Podunajské Biskupice
Mestská časť
Podunajské Biskupice

Vitajte v Podunajských Biskupiciach.

Miesto stvorené pre život, miesto ideálne pre vás. Šport, zábava, kultúra, rodina a práca na jednom mieste

Výzva - „Ošetrenie drevín“

MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA - PODUNAJSKÉ BISKUPICE

Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava

zastúpená starostom mestskej časti, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 odsek 1 pfsm. b) Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice k VO č.8/2019

vyhlasuje výzvu na predloženie cenových ponúk
na poskytnutie služby.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Mestská časť Bratislava -  Podunajské Biskupice
Sídlo: Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava
IČO: 00641383
DIČ: 2020943782
Štatutárny zástupca: Mgr. Zoltán Pék, starosta
Kontaktná osoba vo veciach VO: Ing. Darina Jankovská
Telefón: 02/40209209,0908720762
E-mail: vo@mupb.sk
Kontaktná osoba vo veciach predmetu zákazky: Ing. Eduard Vandriak
Telefón: 02/40207218,0915066022
E-mail: eduard.vandriak@mupb.sk

2. Druh verejnej zákazky:
Podlimitná zákazka na poskytnutie služby podľa § 117 Zákona o VO - zákazka s nízkou hodnotou.

3. Predmet zákazky:
3.1 Názov zákazky: „Ošetrenie drevín“
3.2 Stručný popis predmetu zákazky:
3.2.1 Predmetom zákazky sú služby spojené s ošetrením drevín spôsobom špecifikovaným v Prílohe
č.1 ( Návrh na plnenie kritérií, s miestom výkonu podľa Prílohy č. 2.
Zákazka zahŕňa aj odvoz, zhodnotenie, resp. zneškodnenie všetkého vzniknutého odpadu.
3.2.2 Ošetrenie drevín bude obsahovať:
• Orež stromov s výškou koruny do 5 m
• Orež stromov s výškou koruny od 5 - do 10 m
• Orež stromov s výškou koruny nad 10 m
• Orež stromov stromolezeckým spôsobom
• Chemické ošetrenie drevín zo zeme
• Chemické ošetrenie drevín z plošiny
3.2.3 Ošetrenie drevín bude zabezpečovať:
• zdravotné resp. udržiavacie formovanie drevín (výchovný rez, tvarovací rez),
• zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti stromov v súlade so zabezpečením podjazdnej,
resp. podchodnej výšky a viditeľnosti dopravného značenia, (bezpečnostný rez, tvarovací
rez, redukčný rez)
• chemické ošetrenie drevín
3.2.4 Zákazka musí byť vykonaná v súlade s:
- STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie,
- STN 83 7019 Rozvojová a udržiavacia starostlivosť o vegetačné plochy,
- v súlade s Arboristickým štandardom „Rez stromov“, - v súlade s ustanoveniami zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a vykonávacou vyhláškou č. 24/2003 Z. z. v znení
neskorších predpisov,
- pravidlami bezpečnosti pri práci vrátane zabezpečenia manipulačného priestoru pod stromami,
aby nedošlo k ohrozeniu a zraneniu osôb, prípadne poškodeniu majetku.

Príloha:
1. Výzva /pdf/
2. Návrh na plnenie kritérií /docx/

Dátum zvesenia: 1. 4. 2020 Zodpovedá: Správca Webu

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Dátum a čas

Dnes je pondelok, 30.3.2020, 20:53:20

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 30. 3. 2020
5 °C 0 °C
utorok 31. 3. 7/-2 °C
streda 1. 4. 8/-2 °C
štvrtok 2. 4. 12/0 °C

Mobilná aplikácia

Aplikácia SOM Podunajské Biskupice

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Facebook

starosta