Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Oznámenie o prerušení distribúcie zemného plynu (BV) od 17.05.2022 do 07.06.2022

Oznámenie o prerušení distribúcie zemného plynu (BV) od 17.05.2022 do 07.06.2022

Prerušenie distribúcie zemného plynu bude v termíne od 17.05.2022 do 07.06.2022 ul. Učiteľská 1. Etapa (od ul. Linzbothová po ul. Hviezdna)

Vážení odberatelia zemného plynu,

zákon o energetike zaväzuje našu spoločnosť, ako prevádzkovateľa distribučnej siete zemného plynu, udržiavať plynovody v stave, aby dodávky plynu do domácností boli vždy bezpečné a spoľahlivé. Z hľadiska bezpečnosti distribučnej siete plynu je nevyhnutné vykonávať pravidelné revízie a hodnotenie technického stavu plynovodov. Na základe spomínaného hodnotenia pristupuje naša spoločnosť aj k rekonštrukciám plynovodov a plynových prípojok vo Vašej lokalite.

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme informovať, že v rámci uvedenej rekonštrukcie sme nútení prerušiť distribúciu zemného plynu do Vašich odberných miest.

Prerušenie distribúcie zemného plynu bude v termíne
od 17.05.2022 do 07.06.2022
ul. Učiteľská 1. Etapa (od ul. Linzbothová po ul. Hviezdna)

Záleží nám na Vašom včasnom informovaní, preto Vás o prerušení distribúcie informujeme v predstihu, aby ste mali dostatok času zabezpečiť si náhradný zdroj energie. Obmedzenie Vášho komfortu vnímame veľmi citlivo, preto urobíme všetko pre to, aby sme rekonštrukciu čo najviac urýchlili, dobu prerušenia distribúcie plynu čo najviac skrátili a stavby odovzdali v požadovanej kvalite.

Naša spoločnosť vykonáva uvedenú rekonštrukciu plynovodov na základe platného stavebného povolenia č. SU89/7711/2021/Gr-2, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.07.2021.

Práce bude realizovať spoločnosť: MarkoGas, s.r.o., stavbyvedúci Róbert Uher 0918 132 653

Upozorňujeme Vás, že zákonnou povinnosťou SPP - distribúcia, a. s., je po ukončení prác obnoviť distribúciu zemného plynu po hlavný uzáver plynu (HUP), t. j. bod medzi nami prevádzkovanou sieťou a Vašim odberným plynovým zariadením (OPZ). Otvorenie HUP si musíte zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby (napr. revízny technik plynových zariadení) a táto osoba je povinná bezodkladne informovať našu spoločnosť o otvorení hlavného uzáveru plynu telefonicky na telefónnom čísle 0910 497 382 alebo e-mailom na adresu: robert.uhrin@spp-distribucia.sk

Kvôli zaisteniu plynulosti rekonštrukčných prác si Vás dovoľujeme požiadať o dodržiavanie dočasného dopravného značenia, ktoré odsúhlasila Operatívnou komisiou Magistrátu hlavného mesta Bratislava. Vozidlá, ktoré nebudú rešpektovať dočasné dopravné značenie alebo budú stáť na miestach osadených dopravnými značkami, budú odtiahnuté.

V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme neodkladne informovať. Našu spoločnosť mrzí, že musí zasahovať do terénneho vzhľadu ulíc a Vášho komfortu, uvedená rekonštrukcia plynovodov je však nevyhnutná pre zvýšenie Vašej bezpečnosti, ochrany Vašich životov, zdravia a majetku, ako aj bezpečnosti a spoľahlivosti dodávok zemného plynu do Vašich domácnosti. Preto Vás prosíme o trpezlivosť a zhovievavosť až do ukončenia rekonštrukčných prác.

Prílohy

Oznam

SKMBT_C364e22050412320.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 457,74 kB
Dátum vloženia: 4. 5. 2022 18:34
Autor: Správca Webu