Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Jarná deratizácia 2023

Jarná deratizácia

Podľa §12 ods. 2 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych škodcov.

Tieto opatrenia sú podľa ustanovení § 51 ods. 1 písm. a), § 52 ods. 1  písm. a) a § 53 písm. a) uvedeného zákona povinné plniť všetky fyzické osoby-občania, fyzické osoby-podnikatelia, právnické osoby i obce.

Synantrópne myšovité hlodavce (potkany, myši) sú živočíšne škodce, ktoré disponujú vysokou reprodukčnou schopnosťou, pričom za vhodných podmienok často dochádza k ich premnoženiu – jednak v stavbách a infraštruktúre ľudských sídiel a jednak aj v priľahlých vonkajších priestoroch. Najmä v prípade ich premnoženia sa môžu stať významným prameňom alebo faktorom prenosu viacerých prenosných (= infekčných) ochorení ľudí i zvierat – a z toho dôvodu môžu predstavovať činiteľa ohrozujúceho verejné zdravie.

Aby sa premnoženiu hlodavcov predišlo – a tak sa dosiahla minimalizácia príslušného epidemiologického rizika v oblasti verejného zdravia – je potrebné pravidelne a celoplošne vykonávať opatrenia na reguláciu populácií uvedených živočíšnych škodcov.

Jediným efektívnym spôsobom regulácie populácií škodlivých hlodavcov je pravidelná celoplošná deratizácia – vykonávaná najmenej dvakrát ročne biocídnymi prípravkami, určenými a schválenými na tento účel. Príslušný termín takejto akcie sa stanovuje podľa znalostí o reprodukčnom cykle živočíšnych škodcov, a to každoročne najprv v určených jarných (jarná fáza) a potom v určených jesenných (jesenná fáza) mesiacoch. Celoplošný a zároveň synchrónny výkon deratizácie má za cieľ zabezpečiť čo najefektívnejšiu likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a má zároveň zabrániť ich migrácii z deratizačne ošetrených objektov a plôch do objektov takto neošetrených.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave vyzýva obce, fyzické osoby-podnikateľov, právnické osoby, fyzické osoby-občanov na vykonanie celoplošnej jarnej deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov) v období od 01.04.2023 do 31.05.2023. Podnikatelia a právnické osoby deratizáciu môžu uskutočňovať výlučne prostredníctvom firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov. Fyzické osoby – občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Prílohy

Jarná deratizácia

Oznam - jarná deratizácia 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 120,75 kB
Dátum vloženia: 28. 3. 2023 9:21
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 3. 2023 9:25
Autor: Mgr. Boris Kir