Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Ochrana lesov pred požiarmi, odporúčania - spaľovanie a vypaľovanie

Ochrana lesov pred požiarmi, odporúčania - spaľovanie a vypaľovanie 1

V mnohých prípadoch sa končí vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov zásahom hasičov.

S príchodom jari a slnečného počasia sa aj tento rok čoraz častejšie stretávame s údržbou záhrad, dvorov a okolia po uplynulej zime, ktorá je spojená s vypaľovaním porastov bylín, kríkov a stromov. V mnohých prípadoch sa končí vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov zásahom hasičov. Toto obdobie dlhotrvajúceho sucha a teplého počasia je z hľadiska ochrany pred požiarmi kritické a je považované za čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

V mikroklimatických podmienkach na území hl. mesta SR Bratislavy možno za toto obdobie považovať mesiace marec až august. Podľa dlhodobého sledovania požiarovosti, práve v týchto mesiacoch vzniká na území hl. mesta SR Bratislavy veľké množstvo požiarov v prírodnom prostredí, ktoré sa neraz rozšíria aj na lesný porast.

Na zabezpečenie úloh súvisiacich s ochranou lesov pred požiarmi vyplývajúcich zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a  vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, je potrebné aj v roku 2022 realizovať opatrenia vyplývajúce z predpisov na ochranu lesov pred požiarmi.

odporúčania - spaľovanie a vypaľovanie

Dátum vloženia: 22. 3. 2022 9:35
Autor: Správca Webu