Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Výkopové práce na Vrakunskej a Popradskej: Doprava počas čiastočnej uzávery od 1. do 10. marca

Výkopové práce na Vrakunskej a Popradskej: Doprava počas čiastočnej uzávery od 1. do 10. marca 1

V Podunajských Biskupiciach už niekoľko dní prebieha modernizácia trakčných rozvodov MHD - nejde o projekt mestskej časti, realizátorom je hlavné mesto a Dopravný podnik Bratislava. Jeho súčasťou sú vykopové a rozkopávkové práce na Vrakunskej a Popradskej ulici.

Práce prinesú dočasné obmedzenia, ktoré sa dotknú aj priľahlých komunikácií v správe našej mestskej časti a obyvateľov z týchto ulíc. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy sme preto v tejto súvislosti požiadali o bližšie informácie pre Biskupičanov:

Od piatka 1. marca do nedele 10. marca 2024 je v súvislosti s prebiehajúci prácami naplánovaná čiastočná dopravná uzávera Vrakunskej a Popradskej ulice. Ako sa dotkne osobnej a verejnej dopravy?

 • Verejná doprava bude premávať bez obmedzenia, osobná doprava bude v smere do centra z Vrakunskej v križovatke s Komárovskou odklonená cez Komárovskú, Kazanskú a Ulicu svornosti.
 • Viď priložená mapka – obchádzková trasa vyznačená zelenou.

Bude obchádzková trasa v čase uzávery iba jednosmerná (smer do mesta), alebo sa týka aj smeru z mesta?

 • Obchádzková trasa sa týka len osobnej dopravy a len smeru do mesta, v smere z mesta obchádzka nie je.

Ako budú riešené v tomto období priľahlé ulice: Geologická, Priekopnícka, Borekova, Popradská – vjazd a výjazd osobnej dopravy z týchto ulíc?

 • Z Priekopníckej do Vrakunskej sa bude dať odbočiť len doľava.
 • Z Geologickej bude možné ísť doľava v smere na Uzbeckú a rovno do Borekovej. Vjazd z Vrakunskej do Borekovej bude možný len v smere z centra, prípadne z Geologickej.
 • Vjazd do Popradskej bude možný len z Ulice svornosti.

Ako bude zabezpečený pohyb a bezpečnosť chodcov v mieste rozkopávky/uzávery?

 • Opatrenia budú riešené s ohľadom na miestne pomery a technológiu stavebných prác. Napr. lávky pre peších, zúženie chodníkov (tam, kde to šírka chodníka dovoľuje), presmerovanie chodcov (úplná uzávierka chodníka), dočasný presun zastávky (do priestoru bez stavebných prác) a pod.

Kedy budú ukončené stavebné a terénne práce?

 • 30. júna 2024.

Napriek tomu, že ide o projekt hlavného mesta, vedenie našej mestskej časti v záujme čo najviac zjednodušiť počas rekonštrukčných prác obyvateľom osobnú dopravu vo svojej lokalite, rokuje o možnosti otvoriť úsek medzi Geologickou ulicou a benzínovou pumpou Shell dočasne v oboch smeroch – s prioritou pre výjazd na Popradskú ulicu. O výsledku vás budeme informovať.

AKTUALIZÁCIA (dňa 27. 2. 2024):

Pre stavebné práce bude od 1. marca (od 23:45) do 11. marca 2024 (do 4:00) zmenená obsluha zastávky Priekopnícka v smere jazdy na von z mesta (nástupištia B a D), informuje stránka imhd.sk:

 • Linky 71, 72, 75 a N72 budú pri jazde na Čiližskú zastavovať na dočasne presunutom nástupišti asi 200 metrov za jeho stálou polohou (pre odbočkou na Baltskú ulicu).
 • Regionálne linky 720, 740, a 798 túto zastávku pri jazde z Autobusovej stanice nebudú obsluhovať.
 • V smere do Mostu pri Bratislave môžu cestujúci nastúpiť na najbližšej zastávke Podunajská.
 • V smere jazdy do centra mesta bude zastávka Priekopnícka obsluhovaná všetkými linkami štandardne.

AKTUALIZÁCIA (dňa 29. 2. 2024):

„Počas jarných prázdnin, v čase nižšieho dopytu, uskutočníme na Dolných Honoch napäťovú výluku. V termíne od 2. marca 2024 do 10. marca 2024 nasadíme na linky 42, 71 a 72 náhradné autobusy, ktoré budú premávať v pôvodných trasách spomínaných liniek. Vrakunská ulica v úseku Popradská – Komárovská bude v tom čase pre individuálnu automobilovú dopravu prejazdná iba v smere na Dolné hony, v smere do centra povedie obchádzka po Kazanskej ulici. Po tomto termíne budeme pokračovať v prácach bez obmedzenia cestnej premávky. V apríli a máji sú postupne naplánované napäťové výluky aj na Mierovej a Gagarinovej ulici, o nevyhnutnej a dočasnej úprave organizácie MHD budeme informovať v dostatočnom predstihu. Modernizáciou prejdú aj meniarne, ktoré zabezpečujú napájanie trolejovej siete. Až v štvrtine našich meniarní vymeníme technológie za spoľahlivejšie a modernejšie. Ukončenie modernizácie trakčných káblov a meniarní je naplánované do konca júna 2024,“ informuje Dopravný podnik Bratislava na svojej stránke www.dpb.sk.
 

Obchádzková trasa pre osobnú dopravu

Dátum vloženia: 26. 2. 2024 16:41
Autor: Ján Borčin