Podunajské Biskupice
Mestská časť
Podunajské Biskupice

Vitajte v Podunajských Biskupiciach.

Miesto stvorené pre život, miesto ideálne pre vás. Šport, zábava, kultúra, rodina a práca na jednom mieste

Výzva na predloženie cenových ponúk na poskytnutie služby

MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA - PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava
zastúpená starostom mestskej časti, ako verejný obstarávate! podľa § 7 odsek 1 písm. b)  
zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov a Smernice k VO č.8/2019
vyhlasuje opakovanú výzvu na predloženie cenových ponúk
na poskytnutie služby
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Mestská časť Bratislava -Podunajské Biskupice
Sídlo: Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava
IČO: 00641383
DIČ: 2020943782
Štatutárny zástupca: Mgr. Zoltán Pék, starosta
Kontaktná osoba vo veciach VO: Ing. Darina Jankovská
Telefón: 02/40209209,0908720762
E-mail: vo@mupb.sk
Kontaktná osoba predmetu zákazky: Ing. Eduard Vandriak
Telefón: 0915 066 022
E-mail: eduard.vandriak@mupb.sk
2. Druh verejnej zákazky:
Podlimitná zákazka na poskytnutie služieb podľa § 117 Zákona o VO - (zákazka s nízkou hodnotou).
3. Opis predmetu zákazky:
3.1 Názov zákazky:
„Vyprázdňovanie smetných košov na území MČ Bratislava ~ Podunajské Biskupice“.
3.2 Miesto uskutočnenia predmetu zákazky: katastrálne územie MČ Ba PB
3.3 Stručný opis zákazky :
Predmetom zákazky je zber a likvidácia odpadu u MČPB v súlade so zákonmi SR (Zákon č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a VZN č. 12/2011 Hl. m. SR Bratislavy) a s predpismi EU.
Služby budú vykonávané v rozsahu a termínoch podľa pokynov oprávneného zamestnanca
verejného obstarávateľa.
3.4 Množstvo alebo rozsah: Je určený v časti - Návrh na plnenie kritérií
4. Predpokladaná hodnota zákazky s DPH: max. 30 000,00 €
5. Doba realizácie diela : 01.03.2020 - 28.02.2021
6. Lehota viazanosti ponúk : 28.02.2021
7. Súťažné podklady: Predmetné VO nevyžaduje súťažné podklady. Kontaktná osoba verejného
obstarávateľa poskytne všetky potrebné informácie a vysvetlenia telefonicky resp. elektronicky e￾mailom.
8. Podmienky financovania - Zmluvná cena bude uhradená á vlastných zdrojov verejného
obstarávateľa na základe predloženej faktúry a preberacieho protokolu podľa podmienok Zmluvy.
9. Obhliadka : Sa nevyžaduje. V prípade záujmu, na základe požiadania uchádzača u kontaktnej osoby predmetu zákazky.

Prílohy:

1. Výzva

2. Príloha č.1

3. Príloha č.2

Dátum zvesenia: 28. 2. 2020 Zodpovedá: Správca Webu

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 27.9.2020, 8:39:39

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 27. 9. 2020
oblačno 16 °C 7 °C
pondelok 28. 9. mierny dážď 15/10 °C
utorok 29. 9. slabý dážď 16/11 °C
streda 30. 9. slabý dážď 17/9 °C

Mobilná aplikácia

Aplikácia SOM Podunajské Biskupice

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Facebook

starosta