Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustení od ústneho pojednávania pre objekty vodnej stavby s názvom "Obytný komplex Laurin dvor"

Číslo registratúrneho záznamu: OU-BA-OSZP3-2023-278118-009

Dátum zvesenia: 18. 10. 2023 Zodpovedá: Adriana Kalmarova