Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Číslovanie vyhradených parkovacích miest – dôležité informácie

Vyhradené parkovanie

Počas nového číslovania parkovacích miest sa na Bieloruskej a Lotyšskej ulici nepodarilo vyznačiť nasledujúce boxy 154, 150, 118, 109, 241, 247.

Občanov, ktorým boli tieto miesta v rámci vyhradeného parkovania pridelené, žiadame, aby kontaktovali miestny úrad (02/40 209 232, maria.nezvalova@mupb.sk) z dôvodu dohodnutia si jednotného termínu na značenie, ktoré bude zrealizované po ukončení prebiehajúcich prác podľa stanoveného itineráru.

S vyznačovaním čísiel pokračuje mestská časť Podunajské Biskupice aj v nasledujúcich dňoch. Dočasné dopravné značenie bude rozmiestnené na Estónskej ulici v stredu/štvrtok (10./11. júla) s dodatkovými tabuľkami „realizácia vodorovného značenia 15.7 – 19.7.“

V tejto súvislosti chceme opäť požiadať občanov o súčinnosť – v čase týchto prác, prosím, na vyznačených vyhradených parkovacích miestach neparkujte a riaďte sa dočasným dopravným značením. V prípade, že v období vyznačovacích prác nebudete v mieste svojho bydliska prítomní, preparkujte z vyhradeného miesta svoje auto vopred na neobsadené miesta (v mape vyznačené na zeleno: https://experience.arcgis.com/experience/adda7eb29d4149efae29572ad3543dec/#data_s=id%3AdataSource_23-18f4df04b64-layer-2%3A1829).

Pri vyznačovaní čísiel parkovacích boxov sa postupuje podľa novej zonácie – v každej z 15 zón bolo zavedené nové prehľadné označenie miest od čísla 1 vyššie. To nie je v súlade s bývalým číslovaním, ktorému chýbal systém.

Napriek medializácii týchto zmien na webovej stránke, Facebooku či v Biskupických novinách sa stále stretávame s tým, že niektorí občania o novom číslovaní nemajú vedomosť – aj touto cestou vás chceme preto požiadať o pomoc s informovaním blízkych, známych či susedov – najmä starších spoluobčanov, ktorí nemajú prístup k internetu.

Taktiež nastávajú situácie, kedy niektorí nájomcovia, ktorí boli historicky navyknutí na staré čísla parkovacích boxov, preparkovávajú svoje autá z prideleného miesta na iné – podľa nového číslovania. Zmena číslovania neznamená zmenu prideleného miesta – nájomca zostáva aj naďalej parkovať na vyhradenom mieste, ktoré mu na základe rozhodnutia pridelila mestská časť (mení sa len jeho číslo).

Mestská časť vyzýva aj nájomcov, ktorí si ešte neprevzali nové parkovacie kartičky k pridelenému parkovaciemu miestu, aby tak čím skôr urobili – prosíme však, aby ste sa najskôr telefonicky (02/40 209 232) informovali či, je už vaša kartička vystavená a kolegovia ju pripravia na vyzdvihnutie v čase stránkových hodín.

Dátum vloženia: 8. 7. 2024 13:37
Autor: Ján Borčin