Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Nové jednosmerky v Podunajských Biskupiciach

Novela zákona o cestnej premávke

Od 1. októbra začína platiť novela zákona o cestnej premávke, ktorá zakazuje parkovanie na chodníku. Výnimkou sú miesta, ktoré budú označené dopravným značením.

Aj preto mestská časť Podunajské Biskupice pristúpila v niektorých lokalitách k opatreniam, ktorých cieľom je zachovať pre miestnych obyvateľov čo najviac parkovacích miest.

Od októbra sa niektoré úseky vybraných ulíc zjednosmernia, čím sa zlegálni parkovanie na okrajoch cesty. Dnes sa na uliciach, ktorých sa zmeny týkajú, osádzali nové dopravné značky. O ktoré ide?

BODROCKÁ

Časť ulice bude v dvoch úsekoch jednosmerná – s výjazdom na Korytnickú ulicu. Na časti chodníka pri zachovaní minimálnej 1,5-metrovej šírky pre chodcov bude vyznačených niekoľko parkovacích miest. Pripravujú sa tu tiež terénne úpravy pre zosúladenie pozdĺžneho parkovania so zachovaním predpísanej minimálnej 3-metrovej šírky jazdného pruhu.

LATORICKÁ

Časť ulice bude jednosmerná s výjazdom na Korytnickú.

HORNÁDSKA

Ulica bude od Dudvážskej jednosmerná s výjazdom na Latorickú a následne na Korytnickú. Koniec Hornádskej (od Latorickej po kontajnerové stojisko) bude zobojsmernená – pre potreby vjazdu a parkovania z Latorickej ulice (na chodníku budú vyznačené parkovacie čiary).

Všetky zmeny v organizácii dopravy boli schválené dopravným inšpektorátom a magistrátom hlavného mesta.

Prosíme, aby ste rešpektovali nové dopravné značenie na Bodrockej, Latorickej a Hornádskej, ako aj zákaz parkovania na chodníkoch od 1. októbra. Starosta Podunajských Biskupíc Roman Lamoš požiadal vedenie Mestskej polície Bratislava, aby boli v prvých týždňoch platnosti zákazu parkovania na chodníku maximálne zhovievaví, kým si vodiči na nové pravidlo zvyknú.

Dátum vloženia: 28. 9. 2023 15:49
Autor: Ján Borčin