Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Otvárame Biskupickú univerzitu tretieho veku. Už túto stredu 20. septembra

Biskupická univerzita tretieho veku

Vráťte sa s nami na chvíľu do študentských čias. Pripravili sme pre vás nultý ročník Biskupickej univerzity tretieho veku.

Spolu so vzácnymi, doma aj vo svete uznávanými osobnosťami, ktoré sú s Biskupicami úzko zviazané, sme vám v rámci sociálnej služby v dennom centre pripravili zaujímavé vzdelávacie programy. Až do konca tohto roka vám každý mesiac v príjemnej, priateľskej atmosfére ponúkneme zaujímavé, príťažlivé prednášky. Srdečne pozývame všetkých Biskupičanov, nielen seniorov. Úvodná sezóna Biskupickej univerzity tretieho veku bude venovaná kultúre a histórii.

Prof. Mgr. Martin Hurbanič, PhD., člen katedry všeobecných dejín na Filozofickej fakulte UK, vysokoškolský pedagóg, vedec a výskumník, člen medzinárodných, odborných a vedeckých výborov, komisií a rád, autor vedeckých monografií a iných publikácií, cestovateľ.  Na jeho prednáškach sa pozrieme na fungovanie sveta v časoch antiky, dozvieme sa prečo je antika antikou, čo prekonalo ľudstvo na ceste od antiky k stredoveku, prečo Európou migrovali celé národy, aké boli príčiny a dôsledky veľkého sťahovania národov, ako sa žilo v Byzantskej ríši? Pripomenieme si Carihrad, alebo inak Konstantinopol, či Istanbul,  pozrieme sa na založenie a vzostup osmanských Turkov. Otvoríme sa poznaniu o križiackych výpravách, o šírení islamu aj o tom, ako sa žilo v Európe v období stredoveku. K tomu všetkému vám navyše ponúkame osobné, cestovateľské zážitky a skúsenosti prof. Hurbaniča.

Pozývame vás na prvé stretnutie s históriou v stredu 20. septembra 2023 o 10.00 hod. v zasadačke miestneho úradu na Žiackej 2. 

Doc. Martin Činovský, akademický maliar, ArtD., nositeľ štátneho vyznamenania Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenska v oblasti výtvarného umenia a francúzskeho rádu Rytiera umenia a literatúry, autor prvej známky Slovenskej republiky, držiteľ mnohých svetových a domácich ocenení a medailí, pedagóg katedry umenia a kultúry na Pedagogickej fakulte UK a venuje sa hlavne tvorbe poštových známok a bankových cenín, grafike, knižnej ilustrácii, maľbe a komponuje hudbu.  Viete, ako vznikali v minulosti a ako sa tvoria dnes napr. poštové známky, či papierové peniaze? Čo prezrádzajú o tvorcovi, o krajine pôvodu? Aká je ich umelecká hodnota? 

Príďte si vypočuť jeho interaktívne, lákavé rozprávanie o histórii bankových cenín, papierových peňazí, poštových známok. Stretnutie sa uskutoční v stredu 27. septembra 2023 o 15.00 hod. na Žiackej ul. č. 2.

Doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., vysokoškolský pedagóg a historik, niekdajší prorektor UK a v súčasnosti vedúci Katedry všeobecných dejín na Filozofickej fakulte UK, autor početných publikácií nám venuje svoj čas a s láskavým humorom a vášňou znalca  nám každý mesiac od septembra do decembra odkryje závoj poznania. Poodhalí nám večné tajomstvo vzťahu medzi históriou a minulosťou s dôrazom na  región veľkej Bratislavy. Pomôže nám objasniť, ako nazerať na dejiny, ktoré nikdy a pre nikoho nie sú a nemôžu byť čierno-biele. Povedie nás cestou od stredoveku k bránam súčasnosti a spolu sa pozrieme na nezmazateľnú spätosť a vzťah Maďarov a Slovákov. Zľahka sa spolu dotkneme spojitosti cirkvi a svetskej moci, cirkvi a spoločnosti. Prijmite naše pozvanie a v piatok 27. októbra 2023 o 10:00 hod.  vám doc. Múcska predstaví vzťah histórie a minulosti, v novembri sa zoznámime so stredovekým Uhorským kráľovstvom a v decembri sa budeme rozprávať o vzťahu cirkvi a štátu v dejinách.

Nech sa páči, staňte sa súčasťou unikátnej Biskupickej univerzity tretieho veku. Prihláste sa, prosím, na našom sociálnom oddelení, tel. č.  0918 607 502, 02/40207217, 0918 677 470.

Dátum vloženia: 18. 9. 2023 15:37
Autor: Ján Borčin