Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov 2022

Voľby 2022

voľby 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v jeden deň,

29.10.2022 (sobota) od 7.00 do 20.00 hod.

správny spôsosb hlasovania

ROZHODNUTIE o vyhlásení volieb

Voľby do orgánov územnej samosprávy 2022 (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)

INFORMÁCIA O SPÔSOBE HLASOVANIA v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice

ZAPISOVATEĽ MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE v mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice

 

DELEGOVANIE členov a náhradníkov do volebných komisií

VZOR OZNÁMENIA O DELEGOVANÍ člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

VZOR OZNÁMENIA O DELEGOVANÍ člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

 

DELEGOVANIE členov do špeciálnej volebnej komisie

VZOR OZNÁMENIA O DELEGOVANÍ člena do špeciálnej volebnej komisie

 

PODÁVANIE ŽIADOSTÍ o špeciálny spôsob hlasovania

 

NÁMIETKOVÁ KANCELÁRIA pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

VOĽBA do prenosnej volebnej urny

 


VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV volieb poslancov miestneho zastupiteľstva a volieb starostu mestskej časti

ZÁPISNICA miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022

Počet a podiel platných hlasov pre kandidátov v mestskej časti

Výsledky - voľby primátora a poslancov mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 2

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu mestskej časti

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov miestneho zastupiteľstva

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Bratislavy

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Bratislave za volebný obvod  č. 2

STIAHNUTIE kandidátky - Minichová 

STIAHNUTIE kandidátky - Dugovičová

INFORMÁCIA o podmienkach práva voliť a práva byť volený - voľby do orgánov samosprávy obcí

OZNÁMENIE o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

OZNÁMENIE o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí - hl. mesto SR

ROZSAH VÝKONU FUNKCIE STAROSTU MČ Bratislava-Podunajské Biskupice na funkčné obdobie rokov 2022-2026

OZNÁMENIE o počte obyvateľov

KANDIDÁTNA LISTINA NEZÁVISLÉHO KANDIDÁTA pre voľby do orgánov samosprávy obcí

KANDIDÁTNA LISTINA POLITICKEJ STRANY, POLITICKÉHO HNUTIA A KOALÍCIE pre voľby do orgánov samosprávy obcí

OZNÁMENIE o určení volebných okrskov a k nim prislúchajúce sídla volebných miestností 

VOLEBNÉ OKRSKY - vymedzenie územných obvodov 

MAPA okrskových volebných miestností

INFORMAČNÝ MATERIÁL - Volebná kampaň kandidátov vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v obci nad 5.000 obyvateľov

 


VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

Výsledky - voľby poslancov do zastupiteľstva samosprávneho kraja za volebný obvod č. 4 a voľby predsedu samosprávneho kraja

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja za volebný obvod č. 4

INFORMÁCIA o podmienkach práva voliť a práva byť volený - voľby do orgánov samosprávnych krajov

OZNÁMENIE o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

VZORY kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

 

Dátum vloženia: 20. 6. 2022 17:33
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 11. 2022 15:14
Autor: Ján Špaček