Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Voľby do NR SR: Volebné miestnosti sa otvoria o 7.00 h, hlasovať sa bude v 19 okrskoch

Voľby do NR SR

V sobotu 30. septembra sa na Slovensku konajú voľby do Národnej rady SR. Zúčastniť sa ich bude môcť aj 19 008 oprávnených voličov z našej mestskej časti.

Voliť budú v 19 volebných okrskoch, zoznam volebných miestností aj s ulicami, ktorých obyvatelia- voliči pod ne spadajú, nájdete na našej stránke: evt_file.php?file=13791

Volebné miestnosti sa v sobotu 30. septembra otvoria o 7.00 h a hlasovať bude možné do 22.00 h, kedy sa zatvoria.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu.

Ak mu bol vydaný hlasovací preukaz, predloží ho spolu s občianskym preukazom.

Okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku s odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov.

Tu si vyberie jeden hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Môže na ňom zakrúžkovať poradové číslo najviac štyroch kandidátov a následne lístok vloží do obálky a vhodí ju do volebnej schránky.

Pozor, volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov – inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 €.

Kompletné poučenie pre voliča nájdete tu: evt_file.php?file=13810&original=202307_PoucenieVolica_NRSR2023.pdf

Ďalšie informácie o voľbách do NR SR nájdete na našej stránke: zverejnovanie/volby-1/volby-do-nr-sr-2023-1411sk.html

Prílohy

Určenie volebných okrskov a sídiel volebných miestností v Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice

20230627_Rozhodnutie_2_VolebneOkrsky_Sidla_PocetClenov_zverejnenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 69,66 kB

202307_PoucenieVolica_NRSR2023.pdf

202307_PoucenieVolica_NRSR2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 123,83 kB
Dátum vloženia: 29. 9. 2023 12:38
Autor: Ján Borčin