Podunajské Biskupice
Mestská časť
Podunajské Biskupice

Vitajte v Podunajských Biskupiciach.

Miesto stvorené pre život, miesto ideálne pre vás. Šport, zábava, kultúra, rodina a práca na jednom mieste

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby „BA Vlčie hrdlo, zakáblovanie VNK, TS, NNK“

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len stavebný úrad), podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súlade s § 7a ods. 2 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, § 2 písm. e) a § 4 ods. 4 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky, podľa ustanovenia § 36 ods. 1, 4, § 39 stavebného zákona a § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

oznamuje

doleuvedeným dotknutým orgánom a účastníkom konania, že dňom podania návrhu 03.08.2022 v súlade s § 36 stavebného zákona bol začatý návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby stavebného objektu

názov stavby: „BA Vlčie hrdlo, zakáblovanie VNK, TS, NNK“

Príloha:

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby „BA Vlčie hrdlo, zakáblovanie VNK, TS, NNK“

Dátum zvesenia: 5. 10. 2022 Zodpovedá: Správca Webu

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Dátum a čas

Dnes je streda, 28.9.2022, 14:33:07

Aktuálne počasie

dnes, streda 28. 9. 2022
slabý dážď 16 °C 7 °C
štvrtok 29. 9. mierny dážď 17/10 °C
piatok 30. 9. mierny dážď 17/12 °C
sobota 1. 10. zamračené 16/11 °C

Mobilná aplikácia

Aplikácia SOM Podunajské Biskupice

Facebook

LESNÝ CELOK BRATISLAVA

Logo-Lesy.sk

Sused Slovnaft

Sused Slovnaft

starosta