Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Materiály MiZ 08.12.2020

Materiály MiZ 08.12.2020

Materiály MiZ 08.12.2020

Oznámenie

Návrh programu

Podklady k bodu č. 19

Na základe novozistených skutočností bude bod č. 12 stiahnutý z návrhu programu rokovania.

Prílohy

Oznámenie.pdf

Oznámenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 358,34 kB

Návrh programu_MiZ 08_12_2020.pdf

Návrh programu_MiZ 08_12_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 485,22 kB

02_Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí

02_Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 98,57 kB

02_Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí

02_Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 557,61 kB

03_SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL

03_SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL_12_20_WEB (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 148,01 kB

03_Správa o kontrole pridelovania bytov

03_Správa o kontrole pridelovania bytov_2020_WEB (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 710,5 kB

03_Správa z kontroly dotácie BSK

03_Správa z kontroly dotácie BSK_web (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 265,65 kB

03_Správy z kontroly bankové záruky

03_Správy z kontroly bankové záruky(2020)_Final_WEB.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 333,35 kB

04_Navrh plánu kontrolnej činnosti I_2021

04_Navrh planu kontrolnej cinnosti I_2021.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 109,7 kB

04_Navrh plánu kontrolnej činnosti I_2021

04_Navrh planu kontrolnej cinnosti I_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 951,05 kB

05_Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ..72020_poplatok za rozvoj

05_Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ..72020_poplatok za rozvoj.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 53,2 kB

05_Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ..72020_poplatok za rozvoj

05_Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ..72020_poplatok za rozvoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 419,69 kB

06_VZN ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov učených na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a ZŠ

06_VZN ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov učených na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a ZŠ.pdf.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 52,04 kB

06_VZN ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov učených na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a ZŠ

06_VZN ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov učených na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a ZŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 412,92 kB

07_Návrh - VZN č- CIIC

07_VZN č- CIIC komplet (1).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 46,49 kB

07_Návrh - VZN č- CIIC

07_VZN č- CIIC komplet (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 576,12 kB

08_Návrh novely VZN o poskytovaní príspevku na stravovanie od 1.1.2021

08_Návrh novely VZN o poskytovaní príspevku na stravovanie od 1.1.2021 (k 19.11.2020) na zverejnenie (2).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 207 kB

08_Návrh novely VZN o poskytovaní príspevku na stravovanie od 1.1.2021

08_Návrh novely VZN o poskytovaní príspevku na stravovanie od 1.1.2021 (k 19.11.2020) na zverejnenie (2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 875,4 kB

09_Navrh VZN o dočasnom parkovaní

09_Navrh VZN o docasnom parkovaní 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 64,28 kB

10_Navrh Štatútu hl.m.SR BA

10_Navrh Statutu hl.m.SR BA_1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 70,27 kB

11_Návrh Memoranda o spolupráci

11_Miz 8.12 Memorandum.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 7,54 MB

11_Návrh Memoranda o spolupráci

11_Miz 8.12 Memorandum.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,03 MB

12_Návrh nájmu pozemkov registra „C“ parc. č. 4998 – zastavané plochy a nádvoria

12_Šarközi P. -MZ 12.12.2020.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 93,5 kB

12_.Šarkozi P. - žiadosť, súhlas - v súvislosti s novozistenými skutočnosťami bude materiál stiahnutý z programu rokovania

12_.Šarkozi P. - žiadosť, súhlas ....pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 180,26 kB

13_Baláž M. - LT

13_Baláž M. - LT.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 200,6 kB

14_ Návrh na uzatvorenie Dohody o vysporiadaní pohľadávok HWG Service s.r.o.

14_ HWG Service s.r.o. -MZ 12.12.2020.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 85 kB

14_ Návrh na uzatvorenie Dohody o vysporiadaní pohľadávok HWG Service s.r.o.

14_ HWG Service s.r.o. -MZ 12.12.2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 228,91 kB

14_ HWG Service s.r.o.

14_ HWG Service s.r.o..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 272,68 kB

15_Zrušenie uznesení

15_Zrušenie uznesení -MZ 08.12.2020.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 96,5 kB

15_Zrušenie uznesení

15_Zrušenie uznesení -MZ 08.12.2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 236,99 kB

15_Katastr.mapa -zrušenie uznesení

15_Katastr.mapa -zrušenie uznesení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 309,04 kB

16_Penový raj

16_Penový raj (3).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 78,5 kB

16_Penový raj

16_Penový raj (3).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 234,27 kB

16_sken

16_sken.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,11 MB

17_Schválenie konateľa BP

17_Schválenie konateľa BP oktober (1).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 50,75 kB

17_Schválenie konateľa BP

17_Schválenie konateľa BP oktober (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 626,55 kB

18_Návrh -voľba členov miestnej rady a komisií.

18_Návrh -volba clenov miestnej rady a komisií.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 49,1 kB

18_Návrh - voľba člena miestnej rady a členov komisií

18_Návrh -volba clenov miestnej rady a komisií.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 222,04 kB

19_informácia o preskúmaní akt. UPN-Z 2020

19_informácia o preskúmaní akt. UPN-Z 2020 (1).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 177,5 kB

19_Informácia o preskúmaní akt. UPN

19_informácia o preskúmaní akt. UPN-Z 2020 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 379,94 kB

20_Informácia o údržbe zelene

20_Informácia o údržbe zelene_1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 90,05 kB

21_Určenie sobášnych dní

21_Určenie sobášnych dní.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 112,5 kB

21_Určenie sobášnych dní

21_Určenie sobášnych dní.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 436,95 kB

22_Kontrolór-odmena

22_Kontrolór-odmena.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 77 kB

22_Kontrolór-odmena

22_Kontrolór-odmena.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 764,12 kB

23_Rámcový plán práce na rok 2021

23_Rámcový plán práce na rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 131,64 kB

24_Informácia - Plán činnosti knižnice 2021

24_Informácia - Plán činnosti knižnice 2021_upravene.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 58,5 kB

24_Informácia - Plán činnosti knižnice 2021

24_Informácia - Plán činnosti knižnice 2021_upravene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 399,93 kB

25_ Správa o VVČ

25_ Správa o VVČŠ.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 50,21 kB

25_ Správa o VVČ

25_ Správa o VVČŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 310,22 kB

26_ Informácia počet_ž_d_2020

26_ Informácia počet_ž_d_2020.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 214,34 kB

26_ Informácia počet_ž_d_2020

26_ Informácia počet_ž_d_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 659,87 kB
Dátum vloženia: 2. 12. 2020 16:16
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 2. 2021 14:28
Autor: Ján Špaček