Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

OZNÁMENIA FUNKCIÍ, ZAMESTNANÍ, ČINNOSTÍ A MAJETKOVÝCH POMEROV VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV

Podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) sú starosta mestskej časti (čl. 2 ods. 1 písm. o) ústavného zákona) a poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti (čl. 2 ods. 1 písm. q) ústavného zákona) povinní do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu vždy do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci rok, v ktorom uvedú skutočnosti vymedzené v čl. 7 ods. 1 písm. a) až f) ústavného zákona.

Podľa čl. 7 ods. 8 ústavného zákona je Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov povinná počas výkonu verejnej funkcie starostu mestskej časti a poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti zverejňovať podané oznámenia na webovom sídle mestskej časti v rozsahu vymedzenom v čl. 7 ods. 8 až 10 ústavného zákona.

​​​​​​​Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

Tlačivo 1:

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára

Tlačivo 2:

Oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie (po uplynutí 1 roka)

Rok 2021

Starosta mestskej časti  (volebné obdobie 2022 - 2026)

Ing. Roman Lamoš

Poslanci miestneho zastupiteľstva (volebné obdobie 2022 - 2026)

Mgr. Anna Beláková

Ing. Michal Drábik

Pavol Hanzel

Izabella Jégh

Mgr. Kristián Kevický

Pavol Kubiš

Martin Kuklovský

Mgr. Andrea Kvintová

Mgr. Kristián Lesko

Ing. Martin Medveď

Matúš Mendl

Mgr. Zoltán Pék

Tamara Stohlová MSc.

Ing. Eduard Vandriak

Ľubica Žiaková

Starosta mestskej časti (volebné obdobie 2018 - 2022)

Mgr. Zoltán Pék 

Poslanci miestneho zastupiteľstva (volebné obdobie 2018 - 2022)

Boris Boleček

Ing. Zuzana Čermanova, PhD.

Iveta Daňková

Ing. Michal Drábik

Ing. Olívia Falanga Wurster