Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Pozvánka a prihláška na Kongres mladých Rómok a Rómov 2023

Kongres mladých Rómok a Rómov

Si mladá/ý Rómka/Róm vo veku od 18 rokov do 30 rokov? Chceš sa nahlas rozprávať o problémoch vo svojom okolí? Vidíš nedostatky v oblasti kultúry, vzdelávania, rovnosti príležitostí, zdravia a participácie vo veciach verejných? Máš víziu zmeny, ale nevieš s kým sa o ňu podeliť?

Zúčastni sa Kongresu mladých Rómok a Rómov 2023, ktorý sa pod záštitou Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity v spolupráci s National Democratic Institute bude konať 17. až 19. novembra 2023 v Bratislave.

Na kongres sa môžu do 6. novembra 2023 prihlásiť študenti a mládež vo veku od 18 rokov  do 30 rokov prostredníctvom formulára: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPEnOTl-NwUyaYiwt2oj-t8OZRZCVJZRToN48x7nT-wuFRmA/viewform?usp=sf_link

Kongres mladých Rómok a Rómov 2023 je príležitosť pre mladých ľudí, ktorí sa chcú angažovať vo veciach verejných, a tak prispievať k tolerantnej a dobre spravovanej spoločnosti. Cieľom kongresu je dať priestor mladým ľudom na vyjadrenie svojich myšlienok, poukázanie na nedostatky v aktuálnych politikách a na návrhy riešení daných nedostatkov. Kongres je príležitosť spolupracovať, naučiť sa novým zručnostiam a hľadať riešenia.

Prioritné tematické oblasti (komisie) práce Kongresu mladých Rómok a Rómov:

  • Komisia zdravia, politík národnostne citlivého zdravotníctva, vzťahovej a sexuálnej výchovy;
  • Komisia pre rozvoj verejne prístupnej kultúry;
  • Komisia participácie a spoločne spravovanej spoločnosti;
  • Komisia inkluzívneho vzdelávania a sociálno-pedagogických intervencií.

Čo ti účasť na kongrese prinesie:

  • Dozvieš sa, aká je aktuálna situácia (stav) politík týkajúcich sa Rómov na Slovensku;
  • Zistíš, aké skutočnosti ovplyvňujú stav týchto politík;
  • Naučíš sa proces tvorby verejných politík;
  • Naučíš sa formulovať návrhy zmien;
  • Spoznáš nových ľudí, s ktorými môžeš do budúcna spolupracovať.

Výsledkom diskusií v jednotlivých prioritných oblastiach kongresu bude formulácia návrhov zmien verejných politík a ich následná prezentácia vo forme výstupov Kongresu mladých Rómov a Rómok 2023. Výstupy kongresu budú následne sprístupnené verejnosti, médiám a verejným inštitúciám s cieľom presadenia sformulovaných návrhov do praxe.

Dátum vloženia: 3. 11. 2023 10:07
Autor: Ján Borčin