Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Označovanie vyhradených parkovacích miest

Vyhradené parkovanie

V zmysle Vyhlášky ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 13.2.2020 o dopravnom značení, ktorá je platná od 1.4.2020, sa miesta s vyhradeným parkovaním označujú prostredníctvom zvislej značky Z270 „Zákaz zastavenia“ s dodatkovou tabuľkou Z531 „Vyhradené parkovanie“ (viď obrázok).

Ďalšie dodatkové tabuľky (okrem Z505 „Časové obmedzenie“) sa nesmú umiestniť a konkrétny účastník, pre ktorého je miesto vyhradené, sa nijako nešpecifikuje.

Použitie dodatkovej tabuľky s uvedením EČV je neprípustné. Z hľadiska kontroly príslušnými orgánmi sa účastník musí preukázať príslušným dokladom, rozhodnutím účastníka, na základe ktorého sa príslušná značka umiestnila (rozhodnutie vydané Miestnym úradom).

Pre ostatných účastníkov cestnej premávky je informácia o tom, pre koho je parkovacie miesto vyhradené, irelevantná a podľa zákona č.8/2009 § 61 ods. 1 sa nesmie uvádzať na dopravných značkách. Čísla parkovacích miest sa môžu vyznačiť vodorovnými značkami. Vyhradené parkovacie miesto sa vyznačí vodorovnými značkami 622 „Parkovacie miesta“.

Parkovacie miesta vyhradené pre osoby so zdravotným postihnutím - ŤZP (s povolením na vyhradené miesto) sa označujú prostredníctvom zvislej značky Z270 „Zákaz zastavenia“ s dodatkovou tabuľkou Z531 „Vyhradené parkovanie“. Dodatkové tabuľky „okrem Z505 „Časové obmedzenie“) sa nesmú umiestňovať (ani symbol osoby zo zdravotným postihnutím, ani evidenčné číslo vozidla). Vyhradené miesto sa vyznačí vodorovnými značkami – otvorený box VDZ620 „Parkovacie miesta“.

Symbol osoby so zdravotným postihnutím sa nevyznačuje, aby sa predišlo omylu zo strany iných osôb so zdravotným postihnutím ako tej, pre ktorú je dané miesto vyhradené.

Odkaz na Vyhlášku ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 13. 2. 2020 o dopravnom značení: https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2020/30/ZZ_2020_30_20200401.pdf

 

Dátum vloženia: 8. 2. 2024 14:51
Autor: Ján Borčin