie k činnosti SHR nájdete na stránkach Magistrátu hlavného mesta Bratislavy: www.bratislava.sk .
Tu nájdete všetky potrebné informácie k zápisu, zmene alebo zrušení činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka. Taktiež tu nájdete informácie o správnych poplatkoch a zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov.

K žiadostiam je potrebné priniesť okrem osobných dokladov aj „Osvedčenie o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľník“.

Dátum vloženia: 27. 4. 2022 14:33
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 4. 2022 14:35
Autor: Správca Webu

Miestny úrad

Mobilná aplikácia

Aplikácia SOM Podunajské Biskupice

Sused Slovnaft

Sused Slovnaft