Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č. xx/2023 o miestnych daniach za psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na území MČ Bratislava-PB

Dátum zvesenia: 23. 9. 2023 Zodpovedá: Miroslava Kapinajová