Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Ocenili sme Osobnosti Podunajských Biskupíc za rok 2023

Ocenili sme Osobnosti Podunajských Biskupíc za rok 2023

Laureáti prvého ročníka slávnostnej ankety Osobnosť Podunajských Biskupíc sa zviditeľnili v oblasti umeleckej tvorby.

Úspechy, ktoré naši spoluobčania, alebo ľudia pôsobiaci v našej mestskej časti dosiahli, siahajú ďaleko za hranice Podunajských Biskupíc, Slovenska aj Európy. O takých osobnostiach bol stredajší včerajší galavečer v Dome kultúry Vetvár, keď si prevzali ocenenia z rúk pána starostu tí, ktorí sa výrazne podpísali do pomyselnej knihy života našej mestskej časti.

Do 15. októbra 2023 mali možnosť nominovať svojho favorita neziskové organizácie a verejné inštitúcie, ktoré majú sídlo v mestskej časti, ale aj samotní obyvatelia našej mestskej časti.

Do tohto termínu bolo zaslaných devätnásť písomných návrhov s krátkou charakteristikou navrhovanej osobnosti a vyjadrením, v čom vidí navrhovateľ jej osobitný prínos k rozvoju mestskej časti, alebo akým spôsobom šíri dobré meno Podunajských Biskupíc doma i v zahraničí.

Zo všetkých doručených návrhov vybrali členovia komisie školstva a komisie kultúry, mládeže a športu nominovaných, ktorých navrhli starostovi mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice Ing. Romanovi Lamošovi, MBA na ocenenie.

Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice udelila ocenenia OSOBNOSŤ PODUNAJSKÝCH BISKUPÍC 2023:

  • manželom  prof. PhDr. Petrovi Rónaiovi  a doc. Veronike Rónaiovej za mimoriadne hodnotný prínos v oblasti výtvarného umenia a za významnú pedagogickú prácu s vysokoškolskou mládežou,
  • Mgr. Ladislavovi Jurovatému ml. za jeho významný prínos k ľudovo-umeleckej tvorbe v oblasti drotárstva,
  • PaedDr. Andrásovi Takácsovi za jeho významný prínos pre kultúru a ľudovo-umeleckú scénu na Slovensku,
  • Jozefovi Nagyovi In memoriam za celoživotnú jedinečnú umeleckú maliarsku tvorbu,
  • manželom Andrejovi Rudavskému a Márii Rudavskej In memoriam za celoživotnú jedinečnú umeleckú sochársku tvorbu.

Dizajn ocenenia sa opieral o heraldický znak z erbu Podunajských Biskupíc, ktorým je biskup. Sklenené plastiky vyhotovil umelecký sklár Mgr. art. Peter Ďuriš z púchovského Mobilného sklárskeho štúdia.

Dátum vloženia: 23. 11. 2023 13:21
Autor: Ján Borčin