Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Zápis prvákov pre školský rok 2023/2024 bude 14. a 15. apríla

Oznam

Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v apríli.

14. apríla (piatok) 2023 od 14.00 do 18.00 h
15. apríla (sobota) 2023 od 8.00 h do 12.00 h

  • ZŠ Bieloruská 1
  • ZŠ Biskupická 21
  • ZŠ Podzáhradná 51
  • ZŠ s MŠ s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola és Óvoda Vetvárska 7

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási.

Na webových stránkach našich základných škôl budú zverejnené podrobné informácie o spôsobe, čase a konkrétnych podmienkach zápisu do 1. ročníka a taktiež elektronický formulár, prostredníctvom ktorého môžu rodičia, zákonní zástupcovia prihlásiť dieťa do 1. ročníka.

Viac o zápise nájdete aj na našej stránke: Informácie o zápise do 1. ročníkov ZŠ

 

Dátum vloženia: 10. 3. 2023 9:15
Autor: Ján Borčin