Podunajské Biskupice
Mestská časť
Podunajské Biskupice

Vitajte v Podunajských Biskupiciach.

Miesto stvorené pre život, miesto ideálne pre vás. Šport, zábava, kultúra, rodina a práca na jednom mieste

Infolišta

 

 

Materiály MiZ 12.02.2019

Materiály MiZ 12.02.2019

Program zasadnutia MiZ dňa 12.02.2019:

0 1 Otvorenie        

0 2 Kontrola plnenia uznesení prijatých na ustanovujúcom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice dňa 06.12.2018.

0 3 Správa o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice za rok 2018.

0 4 Návrh na schválenie VZN MČ Bratislava – Podunajské Biskupice o vyhradených plochách na vylepovanie predvolebných plagátov pre voľby prezidenta SR, ktoré sa budú konať v roku 2019.

0 5 Zmena č. 7 číselného a programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na rok 2018.

0 6 Návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice.

0 7 Zmena č. 1 číselného a programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na rok 2019.

0 8 Návrh nájmu pozemku registra „C“ parc.č. 3176/6 v ZO Radosť o výmere 312 m2 na dobu neurčitú v k.ú. Podunajské Biskupice formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

0 9 Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na Lotyšskej ul. ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

1 0 Návrh na predĺženie doby nájmu časti pozemku registra „C“ parc.č. 5478/19 pod reklamným zariadením v počte 1 ks o rozmeroch 5,1 m x 2,4 m v areáli Základnej školy Podzáhradná na Podzáhradnej ul. na dobu určitú do 31.12.2020 v prospech NUBIUM, s.r.o., IČO: 47545672, Trenčianska ul.č. 55, 821 09 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

1 1 Návrh nájmu časti pozemku registra „C“ parc.č. 1352/9 pod 3 reklamnými zariadeniami na oplotení ZŠ na Biskupickej ul.č. 21 na obdobie 5 rokov v prospech ISPA, s.r.o., IČO: 31328717, Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

1 2 Návrh nájmu časti pozemku registra „C“ parc.č. 5478/29 o výmere 24 m2 pod letným exteriérovým sedením v nadväznosti na prevádzku „Espresso SPEEDY“ na Korytníckej ul. 3/A na dobu určitú, t.j. od 01.04.2019 do 31.10.2019 v prospech prevádzkovateľa: Milan Baláž – M.B.I., IČO: 36 908 266, Korytnícka 5162/1, 821 06 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

1 3 Návrh prechodu nájmu pozemku registra „C“ parc.č. 5590/108 o výmere 16 m2 na Dudvážskej ul. na dobu neurčitú v k.ú. Podunajské Biskupice v prospech: Július Nopp, r. Nopp a Ing. Anita Nopp, r. Rigóová, obaja bytom Hornádska 26, 821 07 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

1 4 Návrh nájmu pozemku registra „C“ parc.č. 2433/1 o výmere 191 m2 na Devätinovej ul. na dobu neurčitú v k.ú. Podunajské Biskupice v prospech: Thorpe BA, s.r.o., Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 51 242 354, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

1 5 Návrh nájmu pozemku registra „C“ parc.č. 2242 – záhrady o výmere 86 m2 na ul. Padlých hrdinov na dobu neurčitú v k.ú. Podunajské Biskupice v prospech: Terézia Háromšitzová, Padlých hrdinov 7, 821 06 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

1 6 Informácia o nájme nebytových priestorov nachádzajúcich sa v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice za školský rok 2018/2019 ku dňu 31.12.2018.

1 7 Návrh na schválenie troch dodatkov k zmluvám o poskytovaní stravovania pre dôchodcov.

1 8 Návrh 

1. na voľbu člena komisie školstva, kultúry, mládeže a športu miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice; 
2. na voľbu sobášiaceho poslanca mestskej časti Bratislava – Podunajské 
Biskupice.

1 9 Návrh na delegovanie členov rady školy – zástupcov zriaďovateľa do rád škôl pri 

materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – 
Podunajské Biskupice.

2 0 Návrh plánu činností miestnej knižnice na rok 2019.

2 1 Návrh plánu kultúrnych podujatí na rok 2019.

2 2 Rôzne.

2 3 Interpelácie poslancov.

2 4 Záver.


Informácie

a) Informácia o priebehu údržby verejnej a cestnej zelene v r. 2018 a návrh údržby verejnej a cestnej zelene na rok 2019.

b) Informácia o stave čistoty a poriadku na území MČ a činnosti na 

úseku odpadového hospodárstva za rok 2018.

c) Údaje o počtoch žiakov základných škôl a údaje o počtoch detí 
materských škôl.

d) Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti základných a materských škôl za školský rok 2017/2018.

e) Hodnotenie činnosti knižníc za rok 2018.

Prílohy

03_Správa o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice za rok 2018

03_sprava_kontrolnej_cinnosti_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 251,63 kB

17_Návrh na schválenie troch dodatkov k zmluvám o poskytovaní stravovania pre dôchodcov

17_stravovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 69,53 kB

20_Návrh plánu činností miestnej knižnice na rok 2019

20_plan cinnosti mk 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 423,33 kB

21_Návrh plánu kultúrnych podujatí na rok 2019

21_m-bnavrh kp 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 333,29 kB

c_Údaje o počtoch žiakov základných škôl a údaje o počtoch detí materských škôl

c - is -pocet ziakov zs a deti ms.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 233,08 kB

e_Hodnotenie činnosti knižníc za rok 2018

e - hodnotenie kniznic za rok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 195,42 kB
Dátum vloženia: 27. 1. 2019 10:09
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 10. 2019 10:50
Autor: Správca Webu

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Dátum a čas

Dnes je streda, 22.9.2021, 13:22:50

Aktuálne počasie

dnes, streda 22. 9. 2021
mierny dážď 15 °C 10 °C
štvrtok 23. 9. jasná obloha 20/8 °C
piatok 24. 9. oblačno 20/14 °C
sobota 25. 9. jasná obloha 24/13 °C

Mobilná aplikácia

Aplikácia SOM Podunajské Biskupice

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Facebook

LESNÝ CELOK BRATISLAVA

Logo-Lesy.sk

starosta